Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.24.05.2022

Nowe możliwości w zakresie...

VMware rozszerza ofertę zabezpieczeń end-to-end dla obciążeń cloud-native poprzez ochronę...
24.05.2022

Zarządzanie kluczami

IBM przedstawił nowe rozwiązanie do zarządzania kluczami w wielu chmurach, oferowane jako...
24.05.2022

Ochrona przed zagrożeniami

ESET wprowadził nowe wersje swoich produktów biznesowych do ochrony stacji roboczych,...
24.05.2022

Value Stream Management

Micro Focus zaprezentował nową platformę do zarządzania strumieniem wartości VSM (ang....
24.05.2022

Unijna decyzja Value Stream...

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła...
24.05.2022

Nowy laptop Dynabooka

Sprzęt waży 1,45 kg, a jego grubość to 17,8 mm. Jest odporny na czynniki zewnętrzne, gdyż...
24.05.2022

Przepływ pracy

QNAP oferuje model TS-435XeU wykorzystujący procesor Marvell OCTEON TX2 CN9131 2,2 GHz z...
24.05.2022

Wideo bez wstrząsów

Kamera stałopozycyjna firmy Axis Communications służy do monitoringu miejsc zagrożonych...
24.05.2022

Akceleratory dla naukowców

Firma AMD ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży opartych na architekturze AMD CDNA 2...

IOTA Tangle – dążenie do pełnej decentralizacji

Data publikacji: 03-02-2022 Autor: Adam Kamiński

Istotą technologii rozproszonych rejestrów (DLT) jest ich rozproszenie. Jednak podstawowym założeniem filozofii DLT jest to, że nie powinny one mieć scentralizowanej władzy. Zarząd IOTA w celu osiągnięcia założonych zamierzeń podjął w tej kwestii dość kontrowersyjne decyzje.

 

U podstaw logiki rozproszonych walut kryptograficznych leży problem podwójnego wydawania, stwarzający wyzwania związane z rachunkowością i rozliczalnością, które użyteczne DLT starały się przezwyciężyć.

Podwójne wydawanie to potencjalne niepowodzenie w kryptowalucie i jej słaby punkt, w którym ten sam pojedynczy cyfrowy token może zostać wydany więcej niż jeden raz, a jest to możliwe, kiedy token składający się z pliku cyfrowego zostanie zduplikowany lub sfałszowany. Problem podwójnego wydawania rodzi pytania o zabezpieczanie waluty cyfrowej w ten sam sposób, w jaki waluty tradycyjne mają być chronione przed oszustwem lub fałszowaniem, z czym wiążą się kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji cyfrowej. Analogicznie do tradycyjnego fałszowania pieniędzy problem podwójnego wydawania wywiera presję inflacyjną poprzez tworzenie nowej podaży fałszywej waluty, która wcześniej nie istniała, co powoduje obniżenie wartości waluty cyfrowej w stosunku do ogólnego poziomu cen. To z kolei narusza zasady zarządzania i odpowiedzialności związane z zaufaniem użytkowników do waluty. Technologie rozproszonego rejestru starają się temu zapobiegać przez mechanizm konsensusu.

 

> Trudne decyzje

 

W sieci IOTA Tangle to proces weryfikacji ma zapewniać, by nie występowały podwójne transakcje, które mogłyby prowadzić do podwójnych wydatków. Wzajemne powiązania architektury Tangle'a nie wymagają całkowitej weryfikacji w całym rejestrze. Zamiast tego wszystkie strony weryfikują się jednocześnie, co w rezultacie skraca energię i czas potrzebny do realizacji transakcji.

 

Jednak jeżeli atakujący kontrolują większość mocy obliczeniowej w sieci, mogą kierować kierunkiem konsensusu, a sam system nie będzie wystarczającym środkiem ochronnym przed masowym skoordynowanym atakiem. Taki atak mógłby spowodować podwojenie wydatków i podzielenie sieci.

 

Aby właściwie monitorować swój system i zabezpieczyć się przed tego typu atakami, IOTA Tangle naruszyło filozofię braku scentralizowanej władzy i opracowało rolę zwaną „koordynatorem”. Za prowadzenie programu koordynatora odpowiedzialna była organizacja non-profit o nazwie IOTA Foundation, której powstanie ogłosił David Sønstebø 13 listopada 2017 r. Fundacja pełni centralną rolę w ekosystemie IOTA, odpowiadając za rozwój, komercyjne kooperacje i promocję projektu, a także za nadzór nad konsensusem w sieci, co sprawia, że IOTA nie jest zdecentralizowaną siecią, na co często zwracają uwagę krytycy

projektu.

 

> Koordynator

 

Aby umożliwić rozwój sieci do dojrzalszego stanu i zapewnić ochronę przed atakiem nieuczciwych aktorów, IOTA opiera się na węźle koordynującym. Ponieważ sieć ta jest asynchroniczna (w przeciwieństwie do blockchainu obecna definicja konsensusu w IOTA wymaga, aby potwierdzona transakcja była referowana (bezpośrednio lub pośrednio) przez transakcję podpisaną przez koordynatora, określaną jako kamień milowy (ang. milestone), która jest emitowana w narzuconych z góry interwałach co ok. 60–120 sekund – wszystkie transakcje zatwierdzone przez niego są natychmiastowo uważane za stuprocentowo pewne.

 

Koordynator jest mechanizmem bezpieczeństwa, który czuwa nad poprawnością zatwierdzanych transakcji i zapobiega podwójnemu wydawaniu (ang. double spend). Rolą węzłów koordynujących są również ochrona funduszy użytkowników w sieci Tangle oraz zniwelowanie wpływu wszelkich konfliktów w zapisie – w przypadku konfliktu koordynator ma odrzucić transakcję.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

prenumerata Numer niedostępny Spis treści

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"