Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay
23.06.2020

Chmurowe kopie

Veeam Backup dla Microsoft Azure
19.06.2020

Nowości w kontenerach

Red Hat OpenShift 4.4
19.06.2020

Analityka bezpieczeństwa

FortiAI
19.06.2020

UPS dla obliczeń edge

Schneider APC Smart-UPS
16.06.2020

Przemysłowe SD

Nowe karty Transcend
16.06.2020

Storage dla SMB

QNAP TS-451DeU
16.06.2020

Pamięć masowa

Dell EMC PowerStore

Opis przedmiotu zamówienia – najczęściej popełniane błędy

Data publikacji: 22-05-2015 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed zamawiającym przygotowującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie od opisu przedmiotu zamówienia zależy, jaki produkt (np. oprogramowanie komputerowe) zamawiający nabędzie.

Błędy w opisie przedmiotu zamówienia przeważnie skutkują rozminięciem się potrzeb zamawiającego z oferowanymi przez wykonawców produktami. Jak pokazuje praktyka, różnego rodzaju błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia popełniane są najczęściej w przypadku skomplikowanych zamówień, do jakich niewątpliwie zaliczają się zamówienia na oprogramowanie komputerowe. W artykule opisujemy zasady, jakie obowiązują podmioty korzystające z zamówień publicznych, oraz wskazujemy pułapki, w jakie można wpaść w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

> PRAWO I OBOWIĄZEK ZAMAWIAJĄCEGO

Opisanie przedmiotu zamówienia jest zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem zamawiającego. Z jednej strony zamawiający ma bowiem prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał on jego wymagania i zaspokajał jego potrzeby (wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07). Oznacza to, że zamawiający „ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji” (wyrok KIO z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08).

Z drugiej strony, przedmiot zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z kolei, aby doszło do opisania przedmiotu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, „treść merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych (tj. w określonej sytuacji rynkowej) dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) lub w ten sposób, iż opis przedmiotu zamówienia w inny sposób ogranicza dostęp do zamówienia reprezentatywnej części uczestników rynku” (wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2852/13).

> PRZYGOTOWYWANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) zwanej dalej „ustawą pzp”, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Warto jednak zadać sobie pytanie, co kryje się za ogólnymi sformułowaniami użytymi w przywołanym przepisie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"