Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.24.05.2022

Nowe możliwości w zakresie...

VMware rozszerza ofertę zabezpieczeń end-to-end dla obciążeń cloud-native poprzez ochronę...
24.05.2022

Zarządzanie kluczami

IBM przedstawił nowe rozwiązanie do zarządzania kluczami w wielu chmurach, oferowane jako...
24.05.2022

Ochrona przed zagrożeniami

ESET wprowadził nowe wersje swoich produktów biznesowych do ochrony stacji roboczych,...
24.05.2022

Value Stream Management

Micro Focus zaprezentował nową platformę do zarządzania strumieniem wartości VSM (ang....
24.05.2022

Unijna decyzja Value Stream...

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła...
24.05.2022

Nowy laptop Dynabooka

Sprzęt waży 1,45 kg, a jego grubość to 17,8 mm. Jest odporny na czynniki zewnętrzne, gdyż...
24.05.2022

Przepływ pracy

QNAP oferuje model TS-435XeU wykorzystujący procesor Marvell OCTEON TX2 CN9131 2,2 GHz z...
24.05.2022

Wideo bez wstrząsów

Kamera stałopozycyjna firmy Axis Communications służy do monitoringu miejsc zagrożonych...
24.05.2022

Akceleratory dla naukowców

Firma AMD ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży opartych na architekturze AMD CDNA 2...

TheHive – reagowanie na incydenty

Data publikacji: 04-01-2022 Autor: Piotr Michałkiewicz

Gromadzenie informacji dotyczących zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz ich wymiana z innymi organizacjami to bardzo ważna kwestia. Niestety samo gromadzenie informacji to tylko pierwszy krok w procesie reagowania na incydenty. Kolejny to ich analizowanie oraz podejmowanie odpowiednich kroków w razie potrzeby.

 

Ze względu na ciągły wzrost liczby rejestrowanych zdarzeń do zespołów reagowania na incydenty należy wykonywanie ogromnej liczby powtarzalnych i czasochłonnych zadań. Szybkość analizowania incydentów i czas reakcji są w tym przypadku kluczowe. Niestety nie da się osiągnąć większej wydajności bez użycia odpowiedniego oprogramowania.


Do takiego wniosku doszli w 2014 r. eksperci cyberbezpieczeństwa pracujący w bankowym zespole reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Bazując na własnych doświadczeniach i potrzebach, opracowali w ramach TheHive Project aplikacje, które szybko stały się znaną, referencyjną platformą open source w obszarze reagowania na incydenty. Do głównych produktów opracowanych w ramach projektu należą TheHive oraz Cortex.


> THEHIVE


TheHive to platforma reagowania na incydenty bezpieczeństwa przeznaczona dla organizacji typu CSIRT, CERT czy też SOC. Z pewnością ułatwi pracę także w innych zespołach zajmujących się bezpieczeństwem. Podstawą działania jest współpraca analityków przy dochodzeniach. W TheHive zakładane są w tym celu tzw. sprawy (Case). Mogą być one zakładane ręcznie lub w reakcji na otrzymywane alerty z innych systemów (np. z MISP). Sprawy mogą być tworzone od zera lub przy użyciu przygotowanych wcześniej szablonów. Każdej sprawie musimy obowiązkowo nadać określoną ważność (Severity), kategorię w ramach protokołów TLP i PAP, a także opis (domyślnie nadawane są następujące ustawienia: ważność: M, TLP:AMBER i PAP:AMBER). Na etapie zakładania sprawy możemy dodać do niej znaczniki (Tags), czyli krótkie opisy wzbogacające jej kontekst (możemy w tym celu używać znaczników zdefiniowanych na potrzeby własnej organizacji lub znaczników dostępnych w ramach taksonomii) oraz przypisać zadania (Task).


Po wejściu do założonej sprawy możemy dodać do niej obserwacje (Observables), TTP (Taktyki, Techniki i Procedury) oraz przydzielić zdefiniowane zadania do określonych analityków. Analitycy mogą rejestrować postępy prac, śledzić je w ramach strumienia działań, a także dołączać dowody, np. pliki zawierające złośliwe programy. Jeżeli w ramach systemu współpracują z inną organizacją (tzn. są połączeni w systemie z daną organizacją), to mogą także współdzielić zadania z jej analitykami.


Istotną zaletą TheHive jest możliwość użycia analizatorów (Analyzer) dostępnych po przejściu do określonej obserwacji (Observable). Lista dostępnych analizatorów zależy od typu obserwacji, np. inna jest dla typu IP, a inna dla typu Hash. Niestety nie wszystkie analizatory są dostępne bez odpowiednich uprawnień. Możemy uruchomić pojedyncze z nich dostępne na liście lub uruchomić je wszystkie jednocześnie. Otrzymane wyniki wzbogacają sprawę o dodatkowe informacje z innych dostępnych systemów analitycznych.


Obserwacje mogą być filtrowane, np. po wskaźniku IoC, a następnie eksportowane do systemowego schowka lub jako plik w formacie CSV, Text lub MISP. Pozwala to na ich użycie w narzędziach zewnętrznych. Można także w tym celu wykorzystać interfejs API. Istnieje również biblioteka Pythona umożliwiająca współpracę z TheHive przy użyciu API – TheHive4py. Pozwala ona na zarządzanie m.in. sprawami, zadaniami i obserwacjami. Istotną zaletą takiej współpracy jest przekazywanie do TheHive alertów. Można w ten sposób zintegrować własne rozwiązanie, wysyłające do TheHive alerty, które następnie analitycy będą mogli przeglądać i tworzyć z nich sprawy.


> CORTEX


Analiza dużej liczby obserwacji (wskaźników zagrożeń) stanowi nie lada wyzwanie dla analityków. Z pewnością zdajemy sobie sprawę, jak żmudna jest to praca, gdy musimy wiele takich wskaźników sprawdzić np. w serwisie VirusTotal. A co wówczas, gdy musimy je sprawdzić w wielu serwisach analitycznych? Ten problem rozwiązuje aplikacja Cortex, wspierająca w tym zakresie działanie TheHive, pozwalając na wykonanie takiej operacji jednym kliknięciem. To właśnie dzięki niej w ramach TheHive możemy używać analizatorów. Krótko mówiąc, Cortex to środowisko uruchomieniowe dla aplikacji określanych jako analizatory. Wiele analizatorów jest dostarczanych razem z Cortexem, ale bez problemu można tworzyć nowe w systemie Linux, używając różnych języków programowania, np. Pythona, Ruby’ego, Perla i innych. Podczas testu z listy dostępnych 185 domyślnie było włączonych tylko 18 analizatorów. Okazuje się jednak, że nie wszystkie z tych włączonych są faktycznie dostępne bez zarejestrowania się w określonych serwisach.

 

Używając analizatorów, należy pamiętać, że nie wszystkie biorą pod uwagę protokół TLP. Z domyślnie udostępnionych analizatorów w maszynie wirtualnej nie przestrzegał go żaden. Zrobił to dodany analizator dla serwisu Virus­Total. Gdy obserwacja miała ustawiony TLP:RED, nie udostępnił żadnych informacji, zgłaszając tylko komunikat „TLP is higher than allowed”.


Aplikacja Cortex współdziała w tle z aplikacją TheHive. Możemy jednak używać jej niezależnie jako samodzielnego narzędzia. Analizatory z pewnością stanowią istotne źródło informacji wzbogacających analizowane w TheHive dane.


> URUCHOMIENIE


W celu przetestowania platformy TheHive/Cortex można własnoręcznie przeprowadzić instalację wszystkich wymaganych komponentów lub wykorzystać gotowe obrazy Dockera. W przypadku gdy chcemy poznać tylko możliwości platformy, szkoda czasu na instalację czy też zapoznanie się z Dockerem. Prościej jest użyć gotowej do testów maszyny wirtualnej dostępnej po wypełnieniu krótkiej ankiety na stronie bit.ly/3wvLrcz.
Użyta w testach maszyna wirtualna działała na Ubuntu 20.04.1 LTS oraz wykorzystywała aplikację TheHive w wersji 4.1.9-1 oraz Cortex w wersji 3.1.1-1. Po zalogowaniu się do Ubuntu (login: thehive, hasło: thehive1234) możemy zobaczyć, że platforma TheHive/Cortex zbudowana została na podstawie działających kontenerów Dockera. Możemy przekonać się o tym, wydając polecenie docker ps. Zobaczymy wówczas, że mamy uruchomione kontenery nginix, cortex, thehive4 oraz elasticsearch. Przyjrzymy się jednak platformie pod kątem wsparcia naszych działań związanych z reagowaniem na incydenty.


Po uruchomieniu maszyny wirtualnej na ekranie logowania wyświetlony zostanie jej adres IP. Możemy go użyć w przeglądarce internetowej do wyświetlenia strony TheHive Project Virtual Machine, zawierającej w sekcji Quick connect linki do stron logowania do aplikacji TheHive oraz Cortex, a także wymagane w tym celu poświadczenia. W tym momencie możemy rozpocząć testy. Może się jednak zdarzyć, że pomimo otworzenia witryny TheHive Project Virtual Machine strony logowania do poszczególnych aplikacji nie ładują się i pojawia się błąd 502. Jest to typowy błąd, w przypadku którego często wystarczy poczekać parę sekund i odświeżyć stronę.


Cieszy fakt, że w ramach testowej maszyny wirtualnej otrzymujemy środowisko, w którym TheHive jest zintegrowany z Cortexem. Po czym to poznać? Przy integracji z TheHive logo Cortex jest wyświetlane w zielonej obwódce w prawym dolnym rogu ekranu TheHive. Można to również sprawdzić, klikając nazwę zalogowanego użytkownika, a następnie wybierając z wyświetlonego menu pozycję About – wyświetlana jest wówczas wersja Cortexa z wyrazem OK.


> ZARZĄDZANIE THEHIVE


TheHive udostępnia domyślnie organizację o nazwie admin z kontem o tej samej nazwie. Konta w tej organizacji są odpowiedzialne za zarządzanie całą platformą, w tym za tworzenie organizacji, profili użytkowników oraz zasobów, które będą dostępne dla wszystkich organizacji, m.in. taksonomii, szablonów raportów czy też wzorców ATT&CK. Użytkowników w tej organizacji nazwijmy superadminami. W menu Admin (dostępnym tylko w organizacji admin), umieszczonym w nagłówku okna, znajdują się działania, które może wykonać superadmin.


Podczas definiowania profili superadmini mają do dyspozycji dwa typy profili: administracyjny oraz organizacyjny. Jeżeli podczas definiowania profilu przypiszemy mu uprawnienia administracyjne, profil ten będzie dostępny tylko podczas definiowania nowego użytkownika w organizacji admin. Nie da się utworzyć użytkownika o tym profilu w innej organizacji, gdyż nie będzie on dostępny na liście profili. Działa to także w drugą stronę – jeżeli profil będzie obejmował uprawnienia organizacyjne (analityczne), to nie da się utworzyć konta o tym profilu w organizacji admin. Krótko mówiąc, konta w organizacji admin nie mają uprawnień do zarządzania np. sprawami czy zadaniami związanymi z obsługą incydentów. Granularność uprawnień pozwala na utworzenie różnych profili, dzięki czemu możemy utworzyć użytkowników odpowiedzialnych za określone obszary zarówno po stronie organizacji admin, jak i pozostałych organizacji.


Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu TheHive do zadań superadmina należy przede wszystkim utworzenie nowej organizacji oraz przynajmniej jednego konta z uprawnieniami administratora w utworzonej organizacji (profil org-admin). Podczas testów okazało się, że utworzonej organizacji nie można usunąć. Nie ma to oczywiście znaczenia w przypadku testowej maszyny wirtualnej, należy jednak brać to pod uwagę, jeżeli zapoznajemy się z TheHive na platformie produkcyjnej. Użytkownicy poszczególnych organizacji widzą tylko swoje zasoby, a użytkownicy o profilu org-admin mogą zakładać konta tylko w ramach własnej organizacji.


Taki model architektury TheHive pokazuje, że organizacja, np. SOC, może udostępnić własną platformę firmom, z którymi współpracuje, tworząc dla nich organizacje oraz administratorów organizacji.

 

[...]

 

Autor jest audytorem wiodącym normy ISO/IEC 27001, specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych. Ekspert w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa. Członek ISSA Polska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

prenumerata Numer niedostępny Spis treści

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"