Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Bezpieczeństwo sieci przemysłowych

Data publikacji: 22-10-2020 Autor: Artur Cieślik

Utrzymanie zabezpieczeń sieci w firmie na odpowiednim poziomie wcale nie jest łatwe. Jeszcze trudniejsze bywa zbudowanie i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury sieciowej w systemach sterujących produkcją – wymaga to często podejścia nieszablonowego, dobrego pomysłu i wyboru właściwych urządzeń.

 

W przedsiębiorstwach informatyką najczęściej zajmują się pracownicy z kompetencjami przynajmniej w dziedzinie systemów operacyjnych i aplikacji. Oczywiście dział IT rośnie i w zależności od wielkości firmy czy też jej struktury organizacyjnej pojawia się więcej specjalizacji – bazy danych, wirtualizacja, aplikacje webowe itp. W przypadku firm, w których zachodzą procesy produkcyjne sterowane komputerowo, pojawiają się ponadto specjaliści związani z automatyką przemysłową. Ponieważ sieci przemysłowe obejmują szeroką gamę technologii, od sieciowych po systemowe, oraz korzystają z różnych specyficznych protokołów, wymagają szerokiej gamy kompetencji. Projekt takiego systemu powinien być traktowany multidyscyplinarnie, ponieważ zaniedbanie w jednej z dziedzin może nieść wielorakie ryzyko nie tylko dla firmy, ale również otaczającego ją środowiska naturalnego.


> Systemy sterujące


W literaturze przedmiotu mówimy o systemach Industrial Control Systems, w skrócie ICS. Należą do nich systemy akwizycji danych i nadzoru procesów produkcyjnych (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA), rozproszone systemy sterowania (Distributed Control Systems – DCS) oraz inne konfiguracje systemów kontroli, takie jak bazujące na sterownikach programowalnych (Programmable Logic Controllers – PLC). ICS są zwykle wykorzystywane w branżach elektrycznej, wody i ścieków, ropy naftowej i gazu ziemnego, transportowej, przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, żywności i napojów, motoryzacyjnego i lotniczego. Systemy SCADA są powszechnie używane do kontrolowania rozproszonych zasobów za pomocą scentralizowanej akwizycji danych i nadzoru sterowania. DCS są powszechnie stosowane do kontrolowania systemów produkcyjnych w obszarze lokalnym, takim jak fabryki, poprzez nadzór i kontrolę regulacji. PLC są zazwyczaj wykorzystywane do dyskretnej kontroli dla konkretnych aplikacji i ogólnie zapewnienia kontroli regulacyjnej. Systemy ICS są obecnie niezbędne dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej.


Na wcześniejszych etapach rozwoju systemów sterowania procesami produkcyjnymi miały one niewiele wspólnego z ogólnie pojmowaną informatyką. Początkowo były to całkowicie izolowane rozwiązania oparte na wyspecjalizowanym oprogramowaniu i sprzęcie. Ze względu na rozwój coraz bardziej niezawodnych (i tańszych) sieci opartych na protokole IP z czasem zastąpiono specyficzne rozwiązania standardami stosowanymi w sieciach komputerowych. Doprowadziło to jednak w ICS do pojawienia się ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, które do tej pory dotyczyło tylko sieci komputerowych.


Przemysłowe systemy sterowania zaadaptowały rozwiązania informatyczne, co umożliwiło uruchomienie wielu funkcji istotnych z punktu widzenia biznesu. Akwizycja danych pozwala na przesyłanie informacji do systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprise Resource Planning – ERP). Połączenie sieci systemu ICS z siecią korporacyjną pozwala również na zdalny monitoring oraz szybkie reagowanie serwisantów systemów. Integracja dodaje wiele funkcji istotnych z punktu widzenia biznesowego, jednak zmniejsza izolację od czynników ryzyka związanych z sieciami obcymi, a nawet publicznymi. Ze względu na specyfikę ICS rozwiązania bezpieczeństwa stosowane w środowiskach IT muszą być specjalnie dopasowywane do potrzeb systemów przemysłowych. W wielu przypadkach powinno być stosowane podejście bardziej restrykcyjne, uwzględniające jednocześnie wiele ograniczeń wynikających ze specyfiki działania ICS.


> Systemy SCADA


Sieć systemów SCADA dzieli się na segment lokalnej sieci sterowania produkcją (LCN – Local Control Network) oraz separowaną część WAN z rozproszonymi miejscami sterowania, w których np. znajdują się sterowniki PLC.


W lokalnej sieci sterowania produkcją znajdują się:

 

  • serwery sterowania,
  • stacje inżynierskie,
  • stacje operatorskie.

 

Sieć sterowania produkcją powinna być odseparowana logicznie od sieci połączeń ze sterownikami w procesie produkcyjnym oraz logicznie lub fizycznie od lokalnej sieci korporacyjnej (CLAN).

 

Cechą systemów SCADA jest to, że sterowniki PLC połączone są bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, poziomu itp.). Zbierają aktualne dane z obiektu oraz wykonują automatyczne algorytmy sterowania i regulacji. Za pośrednictwem sterowników PLC dane trafiają do systemu komputerowego i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę bardziej przyjazną dla użytkownika. Operatorzy systemu określają parametry procesu lub prowadzą proces w trybie ręcznym.


> Systemy DCS


Sieć systemów DCS składa się z kilku elementów. LCN jest sercem sterowania. W tym miejscu znajdują się najważniejsze elementy służące do sterowania procesem produkcji:

 

  • serwery sterowania produkcją,
  • stacje inżynierskie sterowania produkcją,
  • stacje operatorskie.


Jest to sieć separowana logicznie z siecią połączeń ze sterownikami w procesie produkcyjnym oraz logicznie lub fizycznie z CLAN.

 

Cechą systemów DCS jest sterowanie i wizualizacja procesu przemysłowego oparte na wspólnej bazie danych dla sterowania i wizualizacji (w przeciwieństwie do systemu zbudowanego na bazie SCADA i PLC). Wspólna baza punktów (tagów) daje jednoznaczne określenie w systemie DCS. Oznacza to, że jeśli przypiszemy przetwornikowi ciśnienia nazwę 934_PT-128, będzie to jego unikatowa nazwa widoczna zarówno w wizualizacji, jak i w oprogramowaniu aplikacyjnym. Niemożliwe będzie również nazwanie w ten sposób innego punktu. W systemach DCS procesory sterowników DCS są czasu rzeczywistego. CPU cyklicznie wykonują program w czasie (scan time), co zapewnia wykonanie w czasie rzeczywistym wszystkich zaplanowanych operacji (program nie może się zawiesić, nawet jeśli programista popełni błąd).


Systemy sterujące DCS działają w oparciu o standardowe systemy operacyjne i protokoły sieciowe. LCN przeznaczona dla serwerów i stacji inżynierskich oraz operatorskich przesyła pakiety z użyciem protokołu Ethernet oraz pozostałych standardowych protokołów na wyższych warstwach modelu OSI. Jest to z jednej strony ułatwienie, ponieważ pozyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania jest prostsze. Kolejna korzyść to koszty, które ze względu na wykorzystanie standardów znanych z sieci komputerowych mogą być niższe. Z drugiej strony standardowe protokoły IP oraz połączenie z CLAN wprowadzają potrzebę dodatkowej kontroli przepływu pakietów w punktach styku i punktach dostępu.

 

[...]

 

Autor jest redaktorem naczelnym miesięcznika „IT Professional” oraz audytorem wiodącym normy ISO/IEC 27001 i ISO 22301. Specjalizuje się w realizacji audytów oraz konsultacji bezpieczeństwa systemów informacyjnych, danych osobowych i zabezpieczeń sieci informatycznych. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"