Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Hybrydowe udziały plikowe

Data publikacji: 21-02-2019 Autor: Michał Gajda
Rys. 1. Widok właściwości...

Hybrydowa infrastruktura to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Wykorzystanie platformy obliczeniowej Microsoft Azure ułatwia implementowanie w ramach lokalnego środowiska kolejnych elementów infrastruktury.

 

Najpopularniejszym rodzajem gromadzonych danych w znaczącej większości organizacji są zasoby plikowe wykorzystywane nie tylko przez samych użytkowników, ale również przez różnego rodzaju aplikacje, na przykład do wymiany danych między sobą czy ich składowania. Najczęściej owe dane przechowywane są centralnie, na przeznaczonych do tego celu serwerach plikowych. Takie podejście pozwala na zapewnienie odpowiedniej dostępności tego typu danych, z jednoczesnym zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, jak np. regularnym wykonywaniem kopii zapasowych przetwarzanych zasobów.

Niemniej jednak coraz bardziej popularny staje się model pracy opierający się na architekturze hybrydowej, który oprócz lokalnych elementów infrastruktury wykorzystuje składniki zlokalizowane po stronie chmury obliczeniowej. Do jednych z wielu takich hybrydowych elementów można zaliczyć magazyny danych platformy Microsoft Azure, a konkretnie usługę udziałów plikowych, które pozwalają na wykorzystywanie standardowego protokołu SMB 3.0.

> KONTA MAGAZYNU

Aby możliwe było zaimplementowanie rozwiązania hybrydowych udziałów sieciowych opartych na chmurze obliczeniowej Azure, konieczne jest posiadanie co najmniej jednej aktywnej subskrypcji Microsoft Azure. Konieczna jest ona w celu utworzenia podstawowego elementu do przechowywania danych w chmurze, czyli konta magazynu (Storage accounts).

Proces tworzenia konta magazynu może być wykonany na kilka różnych sposobów. Najpopularniejszym z nich jest wykorzystanie portalu Microsoft Azure (portal.azure.com), gdzie administrator może wyklikać wszystkie niezbędne parametry konta magazynu wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej. Niniejsze podejście zostało zaprezentowane krok po kroku w ramce Tworzenie konta magazynu Azure.

Nie jest to jednak jedyna metoda tworzenia tego elementu. Równie skutecznie mogą być wykorzystane dodatkowe narzędzia skryptowe, jak np. Azure CLI czy zaprezentowane poniżej cmdlety modułu AzureRM w ramach konsoli Windows PowerShell. Aby za pomocą skryptów utworzyć konto magazynu, w pierwszej kolejności logujemy się do usługi Microsoft Azure:

Connect-AzureRmAccount

Następnie, o ile wcześniej nie zostało już to zrobione, tworzymy grupę zasobów usługi Azure:

New-AzureRmResourceGroup -Name `
'PSMVPStorageAccount-RG' -Location 'northeurope'

Ostatecznie za pomocą przeznaczonego do tego celu cmdletu tworzymy potrzebne nam konto magazynu:

New-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName `
'PSMVPStorageAccount-RG' -Name 'psmvpstorageaccount' `
-Location 'northeurope' `
-SkuName Standard_RAGRS -Kind StorageV2

 

[...]

 

Autor ma wieloletnie doświadczenie w administracji oraz implementowaniu nowych technologii w infrastrukturze serwerowej. Pasjonat technologii Microsoft. Posiada tytuł MVP Cloud and Datacenter Management. Autor webcastów, książek oraz publikacji w czasopismach i serwisach branżowych.   

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"