Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.07.06.2022

Red Hat Enterprise Linux 9

Red Hat zaprezentował system operacyjny Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL 9)...
07.06.2022

Technologiczna piaskownica

Koalicja partnerów KIR, IBM, Chmura Krajowa, PKO Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru...
07.06.2022

Sztuczna inteligencja w...

OVHcloud wprowadziło na rynek AI Notebooks – najnowszy element w ofercie usług...
07.06.2022

Spójna ochrona brzegu sieci

Fortinet zaprezentował FortiOS 7.2 – najnowszą wersję swojego flagowego systemu...
07.06.2022

Zarządzanie transferem

Firma Progress wypuściła nową wersję oprogramowania do zarządzania transferem plików...
07.06.2022

Notebook ekstremalny

Panasonic przedstawił 14-calowy Toughbook 40, notebook do pracy w ekstremalnych...
07.06.2022

Zestaw startowy dla robotyki

Firma AMD przedstawiła najnowszy produkt w portfolio adaptacyjnych modułów SOM...
07.06.2022

Precyzja kadrowania

Najnowsze rozwiązania klasy pro firmy Poly mają sprostać zmieniającym się potrzebom...
07.06.2022

Serwer klasy korporacyjnej

QNAP zaprezentował nowy model serwera NAS, TS-h1886XU-RP R2, który działa na systemie...

Waterfall i agile – różnice w przygotowaniu umowy

Data publikacji: 26-11-2020 Autor: Aleksandra Lachowicz

Wdrożenie systemu informatycznego w modelu kaskadowym (tzw. waterfall) i w modelu zwinnym (tzw. agile) wymaga omówienia różnic z punktu widzenia obowiązków stron umowy związanych ze współpracą oraz zasad rzutujących na odpowiedzialność stron za powodzenie projektu. Nie mniej ważna jest analiza wybranych aspektów ryzyka projektowego.

 

A  by realizacja projektu informatycznego zakończyła się sukcesem i satysfakcją klienta, wymaga odpowiedniego przemyślenia – zarówno przez niego samego, jak i wykonawcę. Z tym z kolei związane jest prawidłowe określenie potrzeb i oczekiwań zamawiającego, a następnie właściwe ich zrealizowanie przez dostawcę. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac najważniejsze jest więc dokonanie wyboru takiej metodyki, która pozwoli na spełnienie wymagań klienta. Konieczne jest odpowiednie zaplanowanie projektu i świadome zarządzanie nim. Aby wiedzieć, która z tych metodyk jest właściwa w konkretnym przypadku, wypada omówić główne cechy każdej z nich. Przełoży się to na minimalizację ryzyka biznesowego i realizacyjnego, a także prawnego każdego projektu.


> Model kaskadowy i regulacje prawne


Jak wiadomo, model kaskadowy cechuje się przede wszystkim sztywnym, ściśle zaplanowanym od samego początku sposobem prowadzenia projektu. Wiąże się z tym konieczność wykonania nierzadko bardzo intensywnej, wytężonej pracy przez obie strony kontraktu jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji. Często zamawiający wykonuje ją, jeszcze zanim w ogóle zdecyduje, jaki podmiot zaangażuje jako swojego dostawcę, przygotowując nierzadko bardzo złożoną specyfikację produktu, jaki finalnie ma zostać mu dostarczony. Dostawca z kolei specyfikację tę weryfikuje, decydując, czy jest możliwe zrealizowanie planów zamawiającego, i wprowadza do niej odpowiednie zmiany. Następnie strony wspólnie decydują o końcowym kształcie dokumentu opisującego specyfikację danego systemu. Przy dużych projektach specyfikacja już na etapie zawarcia umowy stanowi obszerną dokumentację, stanowiącą podstawę wykonania projektu. W tym momencie też podejmowana jest decyzja w przedmiocie sekwencyjności poszczególnych zdarzeń i, w zależności od złożoności danego projektu, ustalane są kamienie milowe – etapy i fazy realizacji prac, gdzie każde kolejne mogą nastąpić w zasadzie dopiero po pełnym zakończeniu poprzednich. Oczywiście waterfall przewiduje także dokonywanie specyficznej korekty tych ustaleń, przede wszystkim w pierwszym etapie, jakim najczęściej jest wykonanie analizy, tzw. analizy przedwdrożeniowej, uszczegóławiającej wspomnianą wyżej specyfikację. Dokument analizy oraz ustalona jeszcze na etapie zawierania umowy specyfikacja wyznaczają więc ścisłe standardy i warunki realizacji wszystkich prac w ramach czasowych z góry zaplanowanych w szczegółowym harmonogramie wdrożenia.

 

W swoistej opozycji do powyższego stoi zaplanowanie projektu w metodyce zwinnej. Wszak można polemizować, czy owe zaplanowanie rzeczywiście ma miejsce w tym wypadku, bowiem – jak wynika z podstawowej cechy specyfiki agile – ciągła zmiana jest główną stałą tego podejścia. Analizując więc różnice dotyczące planowania realizacji projektu w kontekście omawiania ryzyk projektowych, przypomnijmy, że w podejściu zwinnym nie planuje się od razu wykonania całego systemu krok po kroku. Co prawda wyznacza się na wstępie pewne wytyczne kierunkowe dla prowadzenia prac, które stanowią swoistą mapę wykonania systemu, jednak właściwe planowanie prac odbywa się w trakcie cyklicznych spotkań. Najczęściej decyzje podejmowane są na początku rozpoczęcia każdego sprintu, a realizowane są w krótkich, zazwyczaj kilkunastodniowych, odcinkach czasowych.


Podsumować więc można, że o ile metodyka kaskadowa pozwala na ścisłe zaplanowanie wszystkich prac, pogrupowanych z góry w odpowiednie sekwencje działań, sztywno przypisane w odpowiednim harmonogramie, i przewiduje z góry zdefiniowany produkt końcowy, o tyle agile przewiduje planowanie w ramach krótkich odcinków czasowych, umożliwiając uwzględnianie zmian oraz ich bieżącą implementację w poszczególnych rezultatach wykonywanych czynności. Może się wydawać, że z uwagi na to, że już w momencie wejścia we współpracę z danym dostawcą zamawiający wie, czego może i powinien oczekiwać, model kaskadowy jest dużo korzystniejszy. Czy na pewno?


> Ryzyko związane z waterfall


Z punktu widzenia formalnego wydaje się, że waterfall pozwala w dużej mierze obarczyć ryzykiem projektowym wykonawcę danego rozwiązania. Wynika to z wyznaczenia ścisłych ram przedmiotowych określających, co, kiedy, w jakim zakresie i o jakiej specyfice ma zostać wykonane. Brak dostarczenia zamawiającemu określonych rezultatów najczęściej wiąże się z możliwością obciążenia wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Najpopularniejszym sposobem motywowania wykonawcy do terminowego dostarczania poszczególnych elementów zamawiającemu jest zastrzeżenie kar umownych przewidujących możliwość żądania zapłaty w sytuacji, gdy wykonawca nieprawidłowo realizuje swoje obowiązki umowne. Niemniej zamawiający, chcąc skorzystać z takiej możliwości, można powiedzieć, że co do zasady powinien wzorowo wykonywać swoje obowiązki przewidziane umową – na przykład dostarczyć odpowiednie dokumenty, materiały, środowiska informatyczne czy w inny sposób zdefiniowaną infrastrukturę.

 

[...]

 

Radca prawny współtworzący zespół prawników Kancelarii Konieczny Wierzbicki. Główne obszary zawodowej działalności: obsługa prawna przedsiębiorstw z branży informatycznej, zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym oraz ochroną danych osobowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"