Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Projektowanie centrum danych

Data publikacji: 29-05-2018 Autor: Krzysztof Kęsicki
Rys. 1. Ośrodki przetwarzania...

Każdy cykl życia data center składa się z czterech podstawowych faz – projektu, wdrożenia, użytkowania i zamknięcia. Poniższy artykuł dotyczy pierwszej z nich, czyli fazy projektowej, która wydaje się najbardziej newralgiczna, ponieważ wpływa na wszystkie pozostałe. Skupimy uwagę przede wszystkim na formalnych aspektach dotyczących infrastruktury krytycznej.

Cykl życia ośrodka przetwarzania danych (OPD) może zostać rozbity na mniejsze komponenty. Mówiąc o fazie projektowej dotyczącej krytycznej infrastruktury, możemy wyróżnić: zakres projektu, wymagania biznesowe, zakładany budżet, studium wykonalności projektu, skład zespołu projektowego, wybór dostawców, wybór sprzętu i na końcu zamrożenie wymagań. Każdy z tych komponentów powinien zostać uważnie zdefiniowany, zaimplementowany oraz zweryfikowany w trakcie cyklu projektowania centrum danych.

> Trójkąt projektu

Praktycznie zewsząd możemy usłyszeć, że zadanie musi być zrobione „na jutro”, a jego wykonanie ma być najwyższej jakości! Podobnie sprawa się ma z projektami. Najczęściej już od samego początku brakuje czasu, nie wspominając o pieniądzach. Warto więc pamiętać o trzech aspektach prowadzenia projektu: zakresie, czasie i budżecie. Działanie w jednym z tych obszarów odbija się na dwóch pozostałych. Dlatego też nazywamy to trójkątem projektu, bo panuje tutaj taka sama zasada: zakładając, że mamy do czynienia z figurą zamkniętą, zmiana długości jednego boku wpływa na długość pozostałych.

Gdy już więc podjęliśmy decyzję, że nasza organizacja potrzebuje nowego centrum przetwarzania danych (czy to w zupełnie nowej lokalizacji, czy może poprzez adaptację istniejących powierzchni) i rozpoczęliśmy fazę projektową, powinniśmy się zastanowić w pierwszej kolejności nad zakresem projektu. Mówiąc o infrastrukturze krytycznej, musimy pamiętać o czterech obszarach tego skomplikowanego i złożonego zagadnienia:

 

  • budynek,
  • zasilanie,
  • chłodzenie,
  • sieć komputerowa, która zapewni łączność wewnątrz i na zewnątrz OPD.


Podział na cztery obszary proponowany jest przez Telecommunications Industry Association (TIA) i standard ANSI/TIA-942, który jest również polecany przez autora tego artykułu. Na podstawie standardu TIA-942 możemy określić konkretne wymagania odnośnie do projektu i budowy OPD. Dla każdego z czterech wymienionych obszarów standard opisuje poziomy niezawodności infrastruktury, które są zdefiniowane jako tzw. Rating levels. Ośrodek może być zbudowany w jednym z czterech (1–4) poziomów niezawodności, gdzie Rating-4 oznacza poziom najwyższy.

Dlaczego powinniśmy korzystać ze standardów zaproponowanych przez TIA-942? Z wiedzy autora wynika, że przy pierwszych rozmowach z osobami podejmującymi decyzje bardzo ważne jest określenie poziomu niezawodności ośrodka, czyli ustalenie, czy możemy sobie pozwolić na jego niedostępność, a jeśli tak, to na jaki czas. Wiedząc na przykład, że co roku będziemy potrzebowali wykonania przeglądu generalnego systemu zasilania, możemy z góry stwierdzić, że wybierając Rating-2, dopuszczamy możliwość wyłączenia ośrodka na kilka godzin. Wynika to z tego, że Rating-2 oznacza pojedyncze ścieżki zasilania i chłodzenia, w których zamontowano jedynie redundantne komponenty. Dostosowanie poziomu niezawodności ośrodka do naszych wymagań staje się więc kluczowe.

> Kto to zaprojektuje?

Kierownik projektu sam ośrodka nie wybuduje – to pewne. Musi pozyskać odpowiednie zasoby. Jeżeli w firmie mamy już zespół ds. utrzymania DC, to jest oczywiście wskazane, aby specjaliści z tej grupy zostali dołączeni do zespołu projektowego. W innym przypadku będziemy zmuszeni do szukania zasobów poza firmą, czyli wynajęcia konsultantów.

Specjaliści zespołu DC powinni pełnić rolę doradców oraz wspomagać proces zbierania informacji dotyczących wymagań i tworzenia projektu koncepcyjnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem powinni wspierać kierownika projektu w technicznych aspektach fazy projektowania, która w naszym przypadku będzie dotyczyła:

 

  • wyboru lokalizacji,
  • doboru głównych parametrów technicznych instalacji,
  • ustalenia parametrów niezawodnościowych,
  • określenia zagrożeń i głównych wyzwań, jeśli chodzi o ciągłość pracy ośrodka.


Nie możemy oczywiście zapomnieć o innych kwestiach, tj.: architekturze, bezpieczeństwie fizycznym, rozwiązaniach sieciowych, architekturze IT itd.

Mając zebrany zespół ekspertów, powinniśmy w zakresie projektu jasno określić, czym się będą zajmowały poszczególne osoby. Wymaga to dobrej orientacji w zasobach ludzkich, jakie mamy w firmie do dyspozycji, lub dobrego rozpoznania rynku, jeśli szukamy osób z zewnątrz.

Autor, jako uczestnik wielu mniejszych i większych projektów w swojej własnej firmie, w większości przypadków był odpowiedzialny za sprawy związane z zasilaniem gwarantowanym, chłodzeniem oraz kwestiami związanymi z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Kwestie budynkowe, sieciowe czy chociażby związane z bezpieczeństwem były w gestii osób z innych zespołów lub czasem nawet departamentów. Trzeba tutaj również wspomnieć o roli kierownika projektu, który powinien być organizatorem i głównym prowadzącym wszelkich spotkań. Powinien utrzymywać pełną dokumentację związaną z projektem, rozsyłać potrzebne informacje, być pojedynczym punktem kontaktu dla zespołu projektowego oraz biznesu. Kierownik musi orientować się też odnośnie do wszelkich dat, terminów, faz projektu, a także zasobów, jakie ma do wykonania zadania. Z doświadczeń autora wynika, że bardzo szkodliwe dla całego projektu mogą być zapędy kierownika do bycia specjalistą w każdej dziedzinie. Wiadomo, że podstawowa wiedza techniczna na pewno pomoże chociażby w kontaktach ze swoim zespołem. Ale z drugiej strony trzeba umieć zachować dystans i pozwolić na podejmowanie decyzji technicznych swoim specjalistom, którzy przecież powinni być obdarzeni wiedzą ekspercką i mają już doświadczenie w budowie podobnych obiektów. To przecież nic odkrywczego, że podstawą dobrej współpracy jest zaufanie – co oczywiście nie oznacza, że kierownik projektu nie powinien czuwać i weryfikować newralgicznych etapów.

> Wymagania biznesowe a budżet

Fundamentalną kwestią, istotną dla powodzenia całego procesu planowania, jest dobra współpraca z inwestorem całej inwestycji. Często taką rolę pełni wysoko postawiony manager lub grupa osób, która powzięła decyzję strategiczną o budowie nowego obiektu. Decyzja zapadła, ale teraz zadaniem kierownika projektu będzie uzgodnienie z inwestorem, jakie są wymagania biznesowe. Dopiero te wymagania będzie można przełożyć na konkretne rozwiązania techniczne.

[...]

Specjalista ds. utrzymania infrastruktury i operacji. Zajmuje się problematyką budowy, utrzymania i zarządzania centrami przetwarzania danych oraz koordynowaniem zmian dotyczących krytycznej infrastruktury IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"