Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.12.2018

Większa moc

QNAP Mustang-200
20.12.2018

Nowa era Wi-Fi

NETGEAR Nighthawk AX8
20.12.2018

Szybkie skanowanie

Brother ADS-1700W i ADS-1200
06.12.2018

Niższe moce

UPS Eaton 9SX
03.12.2018

Monitory dla MŚP

AOC E1
29.11.2018

Wykrycie szkodliwego...

Sophos Intercept X Advanced
27.11.2018

Automatyzacja zabezpieczeń

Red Hat Ansible Automation
23.11.2018

Nieograniczona skalowalność

SUSE Enterprise Storage 5.5
20.11.2018

Dwa procesory Threadripper

AMD Ryzen Threadripper 2970WX i 2920X

Firmy zwlekają z wdrażaniem automatyzacji

Data publikacji: 28-12-2018 Autor: Sebastian Kuniszewski

Według najnowszego raportu „Reshaping the future. Unlocking automation’s untapped value”, przygotowanego przez Capgemini, firmy nie wykorzystują w pełni swoich możliwości automatyzacji, koncentrując się na obniżaniu kosztów operacyjnych, a nie na celu strategicznym, którym jest długofalowy wzrost przychodów.

 

Z nowego raportu Instytutu Badawczego Capgemini wynika, że tylko 16% organizacji wdraża rozwiązania automatyzacyjne. Co ciekawe, ponad 40% badanych wskazało, że głównym celem ich inicjatyw automatyzacyjnych jest poprawa jakości procesów, podczas gdy tylko 23% firm ukierunkowanych jest na zwiększenie przychodów. W raporcie zwrócono również uwagę, że jedynie 32% badanych organizacji koncentruje się na projektach tzw. szybkich sukcesów, czyli operacjach, które są łatwe do wdrożenia i przynoszą znaczne zyski w krótkim terminie. – Rozpoczęcie projektów automatyzacji działań wymaga zdefiniowania mapy procesu planowanej transformacji firmy oraz mapowania kluczowych kompetencji pracowników. Co ważne, żeby pomyślnie przeprowadzić transformację, pracownicy muszą czuć się pewnie w swoim środowisku pracy i partycypować w zmianach – podkreśla Mirosław Bartecki, Chief Architect w Capgemini Business Services.

AUTOMATYZACJA SYSTEMÓW IT

Do badania, przeprowadzonego w lipcu 2018 r. na poziomie międzynarodowym, zaproszono 705 członków kadry zarządzającej z firm o przychodach przekraczających 500 mln dol. w roku finansowym 2017, którzy obecnie testują lub wdrażają technologie automatyzacji w kilku sektorach i krajach. 40% tych organizacji osiąga obroty przekraczające 10 mld dol.

W ramach badania przeanalizowano ponad 110 przypadków zastosowań w sześciu sektorach gospodarki. Wyniki pokazują, że firmy motoryzacyjne przodują we wdrażaniu dużych projektów automatyzacji (25% badanych organizacji), wyprzedzając przemysł i handel detaliczny (15%). Pod względem dojrzałości dominują Stany Zjednoczone (26%), Francja (21%) oraz Niemcy (17%). Wyniki odnoszą się do firm, które wdrażają rozwiązania automatyzacyjne na dużą skalę, czyli projektów wykraczających poza fazę testów pilotażowych i realizowanych w dużym zakresie: na kilku liniach biznesowych lub obszarach geograficznych przedsiębiorstwa. Wnioski z badania wskazują, że do 2022 r. firmy mogłyby zaoszczędzić do 471 mld dol. dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę zautomatyzowanych rozwiązań, zwłaszcza w sektorach: motoryzacyjnym (32 mld dol.), detalicznym (125 mld dol.), użyteczności publicznej (149 mld dol.) i przemysłowym (165 mld dol.).

 

Jak pokazało badanie, ponad połowa firm, które korzystają z automatyzacji, zaimplementowała ją w swoich systemach informatycznych, a ponad jedna trzecia w sferze obsługi klienta. Funkcje zaplecza biurowego generują najlepszy zwrot z inwestycji: 18% dla funkcji zakupów i łańcucha dostaw oraz 15% dla zasobów ludzkich. Wśród firm, które wdrożyły rozwiązania automatyzacyjne, 29% zrobiło to dla funkcji front-office, takich jak sprzedaż i marketing.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"