Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.14.07.2021

Platforma AQUILA

IBM zaprezentował platformę opartą na sztucznej inteligencji służącą do kompleksowej, w...
14.07.2021

Przenoszenie Javy do chmury

JBoss Enterprise
14.07.2021

Nowe okna

Windows 11
14.07.2021

Monitoring sieci

nVision 12.5
14.07.2021

Automatyczna ochrona

Nowości w FortiEDR
14.07.2021

Seria monitorów...

Firma Newline prezentuje serię monitorów interaktywnych MIRA.
14.07.2021

Modularne routery IoT

Cisco Catalyst
14.07.2021

Nowy poziom pracy

Radeon PRO W6000
14.07.2021

SI w monitoringu

Kamery i-PRO S-Series

Opis przedmiotu zamówienia – najczęściej popełniane błędy

Data publikacji: 22-05-2015 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed zamawiającym przygotowującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie od opisu przedmiotu zamówienia zależy, jaki produkt (np. oprogramowanie komputerowe) zamawiający nabędzie.

Błędy w opisie przedmiotu zamówienia przeważnie skutkują rozminięciem się potrzeb zamawiającego z oferowanymi przez wykonawców produktami. Jak pokazuje praktyka, różnego rodzaju błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia popełniane są najczęściej w przypadku skomplikowanych zamówień, do jakich niewątpliwie zaliczają się zamówienia na oprogramowanie komputerowe. W artykule opisujemy zasady, jakie obowiązują podmioty korzystające z zamówień publicznych, oraz wskazujemy pułapki, w jakie można wpaść w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

> PRAWO I OBOWIĄZEK ZAMAWIAJĄCEGO

Opisanie przedmiotu zamówienia jest zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem zamawiającego. Z jednej strony zamawiający ma bowiem prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał on jego wymagania i zaspokajał jego potrzeby (wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07). Oznacza to, że zamawiający „ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji” (wyrok KIO z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08).

Z drugiej strony, przedmiot zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z kolei, aby doszło do opisania przedmiotu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, „treść merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych (tj. w określonej sytuacji rynkowej) dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) lub w ten sposób, iż opis przedmiotu zamówienia w inny sposób ogranicza dostęp do zamówienia reprezentatywnej części uczestników rynku” (wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2852/13).

> PRZYGOTOWYWANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) zwanej dalej „ustawą pzp”, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Warto jednak zadać sobie pytanie, co kryje się za ogólnymi sformułowaniami użytymi w przywołanym przepisie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"