Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Przedsiębiorstwa oparte na danych. Chief Data Officer – rola i zadania

Data publikacji: 25-01-2018 Autor: Sebastian Kuniszewski

Firmy coraz częściej wykorzystują posiadane dane do prowadzenia biznesu, ale nie oznacza to, że odpowiednio nimi zarządzają. Chief Data Officer może pomóc zrozumieć wartość gromadzonych z różnych źródeł informacji, a także wskazać sposoby wykorzystania ich do zwiększenia przychodów i zdobycia przewagi nad konkurencją.

Komputery, smartfony, urządzenia IoT i elektronika ubieralna niemal wszędzie zostawiają po sobie strzępy cyfrowych informacji, które firmy mogą zbierać i wykorzystać do kształtowania strategii biznesowych. Znaczenie danych dla biznesu w XXI wieku dobrze podsumował magazyn „The Economist”: „Dane są dla tego stulecia tym samym, co ropa naftowa dla poprzedniego: motorem zmian i rozwoju. Przepływy danych stworzyły nową infrastrukturę, nowe przedsiębiorstwa, nowe monopole, nowe polityki, a co najważniejsze – nową gospodarkę. Na przykład firma Oracle, jeden z liderów rynku korporacyjnych baz danych, tworzy coś w rodzaju giełdy danych. Chce, aby jej klienci handlowali danymi, łączyli je z zestawami udostępnianymi przez Oracle i wyciągali z nich wnioski – a wszystko to w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej, dającym pewność, że informacje nie zostaną wykorzystane w nieodpowiedni sposób”.

PRZETWARZANIE W CHMURZE I ŁĄCZENIE DANYCH

Już ponad dekadę temu, w 2007 r., Tim Berners-Lee, twórca usługi WWW, opisał, jak powinien wyglądać przepływ danych w nowoczesnym przedsiębiorstwie: „Każdy dyrektor generalny powinien być w stanie zadać pytanie obejmujące łączenie danych pochodzących z całego przedsiębiorstwa, efektywnie zarządzać firmą, a w szczególności reagować na nieprzewidziane wydarzenia. Większości przedsiębiorstw brakuje tej umiejętności łączenia wszystkich swoich danych”.

Berners-Lee zauważył, że potencjał danych nie jest w pełni wykorzystany, jeśli znajdują się one w silosach i menadżerowie podejmują decyzje wyłącznie w oparciu o częściowy widok danych. Potrzebni są ludzie i technologia, aby połączyć te dane ze sobą i uzyskać całościowy obraz stanu biznesu lub firmy. Jednak możliwość gromadzenia, zestawiania i łączenia danych na dużą skalę nie istniała przed epoką rozwiązań cloudowych. Zapewniana przez chmurę łączność w obrębie przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, klientów, platform, aplikacji i baz danych daje olbrzymie możliwości, a maszyny mogą działać bardziej autonomicznie i komunikować się ze sobą, korzystając z technologii sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia.

Rozwój przetwarzania w chmurze nie tylko wykładniczo zwiększył ilość danych będących w obiegu, lecz także nadał im o wiele większą wartość poprzez ułatwienie ich zbierania, współdzielenia, analizowania i interpretowania. Ponieważ tak wiele urządzeń, systemów i usług jest ze sobą połączonych za pośrednictwem chmury, jesteśmy otoczeni przez dane, a przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z wiedzy i korzyści, jakie mogą wyciągnąć z tych danych – o ile tylko wiedzą, czego szukają i czego oczekują od tych danych. Wiele firm ciągle jest bowiem skoncentrowanych na gromadzeniu i przechowywaniu dużych ilości danych. Tymczasem z punktu widzenia organizacji kluczowe jest, aby gromadzone informacje traktowane były jako zasób strategiczny. W przeciwnym wypadku zbyt duża ilość informacji paradoksalnie staje się przeszkodą w prowadzeniu biznesu. Jedną z odpowiedzi na tego typu rosnące potrzeby i wyzwania jest utworzenie w organizacji stanowiska Chief Data Officera (CDO).

TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oprócz dostępu do zasobów obecnie ważny jest kontekst posiadanych informacji – co one dla firmy oznaczają, skąd zostały pozyskane, co można z nimi zrobić. Kluczem jest inwentaryzacja – dopiero gdy już wiadomo, co i gdzie się znajduje, można tym zarządzać.

Przekształcenie przedsiębiorstwa w organizację opartą na danych jest kluczem transformacji cyfrowej. Duże firmy nie są już w stanie budować przewagi nad konkurencją, dodając kolejne elementy do częściej lub rzadziej modernizowanej infrastruktury IT – takie działanie tylko zwiększa złożoność systemu i równocześnie zmniejsza jego elastyczność. Konieczna jest zmiana podejścia, a nieraz i reorganizacja struktur firmy od podstaw. Dzięki chmurze można to zrobić stosunkowo szybko, a do tego równolegle wprowadzać nowe usługi, chronić swój udział w rynku i wciąż skalować swoją działalność. Co ważne, firmy w regionie EMEA nie zastanawiają się już nad tym, czy wdrażać chmurę, tylko kiedy i jak. Badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review („Unified Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership”) pokazało m.in., że niemal 70% działów kadrowych i finansowych zamierza wdrożyć rozwiązania chmurowe lub jest już w trakcie tego procesu, a jedna trzecia już zakończyła wdrożenia.

CHIEF DATA OFFICER, CZYLI KTO

CDO, czyli Chief Data Officer, to stosunkowo nowe stanowisko. Jest często pośrednikiem między technologią a biznesem. W przeciwieństwie do CEO (Chief Executive Officer) czy CFO (Chief Financial Officer) zakres jego obowiązków oraz miejsce w strukturze organizacyjnej firm może znacząco się różnić i z czasem ewoluować.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"