Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.01.06.2021

Monitory interaktywne Newline...

Na rynek trafiły nowe monitory interaktywne Newline MIRA stanowiące kompletne narzędzia...
27.05.2021

Anywhere Workspace

VMware wprowadza rozwiązanie Anywhere Workspace
27.05.2021

Narzędzie SaaS

Lenovo Device Intelligence Plus
27.05.2021

Nowa fala przetwarzania edge

Red Hat Edge
27.05.2021

Wirtualny router od QNAP-a

QuWAN vRouter
27.05.2021

Ochrona endpointów

Cisco SASE
27.05.2021

Monitor graficzny

Monitor graficzny PD2725U od BenQ zaprojektowany jest z myślą o wygodnej pracy...
27.05.2021

Monitoring wizyjny

D-Link Vigilance
27.05.2021

Moc i elastyczność

Liebert EXM2

Sztuczna inteligencja w Power Apps. Przewidywanie, czy coś się stanie

Data publikacji: 22-10-2020 Autor: Marcin Szeliga
Zbudowanie i ocena jakości...

Komponenty platformy Microsoft Power Platform służą do analizy i wizualizacji danych (Power BI), pozwalają automatyzować zadania oraz procesy (Power Automate), a także umożliwiają konstruowanie inteligentnych chatbotów (Power Virtual Agents). Jest też usługa pozwalająca tworzyć aplikacje biznesowe przy użyciu graficznych narzędzi.

 

Aplikacje stworzone za pomocą Microsoft Power Apps mogą być używane na komputerach oraz urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemów IOS i Android. Usługa udostępnia własną bazę danych CDS (Common Data Service), jak również pozwala łączyć się z wieloma popularnymi źródłami danych, zarówno lokalnymi, jak i znajdującymi się w chmurze. Usługa Power Apps pozwala tworzyć aplikacje trzech rodzajów:

 

 • Aplikacje kanwy buduje się metodą „przeciągnij i upuść”, umieszczając na kanwie wybrane elementy (na przykład formularze), a następnie konfigurując ich właściwości i definiując ich reakcje na zdarzenia i akcje użytkowników;
 • Aplikacje oparte na modelu buduje się na podstawie modelu danych biznesowych, a dokładniej na podstawie ich modelu. Czyli graficzne narzędzia usługi Power Apps automatycznie dobiorą wygląd i funkcjonalności aplikacji do naszych danych;
 • Portale to rozbudowane witryny WWW, które mogą wymagać zalogowania się i udostępniają użytkownikom informacje przechowywane w bazie danych CDS.


Jedną z nowości jest zintegrowany z usługą Power Apps kreator inteligentnych aplikacji (AI Builder). Zakres jego możliwości ciągle się zwiększa, na przykład w czerwcu udostępnione zostały trzy nowe modele uczenia maszynowego pozwalające wyodrębniać frazy znaczeniowe z tekstów oraz klasyfikować teksty. W lipcu udostępniono pierwszą wersję modelu analizującego zawartość formularzy, na przykład faktur. Warto więc przypatrzeć się możliwościom kreatora inteligentnych aplikacji usługi Microsoft Power Apps.


> Instalacja dodatku


Usługa dostępna jest jako osobny produkt oraz wchodzi w skład subskrypcji Microsoft 365 i Dynamics 365. Power Apps możemy wykupić jako samodzielny produkt w trybie uruchamiania pojedynczych aplikacji lub w trybie uruchamiania dowolnej liczby aplikacji. W pierwszym wypadku koszt miesięcznej subskrypcji dla jednego użytkownika wynosi około 9 euro, w drugim niecałe 34 euro. Więcej informacji znajduje się w cenniku pod adresem bit.ly/2HxPzmG. Kreator inteligentnych aplikacji jest osobno płatnym dodatkiem. Wysokość opłat zależy od użycia modeli uczenia maszynowego, czyli im więcej będziemy przetwarzali formularzy czy wizytówek, tym większą liczbę jednostek powinniśmy wykupić. Każda jednostka to koszt około 420 euro miesięcznie. Pomocny w oszacowaniu potrzebnej nam liczby jednostek będzie kalkulator cen dostępny pod adresem bit.ly/3jeHHEM (pod wskazanymi adresami znajdziemy też odnośnik pozwalający skorzystać z oferty bezpłatnej – testowej subskrypcji usługi Power Apps).


Po założeniu subskrypcji logujemy się do portalu make.powerapps.com. Użytkownik trafia do konkretnego środowiska – żeby dokonać „przejścia”, należy kliknąć znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Environment. Opisane poniżej inteligentne aplikacje najlepiej utworzyć we własnym prywatnym środowisku. Ostatnią rzeczą wymaganą do skorzystania z kreatora jest założenie bazy danych CDS. Możemy to zrobić, rozwijając znajdującą się na pasku narzędzi sekcję AI Builder/Build i klikając wyświetlony w centralnej części ekranu przycisk Create a database. Na potrzeby artykułu utworzono bazę danych, nie zmieniając domyślnej waluty XDR (międzynarodowej jednostki rozrachunkowej) i języka angielskiego. Zrezygnowaliśmy jedynie z utworzenia przykładowych aplikacji. Gdy tylko baza danych CDS będzie gotowa, w centralnej części ekranu wyświetlone zostaną podzielone na dwie sekcje kafelki – na górze znajdziemy kafelki pozwalające dostosować wstępnie nauczone modele do naszych potrzeb, w dolnej sekcji możemy skorzystać z gotowego, już nauczonego modelu.


> Exemplum


W ramach treningu utworzymy system predykcyjny, który będzie oceniał osoby odwiedzające naszą stronę jako zainteresowane lub niezainteresowane zakupem. To klasyczne zastosowanie uczenia maszynowego polegające na zbudowaniu klasyfikatora binarnego, czyli modelu, który na podstawie zmiennych wejściowych, takich jak przeglądarka, za pośrednictwem której osoba wyświetliła stronę, czas wyświetlania strony, region, z którego nawiązano połączenie itd., zwróci wartość zmiennej wyjściowej Revenue, czyli przypisze nowe obserwacje (w tym wypadku sesje użytkowników) do jednej z dwóch kategorii.


Kreator inteligentnych aplikacji wymaga, żeby przykłady treningowe zostały zapisane w bazie danych CDS. Jako że celem artykułu nie jest przedstawienie bazy danych CDS, skorzystamy z przykładowego rozwiązania AIBuilder­OnlineShopperIntention:

 

 • Pobierz dostępne pod adresem bit.ly/34eXUDM archiwum ZIP;
 • Przejdź do sekcji Rozwiązania i zaimportuj pobrany plik. Kończąc pracę kreatora importu, wybierz opcję Close, gdyż nie ma potrzeby publikowania tego rozwiązania.


W rezultacie do twojego środowiska zaimportowana zostanie niestandardowa jednostka danych Online Shopper Intention. Następny krok polega na załadowaniu do niej przykładowych danych:

 

 • Przejdź do sekcji Dane/Jednostki i kliknij przycisk Pobierz dane. Uruchomiony zostanie edytor zapytań Power Query;
 • Jako źródło danych wybierz Plik tekstowy lub CSV;
 • W polu Adres URL lub Ścieżka pliku wpisz bit.ly/3jdv5Oj i utwórz nowe, anonimowe połączenie z tym plikiem;
 • Po kliknięciu przycisku Następnie wyświetlony zostanie podgląd importowanych danych. Przyjrzyj się im i kliknij Przekształć dane.
 • Nie zmieniając zapytania, przejdź do pytania o ustawienia importu, wybierz opcję Załaduj do istniejącej jednostki, jako jednostkę docelową wybierz aib_onlineshopperintention i skorzystaj z opcji automatycznego mapowania danych;
 • Następnie wybierz opcję samodzielnego odświeżania danych i zakończ pracę kreatora.


Po chwili dane zostaną załadowane. Ostatnim krokiem będzie udostępnienie ich poprzez widok:

 

 • Wybierz jednostkę danych Online Shopper Intention;
 • Przejdź na zakładkę Widoki i wybierz widok Active Online Shopper Intention;
 • Dodaj do tego widoku wszystkie kolumny jednostki danych;
 • Opublikuj wprowadzone zmiany.


Na tym etapie załadowaliśmy do bazy danych CDS ponad 12 000 przykładów wyświetlenia strony WWW. Każdy przykład opisany jest 19 zmiennymi, w 30 przypadkach wartość zmiennej wyjściowej Revenue jest nieznana.

 

[...]

 

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; jest autorem książek poświęconych analizie danych i posiada tytuł Microsoft Most Valuable Professional.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"