Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay
23.06.2020

Chmurowe kopie

Veeam Backup dla Microsoft Azure
19.06.2020

Nowości w kontenerach

Red Hat OpenShift 4.4
19.06.2020

Analityka bezpieczeństwa

FortiAI
19.06.2020

UPS dla obliczeń edge

Schneider APC Smart-UPS
16.06.2020

Przemysłowe SD

Nowe karty Transcend
16.06.2020

Storage dla SMB

QNAP TS-451DeU
16.06.2020

Pamięć masowa

Dell EMC PowerStore

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w branży IT

Data publikacji: 06-07-2016 Autor: Rafał Szyndler, Michał Bensch

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, tzw. OC ogólne, i przed jakim ryzykiem chroni? Dlaczego OC ogólne jest niewystarczające w branży IT i jakie dodatkowe ubezpieczenie należy wykupić, żeby realnie chronić firmę przed nieprzewidzianymi stratami wynikającymi z popełnianych błędów? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Każda działalność niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń wpływających na osiągnięcie celu, dla którego jest prowadzona. Wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny – zakłócający tę działalność. O ile z pozytywnym wpływem na ogół nie mamy problemu, o tyle możliwe, przyszłe zakłócenia powinny być brane pod uwagę przed rozpoczęciem działalności, a także na każdym etapie jej prowadzenia. Zarządzając ryzykiem, powinniśmy oszacować, jaką liczbę negatywnych zdarzeń możemy „wziąć na siebie”. Część ryzyka, którego nie chcemy zaakceptować w naszej działalności, można spróbować ograniczyć lub transferować na zewnątrz.

Jednym z narzędzi transferu ryzyka są ubezpieczenia. Ubezpieczyciele są instytucjami finansowymi z ogromnym kapitałem i z narzędziami pozwalającymi na bezpieczne przyjęcie ryzyka i gwarantującymi wypłacalność w przypadku realizacji ubezpieczonego ryzyka. Ubezpieczyciel za przyjęcie na siebie części ryzyka związanego z prowadzoną przez nas działalnością pobiera opłatę, czyli składkę ubezpieczeniową.

> Co można ubezpieczyć

Teoretycznie ubezpieczyć można każde ryzyko, które jest nagłe, niepewne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od naszej woli. Są wyjątki od zasady, że zdarzenie musi być nagłe. W ubezpieczeniach akceptowane są niektóre ryzyka, których nie da się umiejscowić w jednym punkcie czasu, np. wycieki, emisja lub okres ich występowania jest rozciągnięty na kilka, kilkadziesiąt godzin czy też huragan niszczący sukcesywnie kolejne miejsca. W praktyce jest trochę więcej ograniczeń – np. są ryzyka, których ubezpieczyciele nie potrafią wycenić lub których zwyczajnie nie chcą przyjąć.

W ubezpieczeniach gospodarczych ubezpieczenia można podzielić na różne rodzaje i grupy ze względu na charakter ryzyka lub przedmiot ubezpieczenia. Zasadniczy podział przebiega pomiędzy ubezpieczeniami majątkowymi i życiowymi. W ubezpieczeniach majątkowych, szczególnie w działalności przedsiębiorstw, najczęściej spotykane są ubezpieczenia mienia (np. budynki, maszyny, sprzęt elektroniczny) i odpowiedzialności cywilnej. Bardziej zapobiegliwi przedsiębiorcy ubezpieczają także swoje przychody na wypadek ich utraty w wyniku zdarzeń losowych. Nieliczni przedsiębiorcy, którzy oszacowali ryzyko i koszty związane z rotacją pracowników, chcąc zadbać o ich retencję, kupują w ramach benefitów polisy ubezpieczeń osobowych (np. zdrowotne, od nieszczęśliwych wypadków, śmierci). Jednym z najczęściej zawieranych ubezpieczeń i jednocześnie najbardziej niedocenianych jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, zwane OC ogólnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"