Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.08.07.2019

Narzędzie EDR

ESET Enterprise Inspector
08.07.2019

Usuwanie skutków awarii

Veeam Availability Orchestrator v2
08.07.2019

Indywidualna konfiguracja

baramundi Management Suite 2019
05.07.2019

Technologia Ceph

SUSE Enterprise Storage 6
05.07.2019

Szybkie i bezpieczne...

Konica Minolta bizhub i-Series
05.07.2019

Edge computing

Atos BullSequana Edge
04.07.2019

Terabitowa ochrona

Check Point 16000 i 26000
04.07.2019

Obsługa wideokonferencji

Poly G7500
04.07.2019

Laptop biznesowy

Fujitsu LIFEBOOK U939X

Kontenery w Azure

Data publikacji: 04-07-2019 Autor: Mariusz Ferdyn
Rys. 1. Główna zakładka...

Oprogramowanie typu open source Kubernetes trafiło do Microsoft Azure. Pozwala na organizowanie i wdrażanie kontenerów. W pełni zarządzana usługa Azure Kubernetes Service (AKS) ułatwia zarządzanie aplikacjami w kontenerach.

 

AKS oferuje zaawansowaną platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko continues integration i continues delivery. Jednocześnie Microsoft udostępnia funkcję służącą do zabezpieczenia i nadzoru aplikacji w kontenerach.

> URUCHOMIENIE KLASTRA AKS

Aby uruchomić klaster Kubernetes, zakładamy cluster w Microsoft Azure poprzez wybranie Create a resource, a następnie wyszukanie Kubernetes service. Wypełniamy podstawowe dane o nazwach i lokalizacji oraz o liczbie i wielkości nodów w clustrze. Pozostała część ustawień jest domyślna. Możemy utworzyć klaster od razu, klikając Review + create, a następnie create.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja narzędzia kubctl do obsługi k8s. W tym celu wykorzystujemy Azure CLI (tinyurl.com/install-azure) do pobrania poświadczeń. Wykonujemy komendy:
 Aby dostarczyć rozwiązanie do chmury, konwertujemy docker-compose.yaml na plik Kubernetes. W tym celu użyjemy programu kompose (github.com/kubernetes/kompose). Polecenie kompose convert konwertuje plik compose na pliki yaml Kubernetesa. Pamiętajmy, aby wcześniej dodać do niego zapis wystawiający port MySQL 3306 w sekcji mariadb. Powinny zostać utworzone cztery pliki, które wdrażamy poleceniem: kubectl create -f db007-deployment.yaml,db007-service.yaml,wordpress007-deployment.yaml,wordpress007-service.yaml.

Następnie możemy sprawdzić stan wdrożenia naszego rozwiązania poprzez realizację poleceń kubectl get pods oraz kubectl get service wordpress007. Jako wynik powinniśmy zobaczyć, że usługa nie jest dostępna na zewnętrznym adresie IP.

Aby poprawnie wystawić nasze rozwiązanie na zewnątrz, musimy je najpierw skasować poleceniem kubectl delete -f db007-deployment.yaml,db007-service.yaml,wordpress007-deployment.yaml,wordpress007-service.yaml oraz w pliku wordpress007-service.yaml dodać sekcję dotyczącą LoadBalancera, jak przedstawiono na rys. 2, oraz ponownie wdrożyć rozwiązanie.

Po wykonaniu powyższych operacji możemy wejść na stronę instalacji WordPressa. Wykorzystaliśmy obrazy domyślne, więc nic więcej w tym momencie instalacji nie otrzymamy. Dodatkowo musimy jeszcze dokonfigurować woluminy stałe (peristent volume) dla bazy danych. Pamiętajmy, że taki wolumin może być obsługiwany tylko przez jeden kontener jednocześnie. Będziemy również potrzebować osobnego woluminu na pliki WordPressa. Ten rodzaj woluminu, czyli Azure Files, może być obsługiwany jednocześnie przez wiele kontenerów (patrz: parametr replicas).

Pamiętajmy o przechowywaniu danych w klastrze, które znikają po restarcie noda. Z tego powodu powinniśmy zapewnić persistent volume. Dysk dostępny tylko dla jednego poda stworzymy poprzez wykonanie poleceń: az aks show --resource-group k8scluster --name k8scluster --query nodeResourceGroup -o tsv.

Komenda zwraca resource-group, który wskazuje miejsce rozlokowania nodów klastra k8s. W tym miejscu tworzymy nasz dysk na dane, tak aby nie znikały one po restarcie noda. Używamy polecenia az disk create --resource-group MC_k8scluster_k8scluster_centralus --name myAKSDisk --size-gb 1 --query id --output tsv. Zwrócone ID dysku dodajemy do konfiguracji pliku z bazą danych.

 

[...]

 

W świecie IT od ponad 20 lat. Początkowo współpracownik periodyków „Bajtek” i „Commodore & Amiga”. Od 2000 roku specjalizuje się w technologiach Microsoftu. Pełnił funkcję Technical Learning Guide podczas największych konferencji Microsoft TechEd i Ignite w USA. Obecnie ekspert w dziedzinie rozwiązań chmur prywatnych i publicznych, w szczególności Microsoft Azure. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"