Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.26.08.2021

Firma Fortinet rozszerzyła...

Firma Fortinet rozszerzyła ofertę o usługę FortiTrust, która dołączyła do innych usług...
26.08.2021

Aplikacje biznesowe

Ready_™ AppStore
26.08.2021

Automatyzacja chmur...

Integracja z Red Hat Ansible
26.08.2021

Backup kodu źródłowego

GitProtect.io dostępny na Github
26.08.2021

Wsparcie pracy hybrydowej

Zdalny SD WAN
26.08.2021

Nowy monitor Philips 498P9Z

Nowy monitor Philips 498P9Z to model wyposażony w 49-calowy, zakrzywiony panel VA o...
26.08.2021

Wytrzymały punkt dostępowy

D-Link DIS-2650AP
26.08.2021

Ekonomiczne dyski

SSD bez DRAM
26.08.2021

Petabajty pojemności

Serwery QNAP

Gazowe systemy gaśnicze dla serwerowni

Data publikacji: 26-08-2021 Autor: Krzysztof Kęsicki

Każdy pożar jest niebezpieczny. Może zagrozić zdrowiu i życiu człowieka, ale również w bardzo krótkim czasie pozbawić nas dorobku życia. Przedsiębiorstwa, które zainwestowały pokaźne sumy w swoje systemy informatyczne, powinny zadbać o zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek pożaru w swojej serwerowni. Ponadto zabezpieczyć się na wypadek jego pojawienia się w pomieszczeniach technicznych. Za te dwa zadania są odpowiedzialne gazowe systemy gaśnicze.

 

Jak wskazują statystyki, najwięcej pożarów w data center pochodzi ze źródeł elektrycznych. Do najważniejszych z nich należą:

 

  • spowodowane sprzętem (przegrzanie, zwarcia elektryczne, opiłki metalu uszkadzające elementy elektroniki);
  • związane z dystrybucją zasilania elektrycznego (błędy w ułożeniu okablowania, luźne połączenia kablowe, iskrzenia).


Dlatego tak ważne są okresowe przeglądy infrastruktury elektrycznej oraz audyty bezpieczeństwa, które już na wczesnym stadium mogą zidentyfikować istniejące ryzyka i zapobiec tragedii. Dodatkowym elementem zabezpieczającym będzie również instalacja odpowiedniego systemu gaszenia. W tym artykule przedstawimy gazowe systemy gaszenia zwane również stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

 

> Działanie systemu gaśniczego

Dwie podstawowe funkcje systemów gaszenia gazem to wczesne wykrycie zarzewia ognia oraz wtrysk gazów obojętnych do komory centrum przetwarzania danych (CPD) lub innego pomieszczenia chronionego.

System gaszenia serwerowni powinien jak najszybciej wykryć pożar. Służą do tego przede wszystkim optyczne czujniki dymu lub jeszcze bardziej czułe zasysające systemy detekcji dymu typu VESDA. Musi też być bezpieczny dla człowieka. Należy pamiętać, że pożar może wybuchnąć w serwerowni w każdej chwili, również w trakcie przebywania w niej pracowników CPD. Środek użyty do gaszenia pożaru powinien również być przyjazny dla środowiska, czyli nie powodować jego zanieczyszczenia. Użyty gaz musi efektywnie ugasić pożar i nie powodować uszkodzeń sprzętu IT. Oczywiście trzeba także pamiętać o kompatybilności użytego systemu i jego komponentów z prawem polskim, co reguluje chociażby rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109).

System gaszenia gazem w zależności od swojej wielkości składa się z różnych elementów: butli ze środkiem gaśniczym (rys. 1), wyzwalacza zaworu, kolektorów zbiorczych, rurociągów, reduktorów ciśnienia, czujek przepływu, zaworów, wężów przyłączeniowych czy dysz, które doprowadzają czynnik gaszący bezpośrednio w strefę zagrożenia pożarowego. Wszystkie te elementy odpowiadają za magazynowanie, rozprowadzenie, a w razie potrzeby automatyczne uwolnienie środka gaśniczego. Dodatkowo stałe urządzenia gaśnicze mają centralę sterowania gaszeniem, czujniki pożarowe, przyciski ręcznego uruchomienia i zatrzymania gaszenia, sygnalizatory dźwiękowe oraz optyczne.

SUG ma przede wszystkim działać niezależnie i automatycznie uruchomić proces wyzwolenia gazów gaśniczych do chronionego pomieszczenia. Po wykryciu pożaru przez czujniki dymu Systemu Sygnalizacji Pożaru (musi to być koincydencja czujek z danej strefy pożarowej, tak aby wyeliminować możliwość fałszywego alarmu) system jest uruchamiany przez centralę. Najpierw uruchamiane są sygnalizatory, które informują obsługę CPD o niebezpieczeństwie i zbliżającym się uwolnieniu gazu. Jest to czas na ewakuację i ewentualne ręczne zatrzymanie procesu gaszenia, jeśli operator stwierdzi, że to fałszywy alarm i gaz nie powinien być uwolniony. Gdy minie ustalony czas na ewakuację (najczęściej kilkadziesiąt sekund), centralka automatycznie zwalnia elektrozawory na zbiornikach, co powoduje uwolnienie środka gaśniczego przetrzymywanego w butlach do rurociągu. Następnie rury doprowadzają czynnik do komory serwerowni, gdzie przez otwory w rurach zakończonych dyszami (rys. 2) jest on równomiernie wtłaczany pod ciśnieniem do pomieszczenia.

Jest również możliwe ręczne wyzwolenie środka gaśniczego przez użycie przycisku „START” umieszczonego najczęściej przed wejściem do pomieszczenia chronionego lub użycie siłownika ręcznego zamontowanego przy zaworze wyzwalającym jednej z butli znajdującej się w pomieszczeniu butlowni.

Neutralny gaz wtłoczony do pomieszczenia objętego pożarem powoduje przerwanie procesu spalania poprzez wyparcie z jego objętości powietrza, a tym samym obniżenie stężenia tlenu w środowisku pożarowym. Następuje w ten sposób obniżenie mocy pożaru, aż do jego całkowitego ugaszenia.

Gdy pożar zostanie ugaszony, otwierają się klapy oddymiające, które usuwają dym oraz gaz z serwerowni. Po wyzwoleniu gazu obsługa jest oczywiście zobligowana do wezwania straży pożarnej, jeśli automatycznie tego nie zrobił System Sygnalizacji Pożaru.

Największą zaletą tego typu systemów gaszenia jest „czysty” sposób ograniczania dostępu tlenu, czyli nie uszkadzają naszych urządzeń IT (serwerów, switchy, macierzy dyskowych i in.) poprzez zalanie czy uszkodzenia mechaniczne.

 

> Podział systemów gaszenia ze względu na użyty gaz

Czynnikiem gaśniczym w omawianych systemach jest gaz neutralny, zastępujących halony, których użycie zostało wstrzymane ze względu na zbyt dużą szkodliwość dla środowiska. Na rynku możemy wyróżnić kilka gazów, które są najbardziej rozpowszechnione. Zaliczamy do nich m.in.: Inergen, FM200, Novec 1230, dwutlenek węgla, Argonit. Inergen IG-541 (mieszanina 52% azotu, 40% argonu, 8% CO2):

 

  • składający się wyłącznie z gazów występujących naturalnie w środowisku;
  • w instalacjach utrzymywany jest pod bardzo dużym ciśnieniem – ponad 300 barów (rys. 3);
  • jest nieszkodliwy dla człowieka;
  • koszt ponownego naładowania butli jest niewielki;
  • potrzebuje instalacji reduktorów ciśnienia;
  • wymaga sporej wielkości pomieszczenia do przetrzymywania butli z gazem;
  • butle mogą być umiejscowione w stosunkowo dużej odległości od pomieszczenia serwerowni.

 

[...]

 

Autor jest specjalistą ds. utrzymania infrastruktury data center. Zajmuje się problematyką budowy, utrzymania i zarządzania centrami przetwarzania danych oraz koordynowaniem zmian dotyczących krytycznej infrastruktury IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"