Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.



20.07.2020

Baramundi

Pomoc w czasie pandemii.
20.07.2020

Stop infekcjom

CloudGuard
17.07.2020

Analiza zagrożeń

Kaspersky Threat Attribution Engine
17.07.2020

Strażnik danych

QGD-1602P
16.07.2020

Dysk przemysłowy

Transcend MTE352T
16.07.2020

Połączenie sił

Fugaku
16.07.2020

Brama bezpieczeństwa

Check Point 1570R
23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay

Kluczowe kompetencje miękkie w branży IT

Data publikacji: 21-02-2019 Autor: Magdalena Ziemba

Wraz z rozwojem technologicznym i stanowiskami pracy, które stają się niepotrzebne, wiele osób przewiduje znaczne ograniczenie czynnika ludzkiego na rynku pracy. Jednak unikalne umiejętności człowieka nigdy nie będą w pełni zastępowalne przez maszyny.

 

Według szacunków World Economic Forum (raport „The Future of Jobs 2018”) do 2025 r. roboty przejmą ponad połowę aktualnych miejsc pracy i robotyzacja obejmie może nawet 75 mln stanowisk.

Jak twierdzi Pinelopi Koujianou Goldberg, szefowa ekonomistów Banku Światowego, powszechniejsze wykorzystywanie robotów nie wykluczy człowieka, tylko rozwiąże problemy z rutynowymi zajęciami. W konsekwencji w przyszłości zostaną wyeliminowane te zawody, do których wystarczają niskie kwalifikacje.

WALKA O NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Firma Salesforce przeprowadziła badanie na próbie 750 kierowników ds. rekrutacji w działach biznesowych, HR oraz IT w Stanach Zjednoczonych i ujęła wyniki w raporcie „The Future of Workforce Development”. Badani specjaliści zostali zapytani, które technologie zmienią sposób pracy w ciągu najbliższych 5 lat. Na pierwszym miejscu znalazły się przetwarzanie big data i działania analityczne – 70% wskazań; następnie sztuczna inteligencja (w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów) – 62%; internet rzeczy (IoT) – 61%; upowszechnianie robotów – 59%; druk 3D – 52%.

Wraz z ciągłym przyrostem ilości oraz kategorii danych, które przedsiębiorstwa muszą przetwarzać i analizować, zwiększa się zapotrzebowanie pracodawców na określone kompetencje. Dla zawodów przyszłości bardzo ważne są umiejętności miękkie, takie jak kreatywne myślenie, zdolność do komunikacji, negocjacji czy pracy zespołowej. Obecnie nie kładzie się nacisku na dostęp do zgromadzonej wiedzy, ponieważ jest on łatwy i natychmiastowy. Wyzwaniem natomiast jest ogromna zmienność, ponieważ według prognoz nawet połowa zawodów, które będą wykonywane za 10 lat, nie jest nam jeszcze znana.

Według przewidywań specjalistów ds. rekrutacji – zgodnie z badaniem firmy Salesforce – trzy spośród umiejętności, które staną się bardziej pożądane, to kompetencje twarde, czyli wiedza i kwalifikacje. Należą do nich kompetencje niezbędne do przetwarzania i analizy danych (w tym business intelligence) – 80% wskazań; data science (tworzenie metod, systemów i algorytmów do zdobywania wiedzy z różnego rodzaju zbiorów danych) – 78%; programowanie – 77%.

Kolejne miejsca zajmują wyłącznie kompetencje miękkie. Od kompetencji twardych różnią się tym, że zależą od charakteru i nie są mierzalne – są za to cechami psychofizycznymi i uniwersalnymi umiejętnościami, które można kształtować, choć wymaga to długiego czasu i samodyscypliny. Wśród tych kompetencji rekruterzy z działów biznesowych, HR i IT wyróżnili: umiejętność pracy w zespole, umiejętność oceny i podejmowania decyzji, kreatywność / myślenie abstrakcyjne, umiejętności interpersonalne, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna.

PROGRAMISTA I PSYCHOLOG

Także w branży IT kluczowe są kompetencje twarde, lecz coraz częściej na równi z nimi traktowane są kompetencje miękkie. Jak wynika z raportu płacowego ITC 2019 przygotowanego przez Hays Poland, zaledwie dla 5% organizacji te umiejętności nie mają znaczenia na dzisiejszym rynku pracy.

Do kompetencji miękkich najczęściej poszukiwanych przez pracodawców w branży IT zalicza się głównie komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz proaktywną postawę połączoną z umiejętnością szybkiego uczenia się i rozwiązywania problemów (szczegóły na wykresie). 

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"