Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Data publikacji: 29-10-2015 Autor: Jerzy Michalczyk

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na wysokie koszty budowy nowych elektrowni wykorzystujących OZE we wszystkich państwach tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów.

Przy ciągłych niepokojach na rynku energetycznym i malejących zasobach paliw kopalnych konieczna jest redukcja wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na rzecz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Odnawialne źródła energii to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-procentowy udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy – około 15,5%. Źródła odnawialne są jednak droższe od konwencjonalnych, ich rozwój trzeba więc wspierać poprzez dotacje.

Kwestie te kompleksowo reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2015 r., poz. 478). Ustawa mówi m.in. o obowiązku zakupu energii i gwarantowanych taryfach na odsprzedaż energii elektrycznej przez tzw. prosumentów. Stała cena za prąd dotyczy energii ze źródeł do 3 kW i ma być stała przez 15 lat od oddania instalacji do użytku.

Dotacje na OZE

W latach 2014–2020 Polska będzie największym beneficjentem funduszy europejskich w ramach polityki spójności Unii Europejskiej – trafi do Polski w sumie ponad 80 mld euro. W tym okresie samorządy województw będą zarządzać około 40% tych środków. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Duża część tych środków wiązać się będzie ze zwiększeniem efektywności energetycznej i rozwojem OZE. Unia Europejska przeznaczy w latach 2014–2020 – na ten cel w samych tylko 16 Regionalnych Programach Operacyjnych około 4,5 mld euro.

Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości 40–70% na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa.

 

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna


Na kompletną instalację fotowoltaiczną składają się elementy: panele fotowoltaiczne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody, a także koszty montażu i konfiguracji. Należy pamiętać, że w zależności od wielkości inwestycji ceny poszczególnych elementów będą stanowiły inny procent całości kosztów. Przedstawiamy orientacyjną kalkulację dla przykładowej instalacji o mocy 10 kW.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

prenumerata Numer niedostępny Spis treści

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"