Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.07.04.2021

Lubelskie Dni Informatyki

Koło Naukowe Informatyków już po raz XIII zorganizuje Lubelskie Dni Informatyki.
07.04.2021

Bariery językowe przełamane

Cisco Webex
06.04.2021

Nowość w portfolio Bakotech

Progress Software
06.04.2021

Kontrola służbowych urządzeń

Hexnode MDM
02.04.2021

Red Hat Inc.

Firma Red Hat Inc. udostępniła Red Hat OpenShift 4.7 – najnowszą wersji czołowej...
02.04.2021

Rozpoznawanie twarzy

QNAP QVR
02.04.2021

Układy EPYC Serii 7003

Firma AMD zaprezentowała nowe wydajne procesory serwerowe, czyli układy EPYC Serii 7003,...
02.04.2021

Mobilna wydajność

Satellite Pro C50-G
01.04.2021

Nowa linia monitorów

AOC V4

Umowa na analizę przedwdrożeniową

Data publikacji: 26-11-2020 Autor: Agata Marcinkowska, Adrianna Żyrek

Praktyka pokazuje, że jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń projektów informatycznych oraz sporów pomiędzy zamawiającymi systemy IT a ich wykonawcami jest niejasny opis przedmiotu umowy – wdrożenia systemu informatycznego, co skutkuje rozminięciem się oczekiwań zamawiającego z rezultatami prac wykonawcy.

 

P rzyczyną takiej sytuacji często jest nieprawidłowo wykonana analiza przedwdrożeniowa lub brak jej przeprowadzenia. Niniejszy artykuł jest kontynuacją dwuczęściowego cyklu publikacji, w którym przedstawiamy najważniejsze aspekty prawno-biznesowe umowy na wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym elementy, na które prawnik i przedstawiciel biznesowy powinni zwrócić szczególną uwagę.

 

Pierwszy artykuł, dostępny w „IT Professional” 2020/11, poruszał przede wszystkim następujące aspekty umowy na analizę przedwdrożeniową: ƒprzedmiot umowy,ƒ sposoby realizacji analizy,ƒ zasady współdziałania stron, strukturę projektową oraz komunikację stron,ƒ moment podpisania umowy na analizę przedwdrożeniową. Kontynuując dotychczasową tematykę, w tym artykule skupimy się natomiast na następujących zagadnieniach:

  • ƒ charakter umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej (dzieło/usługa) oraz zasady odpowiedzialności wykonawcy,
  • ƒ prawa autorskie, transfer wiedzy, poufność,ƒ zasady przeglądów i aktualizacji analizy celem dostosowania jej do zmieniającego się otoczenia projektu lub potrzeb klienta.

 

> CHARAKTER UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY


Dla określenia zasad odpowiedzialności wykonawcy bardzo istotne znaczenie ma prawna kwalifikacja umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, tj. ustaleniem, czy dana umowa ma charakter umowy o dzieło (tzw. umowa rezultatu), czy raczej umowy o świadczenie usług (tzw. umowa starannego działania). Decydujące znaczenie w tym zakresie będzie miał cel, rodzaj i zakres świadczeń wykonawcy przyjęty w ramach danego projektu informatycznego. Na przykład w zakresie, w jakim wykonawca zobowiązuje się do:

 

  • ƒ dostarczenia konkretnych produktów wykonanych w oparciu o sprecyzowane kryteria/założenia (np.system, dokumentacja), czyli jest on odpowiedzialny za rezultat swoich działań – umowa taka będzie miała charakter umowy o dzieło,
  • ƒ świadczenia usług m.in. o charakterze konsultingowym lub doradczym (np. bieżąca, „warsztatowa” współpraca doświadczonych analityków i projektantów systemu z klientem w ramach wspólnego zespołu analityczno-projektowego), czyli jest on odpowiedzialny za realizację swoich działań w sposób staranny, zgodnie z przyjętym miernikiem staranności – umowa taka będzie miała charakter umowy o świadczenie usług.

 

Oczywiście możliwy jest mieszany charakter umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej – zarówno z elementami usługowymi (konsultingowymi) oraz elementami dzieła (dokumentacji analizy przedwdrożeniowej). W takim przypadku, dokonując kwalifikacji całości umowy, należy ocenić, który z elementów umowy ma charakter przeważający. W wielu bowiem przypadkach elementy usługowe/ konsultingowe realizowane w ramach analizy przedwdrożeniowej służą do prawidłowego wykonania dzieła w postaci analizy przedwdrożeniowej lub są do jego wykonania niezbędne. Nie stanowią natomiast celu samego w sobie, lecz są konieczne do prawidłowego wykonania dzieła.

 

W praktyce przeważająca liczba umów na analizę przedwdrożeniową ma charakter umowy o dzieło, z czym zasadniczo wiąże się równocześnie przyjęcie określonego w przepisach kodeksu cywilnego katalogu zasad odpowiedzialności wykonawcy, o którym mowa w dalszej części artykułu. Warto jednak pamiętać, że określenie charakteru umowy powinno mieć zawsze miejsce w odniesieniu do konkretnego projektu informatycznego i ustalonych w nim zobowiązań wykonawcy. Jeżeli w danym projekcie będą przeważały zobowiązania wykonawcy np. o charakterze konsultingowym, to prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z umową realizowaną w modelu usługowym. Niekiedy strony umowy decydują się na jednoznaczne uregulowanie tej kwestii poprzez zawarcie w umowie postanowienia, że dana umowa realizowana jest w modelu umowy o dzieło / w modelu usługowym. Należy to uznać za dobrą praktykę, ponieważ tego rodzaju postanowienia mogą być pomocne przy ocenie charakteru umowy oraz intencji stron w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o dzieło powinna określać rezultat końcowy analizy w postaci określonych produktów, zatem tego rodzaju postanowienia nie będą przesądzać o charakterze umowy. Skupiając się na powszechnie przyjmowanym modelu analizy przedwdrożeniowej jako dzieła, należy wskazać na następujące kodeksowe zasady odpowiedzialności wykonawcy, które w umowie mogą podlegać dalszemu uszczegółowieniu lub modyfikacji.

 

[...]

 

Agata Marcinkowska – radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Specjalizuje się w projektach związanych z problematyką nowych technologii, w szczególności prawa IT i umów dotyczących projektów informatycznych, a także prawa ochrony danych osobowych.

 

Adrianna Żyrek – aplikantka radcowska, prawnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Specjalizuje się w projektach związanych z problematyką nowych technologii, w szczególności prawa autorskiego, a także prawa ochrony danych osobowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"