Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.29.12.2022

Nowe funkcje od Oracle

W aplikacjach CX, SCM, EPM i HCM Fusion Cloud firmy Oracle pojawiło się wiele nowych...
29.12.2022

Inteligentne sygnały

Nowa usługa Vectra MDR zapewnia wsparcie ekspertów w zakresie bezpieczeństwa...
29.12.2022

Wieloetapowa analiza treści

Firma WithSecure wprowadziła nową warstwę ochrony w swojej opartej na chmurze platformie...
29.12.2022

Kontrola aplikacji

Fortinet zaprezentował nowe funkcje systemu FortiSASE: bezpieczny prywatny dostęp (Secure...
29.12.2022

Zgodnie z przepisami

Nowe rozwiązanie do zarządzania danymi firmy Commvault, oferowane w formie usługi,...
29.12.2022

Większa elastyczność w...

Schneider Electric ogłosił wprowadzenie na rynek urządzenia zasilającego APC NetShelter...
29.12.2022

Firewall nowej generacji

Fortinet zaprezentował nową rodzinę zapór sieciowych nowej generacji (NGFW) – FortiGate...
29.12.2022

Nowy przełącznik źródeł...

Vertiv przedstawił nową rodzinę przełączników źródeł zasilania Vertiv Geist RTS, które...
29.12.2022

Routery VPN Omada

TP-Link poszerza portfolio routerów VPN o dwa nowe urządzenia. ER7212PC to urządzenie 3 w...

Cyfrowa transformacja Polski

Data publikacji: 04-11-2022 Autor: Małgorzata Kacperek

Postęp cyfrowy dotyczy różnych obszarów gospodarki i życia społecznego. Kraje rozwinięte cyfrowo są zamożniejsze i lepiej się w nich żyje. Polska na tle innych państw wypada jednak nie najlepiej. Mamy sporo do zrobienia, wiadomo nawet, co konkretnie.

 

W 2020 r. rozpoczęła się ogłoszona przez Komisję Europejską dekada cyfrowa. Aby nadać tempo cyfryzacji, KE wyznaczyła ambitne cele w czterech obszarach: umiejętności, administracji, infrastruktury i biznesu (ramka Cyfrowa dekada). Polska niestety ma sporo do nadrobienia, choć są obszary, w których wypadamy całkiem nieźle. Ogólnie jednak poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa i gospodarki plasuje się poniżej unijnej średniej. Cyfrowa dojrzałość firm jest o 6% niższa od średniej w Europie Środkowo-Wschodniej (dalej: EŚW). Znaczy to, że firmy nie wykorzystują technologii cyfrowych do budowania sukcesu rynkowego w takim stopniu, w jakim robią to nasi sąsiedzi, a od krajów Europy Zachodniej dzieli nas przepaść.


Kraj pod lupą

 

Szczegółowych informacji dostarcza m.in. raport „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu”, przygotowany przez Fundację Digital Poland i firmę Microsoft (digitalpoland.org/publikacje). Raport powstał na podstawie Digital Futures Index (DFI), który dostarcza danych o poziomie cyfryzacji kraju. DFI określa obszary, w których osiągnięto najlepsze wyniki, oraz te, w jakich jest sporo do zrobienia. Model pozwala też zaobserwować związek pomiędzy rozwojem gospodarczym, jakością życia społeczeństwa a poziomem cyfryzacji.

 

Aby określić stan cyfryzacji danego kraju, dokonano analizy 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki. Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów – to 2% poniżej średniej (100 to liczba punktów określona jako średnia dla badanych krajów z regionu EŚW). Nasz kraj najlepiej sobie radzi z cyfryzacją sektora publicznego, jeśli chodzi o biznes i gospodarkę, osiągamy wyniki zbliżone do średniej dla EŚW, natomiast najsłabszą stroną Polski są kapitał ludzki i infrastruktura. Przyjrzyjmy się bliżej tej diagnozie.


W kategorii cyfryzacja sektora publicznego Polska uzyskała 114 punktów, w tym najwyższy wynik w tym obszarze za interakcję społeczeństwa z państwem za pośrednictwem technologii cyfrowych. Oznacza to, że cyfrowe usługi publiczne (np. elektroniczne recepty, zdalne konsultacje medyczne czy urzędowe e-formularze) są bardzo popularne tam, gdzie istnieją, i że jest na nie popyt. Krzysztof Izdebski, ekspert z Fundacji im. Stefana Batorego, radzi jednak, by nie popadać w samozachwyt:


„Ten wysoki wynik oznacza, że obywatele chętnie korzystają z już istniejących e-usług, ale mniejsza wartość oceny samego poziomu usług cyfrowych oznacza, że nie są do końca z tych narzędzi zadowoleni. Przy ocenie poziomu usług cyfrowych ma też znaczenie, czy państwo dobrze realizuje swoje zadania, np. w przypadku awarii systemu elektronicznego. Coraz częstsza jest niestety sytuacja, gdy np. nie istnieje skuteczna alternatywa w przypadku problemów technicznych systemów kolejkowych”. Słaba strona polskiego sektora publicznego (wynik 79) to niewielka liczba szkół posiadających platformy nauczania online – potrzebujemy ich znacznie więcej.


W kategorii biznesu Polska plasuje się 1% poniżej średniej. Mamy tu co prawda dobry wynik, jeśli chodzi o firmy zatrudniające specjalistów w dziedzinie ICT (35% wyższy od średniej dla EŚW). Dość sprawnie też przeszliśmy na pracę zdalną. Pozostajemy jednak w tyle pod względem liczby firm, które kupują i wykorzystują chmurę obliczeniową (9% poniżej średniej), a zatem inwestowanie w chmurę to jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata.


Jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową, Polska wypadła o 3% gorzej od średniej. Trudno tu o jednoznaczną ocenę. Osiągamy bowiem wyniki powyżej średniej w zakresie handlu elektronicznego (108) i elektroniki użytkowej (111), ale poniżej średniej pod względem udziału specjalistów z dziedziny ICT w całkowitym zatrudnieniu oraz wkładu sektora ICT w PKB.


Jednoznacznie nie najlepiej wypadamy w obszarze infrastruktury cyfrowej. Choć w korzystaniu z internetu i smartfona plasujemy się powyżej średniej, to punktację w tej kategorii obniża nam zbyt mała skala inwestycji w nowe technologie: chmurę, AI i IoT (aż 10% poniżej średniej). Mamy też słabe wyniki w zakresie łączności stacjonarnej i mobilnej (m.in. z uwagi na brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G).

 

Na koniec najsłabsza strona, czyli kapitał ludzki. Polska osiąga wynik o 14% niższy od średniej pod względem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Zbyt mało jest kobiet w sektorze technologii (26% poniżej średniej) oraz osób studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24% poniżej średniej) czy studiujących kierunki ścisłe (aż 38% poniżej średniej). Priorytetem jest zatem zwiększenie inwestycji w edukowanie kolejnego pokolenia specjalistów oraz zajęcie się brakiem równowagi płci w zawodzie.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik \"IT Professional\"