Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Ochrona praw konsumenta

Data publikacji: 19-06-2015 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

25 grudnia ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Jakie obowiązki ciążą teraz na przedsiębiorcach?

Prawo konsumenckie reguluje kwestie związane z zawieraniem umów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Doczekało się ono w miarę kompleksowej regulacji w postaci ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827 ze zm.), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Ustawa ta reguluje większość umów typu B2C (Business to Consumer). Jej przepisy można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza to normy dotyczące głównie kontraktów B2C, niezależnie od ich rodzaju, z wyjątkiem umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Druga dotyczy umów zawieranych na odległość, a więc przede wszystkim za pośrednictwem sklepów internetowych. Trzecia wreszcie to przepisy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (tzw. akwizycji).

> Konsument

Zacznijmy od definicji: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Widać więc, że konsumentem może być tylko osoba fizyczna. Co istotne, w określonych okolicznościach może być nim także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Ma to miejsce wówczas, gdy podejmuje ona czynności niezwiązane z tą działalnością. Zatem, o ile w przypadku osoby nieprowadzącej aktywności biznesowej ani zawodowej nie ma wątpliwości, że jest ona konsumentem, o tyle problem pojawia się w przypadku przedsiębiorców. Pełnią oni w życiu społecznym niejako dwie role. W zależności od tego, w której z nich występują w danych okolicznościach, będą traktowani albo jako przedsiębiorcy, albo jako konsumenci.

> Obowiązki informacyjne

Obowiązki, jakie nowe prawo nakłada na przedsiębiorców w ramach transakcji B2C, dzielą się na dwie grupy:

1) ogólne obowiązki dotyczące każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego, jaką umowę zawiera, z wyjątkiem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (o ile do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta);
2) szczególne obowiązki informacyjne ciążące na przedsiębiorcach w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi dla szerszej grupy osób, w tym usługi masowe, większość tych informacji powinna zostać przekazana w regulaminie. Dotyczy to przede wszystkim sklepów internetowych, ale nie tylko – nawet kafejki internetowe powinny mieć swoje reguły, w których określone informacje powinny być zawarte. W takim regulaminie zamieszcza się większość informacji, które przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi. Dotyczy to jednak zasadniczo wyłącznie informacji ogólnych. Dane zindywidualizowane, dotyczące np. parametrów technicznych sprzedawanego sprzętu komputerowego, zamieszczane są w określonych miejscach na stronie internetowej albo w opisie produktu w sklepie stacjonarnym. Informacja taka powinna zawsze być udostępniona w sposób jasny i zrozumiały.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"