Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.07.04.2021

Lubelskie Dni Informatyki

Koło Naukowe Informatyków już po raz XIII zorganizuje Lubelskie Dni Informatyki.
07.04.2021

Bariery językowe przełamane

Cisco Webex
06.04.2021

Nowość w portfolio Bakotech

Progress Software
06.04.2021

Kontrola służbowych urządzeń

Hexnode MDM
02.04.2021

Red Hat Inc.

Firma Red Hat Inc. udostępniła Red Hat OpenShift 4.7 – najnowszą wersji czołowej...
02.04.2021

Rozpoznawanie twarzy

QNAP QVR
02.04.2021

Układy EPYC Serii 7003

Firma AMD zaprezentowała nowe wydajne procesory serwerowe, czyli układy EPYC Serii 7003,...
02.04.2021

Mobilna wydajność

Satellite Pro C50-G
01.04.2021

Nowa linia monitorów

AOC V4

Integracja usług i aplikacji z użyciem Azure Logic Apps

Data publikacji: 28-12-2020 Autor: Marcin Szeliga
Rys.1. Aplikacja logiczna w...

Aby zautomatyzować procesy biznesowe – skrócić czas ich wykonywania, zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów i ograniczyć koszty – musimy zintegrować ze sobą biorące w nich udział usługi i aplikacje. Często jest to sporym wyzwaniem, szczególnie w małych i średnich firmach, które nie dysponują dużymi zespołami programistów.

 

W  takich sytuacjach z pomocą przychodzi usługa Azure Logic Apps. Pozwala ona tworzyć aplikacje za pomocą graficznego, przeglądarkowego kreatora i uruchamiać je na automatycznie przydzielanych zasobach obliczeniowych Azure. Silną stroną Azure Logic Apps jest ponad 200 wbudowanych, gotowych do użycia łączników pozwalających na integrację z różnymi usługami i aplikacjami. Ponadto specjalna wersja tej usługi, Logic Apps B2B, pozwala zautomatyzować wymianę danych pomiędzy firmami realizowaną przy użyciu protokołów AS2, X12 lub EDIFACT. W niniejszym artykule przedstawimy usługi zastosowania Azure Logic Apps na trzech prostych przykładach.

 

> USŁUGA AZURE LOGIC APPS

 

Utworzenie nowego zasobu w Azure wymaga posiadania konta Microsoft i subskrypcji Azure. Usługa Logic Apps nie jest wyjątkiem. Osoby, które nie dysponują taką subskrypcją, mogą uruchomić bezpłatne konto testowe Azure na stronie bit.ly/3qlJtbe, po wybieraniu opcji Rozpocznij bezpłatnie. Po zakończeniu procesu użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na główny portal Azure. Po zalogowaniu się do niego warto jeszcze przełączyć wersję językową na angielską ze względu na możliwość posługiwania się anglojęzycznymi nazwami modułów aplikacji logicznych.

 

Żeby utworzyć aplikację, w pierwszej kolejności musimy dodać zasób typu Logic App. Każda aplikacja logiczna wymaga utworzenia osobnego zasobu. Jego utworzenie sprowadza się do wskazania następujących informacji:

 

  •     subskrypcja Azure,
  •     grupa zasobów – ponieważ aplikacja będzie prawdopodobnie korzystała z różnych łączników, warto rozważyć umieszczanie poszczególnych aplikacji logicznych w ich własnych grupach zasobów; w ten sposób będziemy mogli łatwo zarządzać   aplikacją i jej konektorami, które zostaną utworzone jako osobne zasoby Azure,
  •     nazwa aplikacji logicznej,
  •     region, w którym zostanie utworzona aplikacja lub środowisko integracji, w którym będzie ona działała – ogólną regułą jest tworzenie zasobów w regionie znajdującym się najbliżej użytkowników aplikacji; środowisko integracji pozwala w    bezpieczny sposób łączyć się z wydzielonymi zasobami Azure z firmowych sieci i wymieniać pomiędzy firmami dane w formatach XML i B2B/EDI.

 

Ponadto możemy włączyć monitorowanie działania aplikacji logicznej za pomocą usługi Log Analytics. Na potrzeby naszych przykładów lepiej jednak tego nie robić, gdyż skomplikowałoby to scenariusze i zwiększyło koszty. Po kliknięciu przycisku Create zasób zostanie utworzony. Przed rozpoczęciem budowania aplikacji warto jednak przyjrzeć się cennikowi.

 

> CENNIK

 

Cennik usługi Logic Apps jest bardzo prosty – płacimy tylko za wykorzystane zasoby. Gdy aplikacja logiczna zostanie uruchomiona, to za każdą wykonaną przez nią akcję zapłacimy około dwóch dziesięciotysięcznych eurocenta, a za każde użycie łącznika – około jednej tysięcznej eurocenta. Warto zwrócić uwagę, że tworząc zasób, nie konfigurowaliśmy żadnych zasobów obliczeniowych, takich jak maszyna wirtualna. Logiczne aplikacje są aplikacjami bezserwerowymi, tak więc menadżer Azure automatycznie przydziela im wszystkie potrzebne do działania zasoby.

 

> APLIKACJE LOGICZNE

 

Aplikacje logiczne składają się z dwóch elementów: wyzwalaczy i akcji. Wyzwalacz uruchamia aplikację na podstawie zdefiniowanych warunków. Może na przykład zadziałać po dodaniu nowego pliku do monitorowanego przez niego folderu OneDrive albo zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Akcje to wykonywane przez aplikacje logiczne operacje. Oprócz akcji pozwalających kontrolować działanie aplikacji, takich jak instrukcje warunkowe i pętle, dostępne są akcje związane ze zmiennymi (ustawianiem i odczytywaniem ich wartości na podstawie wyrażeń i wyników akcji), przekształcaniem danych oraz akcje specyficzne dla różnych usług (na przykład pozwalające wstawić wiersz do bazy danych czy wysłać SMS-a). Poniżej przedstawione zostały trzy przykłady aplikacji logicznych. Każda z nich integruje inne usługi w celu zautomatyzowania danego procesu biznesowego.

 

> POWIADAMIANIE O DŁUŻSZYM NIŻ ZWYKLE CZASIE PODRÓŻY

 

Pierwsza aplikacja będzie bardzo prosta, pomoże nam rozwiązać konkretny problem spotykany w praktyce. Przypuść­my, że codziennie, od poniedziałku do piątku, musimy dojechać na czas do pracy. Z reguły zajmuje nam to nie więcej niż kwadrans, ale zdarza się, że z powodu korków podróż trwa dłużej. W takiej sytuacji chcielibyśmy wcześniej otrzymać SMS-a z aktualnym czasem podróży obliczonym na podstawie informacji o warunkach drogowych. Zanim zaczniemy tworzyć aplikację, należy więc jeszcze utworzyć konto w usłudze Bing Maps, które pozwoli korzystać z map Bing do oszacowania czasu podróży (można to zrobić pod adresem bingmapsportal.com) i konto w usłudze wysłania wiadomości SMS, takiej jak Azure Communication Service SMS lub Twilio.

 

Następnie tworzymy na portalu Azure nowy zasób typu Logic App o nazwie „Travel-Time” i przechodzimy do niego. Aplikacje logiczne tworzy się w kreatorze online lub przy użyciu Visual Studio. My wybierzemy pierwszą metodę. Aby uruchomić kreator, wystarczy kliknąć znajdujący się z lewej strony ekranu odnośnik Logic app designer. Wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające materiały instruktażowe i zbiór szablonów, na podstawie których można tworzyć aplikacje logiczne. My zaczniemy od pustego szablonu (Blank Logic App).

 

[...]

 

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, jest autorem książek poświęconych analizie danych i posiada tytuł Microsoft Most Valuable Professional.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"