Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Zakaz konkurencji w IT

Data publikacji: 02-03-2015 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

Świadome wprowadzenie do umów o pracę i do kontraktów cywilnoprawnych klauzul kształtujących zakaz konkurencji czy też zawieranie osobnych umów wprowadzających takie ograniczenie powinno być dziś podstawą każdej działalności w branży IT.

Historie, w których pracownicy bądź współpracownicy przeszli do konkurencji i „podzielili” się z nią cenną wiedzą dotyczącą prowadzonej przez dotychczasowych pracodawców działalności gospodarczej, są nie tylko prawdziwe, ale przede wszystkim zdarzają się bardzo często. Tymczasem właśnie zakaz konkurencji najlepiej zabezpiecza nas przed wykorzystaniem przez działające na tym samym rynku podmioty cennej wiedzy uzyskanej od naszych pracowników bądź współpracowników – w szczególności w sytuacjach, w których nie mamy do czynienia z oczywistym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, a jedynie z mniej lub bardziej świadomym podzieleniem się nabytą uprzednio wiedzą, nawet w dobrej wierze.

Omawiając ten ważny temat, zaczniemy od wskazania, jakiego rodzaju umowy o zakazie konkurencji są w praktyce zawierane. Już teraz zauważmy bowiem, że jest znaczna różnica pomiędzy umowami podpisywanymi w ramach stosunku pracy a kontraktami stanowiącymi wiążącymi strony innych umów cywilnoprawnych. W przypadku umów zawieranych w ramach stosunku pracy trzeba również wyodrębnić umowy zawierane w trakcie jego trwania od tych, których skutek dotyczy okresu po jego ustaniu. Zauważmy także, że umowa powszechnie znana jako zakaz konkurencji może obejmować dwa zakresy:

 

  1. zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  2. zakaz świadczenia pracy na rzecz podmiotów konkurencyjnych.


Nie są one tożsame i każde z nich wymaga osobnego omówienia.

> Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jest chyba najczęściej praktykowany. Zwykle stanowi jedną z klauzul umowy o pracę, choć trzeba podkreślić, że w rzeczywistości jest odrębną umową, jedynie powiązaną z umową o pracę. Zawierana jest też niejednokrotnie w formie osobnego dokumentu, jedynie w treści powołującego się na zawartą umowę o pracę. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. Kontrakt taki jest regulowany w art. 1011 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1501, ze zm.). Stanowi on, że „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”. Trzeba pamiętać, że umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej. Ustawa przewiduje tutaj rygor nieważności dla umów niezawartych w takiej formie, co sprawia, że zachowanie jej leży w interesie pracodawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"