Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.25.02.2020

Koszty w górę

Zmiany w licencjach VMware
24.02.2020

VPN na nowo

WireGuard w Linuksie
24.02.2020

Wydajność pod kontrolą

Citrix Analytics for Performance
24.02.2020

Zaawansowany backup

Veeam Availability Suite v10
20.02.2020

Serwery Enterprise

OVHCloud stawia na Ryzeny
20.02.2020

Monitory dla biznesu

Newline IP
20.02.2020

Przemysłowe SSD

Dyski Transcend M.2 NVMe
23.01.2020

Google Project Zero

Inicjatywa Google Project Zero
23.01.2020

Ochrona tylko w chmurze

Kaspersky Security Cloud Free

Umowy na body leasing IT

Data publikacji: 26-06-2017 Autor: Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

Outsourcing pracowników jest rozwiązaniem stosowanym w firmach prywatnych od dawna. W ostatnim czasie w jego stronę zwracają się również podmioty publiczne. Niezależnie od tego, kto decyduje się na zamówienia w przedmiocie tzw. body leasingu pracowników IT, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej umowy.

Umowa na body leasing powinna zabezpieczyć interesy obu stron i doprowadzić do wykorzystania pełnego potencjału pracowników. Kluczową kwestią przed przygotowaniem umowy jest ustalenie potrzeb zamawiającego i jego oczekiwań w zakresie outsourcingu pracowników. Rzutują one bowiem bezpośrednio na inne aspekty kontraktu i wpływają na oferty wykonawców i ich kalkulacje.

> CO ZAMAWIAMY

Przepisy prawa nie przewidują takiego kontraktu nazwanego, jak body leasing czy outsourcing – dlatego też nie określają jego domyślnego zakresu. Zwykle jego przedmiotem jest jednak udostępnienie przez dostawcę konsultantów, którzy mają wykonywać konkretne zadania na rzecz zamawiającego, pozostając pod jego bieżącym codziennym nadzorem w zakresie przedmiotu tych zadań. Obsługa kadrowa i płacowa konsultantów zapewniana jest natomiast przez dostawcę – pracodawcę konsultantów. Tym właśnie w uproszczeniu body leasing różni się od zatrudniania własnego zespołu IT na umowę o pracę.

Warto podkreślić, że na rynku IT spotykane są jednak różnorodne modele w tym przedmiocie, różniące się między sobą np. zakresem kontroli dostawcy nad pracownikiem i bieżącą realizacją przez niego prac, wymiarem czasu realizacji prac lub czasem obowiązywania umowy – określonym np. jako konkretny termin (kilkumiesięczny) lub jako czas realizacji danego zadania (np. czas wdrożenia systemu).

> DZIEŁO CZY USŁUGI

Prawidłowe określenie przedmiotu umowy i zakresu świadczeń dostawcy może okazać się szczególnie ważne dla określenia odpowiedzialności dostawcy. Od zakresu świadczeń zależy bowiem, czy dana umowa ma charakter umowy o dzieło, gdzie dostawca odpowiedzialny jest za dostarczenie konkretnego rezultatu (np. wdrożenia określonego oprogramowania), czy umowy o świadczenie usług, gdzie dostawca powinien zapewnić ich należyte świadczenie (tj. zapewnić kompetentnych konsultantów, którzy wykonają zadania pod kierunkiem zamawiającego).

Typowa umowa outsourcingu pracowników z reguły jest uznawana za umowę o świadczenie usług, co powoduje, że dostawca nie odpowiada za dostarczenie określonego dzieła, a jedynie za dostarczenie pracowników, którzy takie dzieło powinni wykonać. Jeśli jednak go nie wykonają, zamawiający nie będzie mógł zwrócić się do dostawcy z żądaniem dostarczenia tego dzieła – dostawca nie będzie bowiem traktowany jak podwykonawca. Takie wnioski płyną również z najnowszego orzecznictwa sądów, w tym wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. wydanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (patrz ramka Outsourcer świadczy usługi, a nie wykonuje dzieło).

Warto jednak podkreślić, że w związku z tym, że umowa na body leasing jest umową nienazwaną – strony mają pełną dowolność w kształtowaniu jej obowiązków. Tym samym nie jest wykluczone, że konkretna umowa, zgodnie z oczekiwaniami stron, może zostać skonstruowana w taki sposób, aby nałożyć na dostawcę pewną odpowiedzialność za prace merytoryczne wykonywane przez konsultantów.

> KOMPETENCJE KONSULTANTÓW

Mając na uwadze opisane wyżej wnioski, czyli brak odpowiedzialności outsourcera dostarczającego pracowników za zapewnienie konkretnego rezultatu, czyli dzieła, bardzo istotne staje się opracowanie mechanizmów umożliwiających zamawiającemu wpływ na wybór konsultantów o określonych kompetencjach. Nie chodzi przy tym jedynie o określenie wymagań zamawiającego co do doświadczenia, znajomości technologii i stażu zawodowego danego konsultanta, ale także wprowadzenie instrumentów realnego wpływu na skład zapewnianego zespołu.

W tym zakresie umowa powinna przewidywać np. procedurę wstępnego zgłaszania konsultantów i potwierdzenia przez zamawiającego chęci korzystania z ich wsparcia lub możliwości wyrażenia sprzeciwu na konkretną kandydaturę, jak również uprawnienie do zgłoszenia wniosku o zastąpienie danego konsultanta w toku wykonywania umowy inną osobą o porównywalnym doświadczeniu. Zamawiający powinien mieć bowiem realny wpływ na to, jakie osoby wykonują dla niego zadania, szczególnie jeśli pozostają one pod jego bieżącym nadzorem, a dostawca nie przejmuje odpowiedzialności za efekt ich prac.

W zależności od potrzeb zamawiającego i realizowanych przez niego projektów konieczne może okazać się także zapewnienie elastyczności w zakresie liczby konsultantów wykonujących w danym okresie zadania dla zamawiającego. W związku z powyższym procedury umowne powinny określać sposoby rezygnacji z konsultantów lub zamawiania dodatkowych osób w okresie wzmożonego zapotrzebowania, a przy tym być efektywne i umożliwiać bieżącą reakcję na zgłaszane zapotrzebowanie.

> PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

W przypadku branży IT konsultanci tworzą stosunkowo dużo rodzajów utworów, wśród których można wskazać m.in. programy komputerowe, dokumentację, materiały graficzne, prezentacje, zestawienia, raporty itp. Skoro jednak konsultanci biorący udział w pracach zamawiającego pozostają pracownikami outsourcera, konieczne staje się określenie, na jakich zasadach zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do tych utworów. Bez zapewnienia takiego transferu może okazać się, że nie jest on uprawniony do korzystania z rezultatów prac wykonanych na jego potrzeby i pod jego kierunkiem.

[...]

Agnieszka Wachowska – partner odpowiedzialny za zespół IT-Telco w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Joanna Jastrząb – aplikantka radcowska w zespole IT-Telco w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"