Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Monitoring, mapowanie, automatyzacja, zarządzanie

Data publikacji: 20-03-2018 Autor: Krystian Lempicki
Autor: Rys. K. Kanoniak

Automatyzacja i wizualizacja to dwa słowa kluczowe określające praktyczne funkcjonalności niezbędne w nowoczesnych systemach pozwalających optymalnie i skutecznie zarządzać zarówno średnimi, jak i dużymi, rozproszonymi sieciami informatycznymi. Co ważne, słowa te nie są marketingowymi wabikami mającymi napędzać sprzedaż i wdrażanie kolejnych wersji systemów. To istotne elementy wpływające na sprawne działanie IT oraz całej firmy.

Wdrożenie mniej lub bardziej rozbudowanego systemu pozwalającego działom IT uwolnić się od wykonywania żmudnych, powtarzalnych procesów pozwala w stosunkowo krótkim czasie uzyskać zauważalny wzrost produktywności działania. Z kolei przejście z modelu, gdzie w centrum sieci był sprzęt i fizyczne połączenia, do modelu działania, gdzie na pierwszy plan wysuwa się oprogramowanie, często oprócz sprawnego działania IT przekłada się na poprawę wyników biznesowych firmy.


Rozwijane nieustannie narzędzia dające szczegółowy wgląd w stan administrowanego systemu oraz umożliwiające szybką inwentaryzację elementów infrastruktury sieciowej pozwalają dodatkowo zwiększyć poziom ochrony sieci, a dzięki wykorzystaniu np. mechanizmów uczenia maszynowego (ML) do analizy wzorców ruchu są w stanie niemal bezbłędnie identyfikować zagrożenia nawet w ruchu szyfrowanym. Silniki ML implementowane są w najbardziej zaawansowanych systemach, a zmiana modelu zarządzania propagowana jest przez największych producentów rozwiązań sieciowych.


> MONITORING IT W POLSKICH ORGANIZACJACH


Według raportu IBM, dotyczącego skali i sposobów kontrolowania zasobów IT w polskich przedsiębiorstwach, 74% badanych organizacji deklaruje, że aktywnie monitoruje swoją infrastrukturę informatyczną. Wśród MŚP odsetek ten wynosi 58%. W pozostałych przypadkach zgłoszenia awarii pochodzą od użytkowników. Najprostszym, technicznym poziomem monitoringu infrastruktury jest kontrola temperatury elementów w serwerowniach i obciążenia łączy. Infrastrukturę pod kątem wydajności i ciągłości działania konkretnych usług, takich jak np. CRM i ERP, sprawdza 59% badanych firm. Co ważne, niemal wszyscy badani stwierdzili, że wdrożenie w firmie systemu monitoringu i inwentaryzacji IT korzystnie wpływa na efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów.


W klasycznym podejściu oprogramowanie do inwentaryzacji zasobów sieci to przede wszystkim aplikacje tworzące rejestry podłączonych do LAN-u urządzeń oraz działającego w nich oprogramowania. Bardziej rozbudowane systemy służą jako narzędzia do pomocy technicznej, monitorują działanie systemów klienckich, rejestrują i śledzą rozwiązywanie wykrytych oraz zgłaszanych przez użytkowników problemów. Używane są też jako narzędzia do raportowania oraz generowania map połączeń i diagramów ilustrujących topologię sieci, połączenia oraz ruch. Podstawą działania tego typu oprogramowania powinno być automatyczne, zdalne skanowanie zasobów sieci oraz bezproblemowe wykrywanie podłączonych do niej komputerów, routerów, sieciowych magazynów danych, drukarek i urządzeń mobilnych. Bardziej zaawansowane systemy, takie jak Solarwinds Network Topology Mapper, NetBrain czy NetCrunch 10, oferują wiele dodatkowych funkcji, w tym m.in. wytyczanie ścieżki hop-by hop, porównywanie tablic routingu, adresów MAC, konfiguracji urządzeń czy możliwość tworzenia dokumentacji. Nie wymagają też instalacji agentów, równocześnie pozwalając na rozszerzanie zakresu monitorowania za pomocą skryptów i własnych agentów korzystających z REST API.


Jednak funkcjonalność oprogramowania to jedno. Istotny jest również sposób monitorowania infrastruktury – najlepiej, aby odbywało się to  w sposób proaktywny oraz analityczny (patrz ramka Monitoring infrastruktury – trzy modele działania). Najważniejsza jest natomiast odpowiedź na pytanie, po co monitorować, optymalizować i automatyzować?


> REDUKCJA MTTR


Im większa jest organizacja, z tym większą liczbą incydentów sieciowych boryka się ona każdego miesiąca. Ciągła walka powoduje, że duża część czasu zespołów informatycznych poświęcana jest na naprawę i rozwiązywanie problemów. Dla dużych organizacji wykorzystujących sieci na wielką skalę, skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR) nawet o niewielkie wartości może mieć ogromne znaczenie dla końcowych wyników biznesowych. W firmach, które ciągle polegają na ręcznych procesach, wdrożenie mechanizmów automatyzacji monitorowania sieci może znacząco zredukować MTTR.

[...]
 

Autor jest pasjonatem nowych technologii i trendów IT oraz niezależnym dziennikarzem zajmującym się propagowaniem nauki i techniki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"