Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.25.02.2020

Koszty w górę

Zmiany w licencjach VMware
24.02.2020

VPN na nowo

WireGuard w Linuksie
24.02.2020

Wydajność pod kontrolą

Citrix Analytics for Performance
24.02.2020

Zaawansowany backup

Veeam Availability Suite v10
20.02.2020

Serwery Enterprise

OVHCloud stawia na Ryzeny
20.02.2020

Monitory dla biznesu

Newline IP
20.02.2020

Przemysłowe SSD

Dyski Transcend M.2 NVMe
23.01.2020

Google Project Zero

Inicjatywa Google Project Zero
23.01.2020

Ochrona tylko w chmurze

Kaspersky Security Cloud Free

Desired State Configuration dla Linuksa

Data publikacji: 27-03-2015 Autor: Bartosz Bielawski

W numerze styczniowym „IT Professional” opisano Open Management Infrastructure (OMI) – implementację WMI o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianą za darmo przez The Open Group. Przyjrzyjmy się dokładniej technologii, która umożliwia budowanie rozwiązań łudząco przypominających te, które dostępne są w systemie Windows.

Po co w Linuksie DSC, skoro istnieje wiele innych narzędzi oferujących takie same lub zdecydowanie większe możliwości? Odpowiedź jest identyczna jak w przypadku korzystania z OMI. Jeśli w naszej infrastrukturze większość serwerów pracuje pod kontrolą systemów Windows, a jedynie nieliczne wykorzystują Linuksa, to możliwość zarządzania wszystkimi systemami za pomocą identycznych (lub prawie identycznych) narzędzi, niezależnie od działającego pod spodem systemu, ułatwia administratorowi pracę i zwalnia go z konieczności stosowania odrębnych metod, poleceń, technik. Tworzymy w ten sposób kolejny poziom abstrakcji, na którym serwer Windows i serwer Linux, a w przyszłości być może przełączniki i inne urządzenia z naszej serwerowni, będziemy mogli obsłużyć, korzystając z narzędzia, które już znamy – PowerShella. Na niższym poziomie tworzenie pliku, zainstalowanie usługi, uruchomienie procesu różni się dość znacznie. Użycie DSC gwarantuje, że końcowy skutek będzie identyczny, niezależnie od tego, który system będziemy konfigurować.

 

Nowością wśród technologii opartych na CIM/WSMan jest PowerShell Desired State Configuration (DSC), którego pierwsza wersja ujrzała światło dzienne wraz z premierą Windows Server 2012 R2. Samemu DSC poświęcone były na łamach niniejszego miesięcznika dwa artykuły. W pierwszym opisano samo narzędzie i sposób opisywania konfiguracji (patrz „IT Professional” 2/2014, s. 63). W drugim przedstawiono wykorzystanie opcji Pull oraz szczegóły implementacji centralnego serwera Pull („IT Professional” 5/2014, s. 70). Również opublikowany w marcowym numerze artykuł pt. „Zarządzanie serwerami Windows” („IT Professional” 3/2015, s. 12) jest częściowo poświęcony omawianej tematyce i uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się wraz z opublikowaniem opcjonalnej aktualizacji dla Windows Server 2012 R2 (KB3000850) oraz nowości dostępne w WMF 5 (obecnie na etapie Preview).

 

W niniejszym artykule wykorzystano dostępną od maja 2014 r. wersję CTP PowerShell DSC. Ponieważ w trakcie pracy z tym narzędziem znalezionych zostało kilka mniejszych i większych problemów, a stworzone przez autora poprawki nie zostały jeszcze włączone do głównej gałęzi projektu, do przygotowania materiału użyto wersji znajdującej się w repozytorium autora. Wszelkie poprawki, których wprowadzenie jest konieczne, aby Linux DSC działał zgodnie z oczekiwaniami, zostały zaznaczone.

> INSTALACJA NARZĘDZI

PowerShell DSC dla Linuksa jest rozszerzeniem bazującym na OMI. Do procesu instalacji użyto systemu CentOS 7, a do podstawowej wersji doinstalowano niezbędne prerekwizyty i narzędzia (wszystkie czynności dotyczące instalacji i konfiguracji OMI dokładnie przedstawiono w „IT Professional” 1/2015, s. 67):

 

## Narzedzia...

# yum -y install wget

# yum -y install vim

# yum -y install git

## wymagane przez OMI

# yum -y install gcc

# yum -y install gcc-c++

# yum -y install openssl-devel

# yum -y install pam-devel

 

W drugim kroku pobrano źródła OMI, które zostały skompilowane i zainstalowane:

 

# wget https://collaboration.

opengroup.org/omi/documents/30532/

omi-1.0.8.tar.gz

# tar zxvf omi-1.0.8.tar.gz

# cd omi-1.0.8/

# ./configure

# make

# make install

 

W kolejnym etapie zadbano o to, aby OMI był traktowany przez system jak każdy inny serwis oraz by wszelkie narzędzia dostępne były w ścieżce, a ściana ogniowa pozwalała na łączenie się z usługą:

 

# cat /etc/profile.d/omipath.sh

PATH=$PATH:/opt/omi-1.0.8/bin

# cat /usr/lib/systemd/system/omi.service

[Unit]

Description=Open Management Infrastructure deamon

After=syslog.target network.target

 

[Service]

EnvironmentFile=/opt/omi-1.0.8/etc/

omiserver.conf

ExecStart=/opt/omi-1.0.8/bin/omiserver

KillMode=process

Restart=on-failure

RestartSec=30

 

[Install]

WantedBy=multi-user.target

# systemctl enable omi.service

# systemctl start omi.service

# firewall-cmd --permanent

# --add-port=5985/tcp

# firewall-cmd --permanent

# --add-port=5986/tcp

# firewall-cmd --reload

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"