Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Wirtualizacja sieci z Vmware NSX

Data publikacji: 26-06-2018 Autor: Michał Kaźmierczyk
RYS. 1. SCHEMAT PROPAGACJI...

Znamy już podstawowe założenia i idee sieci definiowanych programowo oraz podstawowe komponenty i zasadę działania jednego z flagowych produktów w tej dziedzinie technologii, czyli VMware NSX. W kolejnym artykule przedstawiamy zasady działania produktu w zakresie L2, procesie jego wdrożenia oraz pozostałych funkcjach, niezwiązanych z obsługą sieci L2.

W pierwszej części cyklu („IT Professional” 3/2018, s. 69) staraliśmy się wykazać, że zmieniające się oczekiwania biznesu, zwłaszcza dotyczące szybkości implementacji nowych systemów informatycznych i wprowadzania zmian w tych już istniejących, wymuszają wprowadzanie technologii opartych na automatyzacji. Dodatkowo niezwykle szybki wzrost chmury obliczeniowej, w której mamy do czynienia z niespotykaną wcześ­niej skalą przetwarzania, sprawia, że tradycyjne podejście do infrastruktury IT staje się powoli reliktem przeszłości. 

 
Jednym z rozwiązań pozwalających poradzić sobie z powstałymi problemami i sprostać oczekiwaniom, jest oparcie całej infrastruktury – od storage’u, poprzez CPU, RAM i urządzenia wejścia/wyjścia, aż po sieci – na oprogramowaniu, tworzącym ze znajdującego się „pod spodem” hardware’u jednolitą, w pełni konfigurowalną i zarządzaną za pomocą jednego interfejsu programowego platformę. Takie rozdzielenie sprzętu od pracujących na nim systemów operacyjnych czy aplikacji nazywane jest obecnie centrum danych definiowanym programowo, a jednym z jego komponentów są sieci definiowane programowo. 
 
> VMware NSX
 
W poprzedniej części opisaliśmy podstawowe założenia i komponenty systemu SDN ze stajni VMware będącego jednym z najpowszechniejszych produktów tego typu na rynku. Dowiedzieliśmy się, że do jego wdrożenia potrzebna jest wirtualizacja VMware (w momencie pisania tej części artykułu istnieją już produkcyjne rozwiązania NSX-T implementujące wirtualizację sieci niezależnie od środowiska) oraz następujące komponenty: NSX Manager, klaster NSX kontrolerów, hypervisory przygotowane do NSX, logiczne switche (LS) do obsługi ruchu L2 zastępujące tradycyjne VLAN-y.
 
Szczegółowo opisany został również przepływ pakietów pomiędzy dwoma wirtualnymi maszynami komunikującymi się w obrębie jednej podsieci IP wewnątrz LS-a. Z opisu można było dowiedzieć się, że za większość wewnętrznej komunikacji pomiędzy znanymi obiektami odpowiada klaster kontrolerów. 
 
Nie przedstawiliśmy jednak, co dzieje się w sytuacji, gdy kontroler nie potrafi odpowiedzieć lub też, gdy wirtualne maszyny przesyłają ruch niebędący ruchem unicast, tzw. multidestination.
 
> Metody replikacji ruchu BUM
 
Na początku zastanówmy się, z jakim ruchem mamy do czynienia. Potocznie określa się tego typu ruch jako BUM. To akronim pochodzący od pierwszych liter nazw trzech rodzajów ruchu:
 
  • Broadcast – to oczywiście ruch rozgłoszeniowy typu jeden do wszystkich – np. zapytania ARP czy NetBios;
  • Multicast – to ruch typu jeden do wielu odbiorców chcących ten ruch otrzymać, np. telewizja IP, rozgłoszenia w ramach OSPF itp.;
  • Unknown unicast – to natomiast szczególny przypadek, w którym na urządzeniu bądź oprogramowaniu sieciowym pojawia się ruch typu unicast, ale urządzenie nie wie, co z nim zrobić, czyli brak mu odpowiedniego wpisu w tablicy CAM. 
 
W części pierwszej wspominaliśmy, że hosty ESXi (VTEP-y) przesyłają do kontrolerów trzy typy raportów: VTEP, MAC i IP, oraz, że jeśli dwie maszyny chcą się ze sobą skomunikować, VTEP-y otrzymują od kontrolerów informację, na który VTEP docelowy przesłać enkapsulowany pakiet L2. 
 
Co dzieje się jednak, gdy VTEP otrzyma od wirtualnej maszyny ruch typu BUM i musi go rozesłać do wszystkich innych maszyn wirtualnych w obrębie źródłowego LS-a? Otóż NSX-y stosują w tym celu jedną z metod replikacji ruchu BUM. Jest ich trzy: unicast, multicast oraz hybrid.
 
> Metoda unicast  
 
Zaczniemy od metody unicast, gdyż w jej przypadku obsługa L2 2 NSX działa dokładnie tak, jak opisywaliśmy do tej pory. VTEP-y rozsyłają do kontrolerów VTEP raport, czyli informację o tym, który VTEP partycypuje w którym LS-ie. Następnie kontrolery rozsyłają tę informację na wszystkie inne partycypujące VTEP-y, tak że np. dla LS-a 5001 wszystkie VTEP-y, które mają uruchomioną w nim maszynę wirtualną, wiedzą o wszystkich innych tego typu VTEP-ach.
 
Załóżmy, że mamy cztery hypervisory – dwie pary, w których VTEP-y znajdują się w dwóch różnych podsieciach IP. W momencie gdy na VTEP-ie pojawia się pochodzący od wirtualnej maszyny ruch typu BUM (poza ARP, gdyż podlega ono supresji, jak opisano w części pierwszej), VTEP, bazując na otrzymanych od kontrolera VTEP raportach (tablicy wszystkich VTEP-ów partycypujących w danym LS-ie), rozsyła enkapsulowany w VXLAN ruch BUM unicastem do wszystkich VTEP-ów, które biorą udział w LS-ie źródłowym. Rozesłanie unicastem odbywa się jednak z pewnym zastrzeżeniem. W ramach swojej podsieci IP (podsieci VTEP-ów) ruch rozsyłany jest do każdego VTEP-a, natomiast do każdej innej podsieci strumień unicastowy płynie do jednego wybranego VTEP-a z flagą w protokole VXLAN replicate locally ustawioną na 1, tak aby VTEP ten, zwany w tym momencie UTEP-em, rozesłał ruch unicastem do każdego innego VTEP (partycypującego w danym LS-ie) w ramach swojej podsieci.
 
[...]
 
Autor jest architektem i wdrożeniowcem infrastruktury oraz sieci dla serwerowni i centrów danych. Specjalizuje się w zagadnieniach routingu i switchingu. Jest również certyfikowanym trenerem VMware, prowadzi szkolenia z zakresu wirtualizacji przetwarzania i sieci.  

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"