Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


23.09.2021

5 edycja konferencji Test...

21 października startuje kolejna, piąta już edycja największej w Polsce konferencji...
23.09.2021

Zero Trust Firewall

FortiGate 3500F
23.09.2021

Ochrona IoT

Kaspersky SHS
23.09.2021

Wydatki lobbingowe

Cyfrowy monopol
23.09.2021

Współdziałanie klastrów

SUSE Rancher 2.6
23.09.2021

Panasonic TOUGHBOOK 55

Najnowsza wersja wszechstronnego Panasonic TOUGHBOOK 55 to wytrzymały notebook typu...
23.09.2021

Elastyczna dystrybucja...

Liebert RXA i MBX
23.09.2021

Zdalny podgląd w 360°

D-Link DCS-8635LH
23.09.2021

Sejf na dane

Szyfrowany pendrive

Gazowe systemy gaśnicze dla serwerowni

Data publikacji: 26-08-2021 Autor: Krzysztof Kęsicki

Każdy pożar jest niebezpieczny. Może zagrozić zdrowiu i życiu człowieka, ale również w bardzo krótkim czasie pozbawić nas dorobku życia. Przedsiębiorstwa, które zainwestowały pokaźne sumy w swoje systemy informatyczne, powinny zadbać o zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek pożaru w swojej serwerowni. Ponadto zabezpieczyć się na wypadek jego pojawienia się w pomieszczeniach technicznych. Za te dwa zadania są odpowiedzialne gazowe systemy gaśnicze.

 

Jak wskazują statystyki, najwięcej pożarów w data center pochodzi ze źródeł elektrycznych. Do najważniejszych z nich należą:

 

  • spowodowane sprzętem (przegrzanie, zwarcia elektryczne, opiłki metalu uszkadzające elementy elektroniki);
  • związane z dystrybucją zasilania elektrycznego (błędy w ułożeniu okablowania, luźne połączenia kablowe, iskrzenia).


Dlatego tak ważne są okresowe przeglądy infrastruktury elektrycznej oraz audyty bezpieczeństwa, które już na wczesnym stadium mogą zidentyfikować istniejące ryzyka i zapobiec tragedii. Dodatkowym elementem zabezpieczającym będzie również instalacja odpowiedniego systemu gaszenia. W tym artykule przedstawimy gazowe systemy gaszenia zwane również stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

 

> Działanie systemu gaśniczego

Dwie podstawowe funkcje systemów gaszenia gazem to wczesne wykrycie zarzewia ognia oraz wtrysk gazów obojętnych do komory centrum przetwarzania danych (CPD) lub innego pomieszczenia chronionego.

System gaszenia serwerowni powinien jak najszybciej wykryć pożar. Służą do tego przede wszystkim optyczne czujniki dymu lub jeszcze bardziej czułe zasysające systemy detekcji dymu typu VESDA. Musi też być bezpieczny dla człowieka. Należy pamiętać, że pożar może wybuchnąć w serwerowni w każdej chwili, również w trakcie przebywania w niej pracowników CPD. Środek użyty do gaszenia pożaru powinien również być przyjazny dla środowiska, czyli nie powodować jego zanieczyszczenia. Użyty gaz musi efektywnie ugasić pożar i nie powodować uszkodzeń sprzętu IT. Oczywiście trzeba także pamiętać o kompatybilności użytego systemu i jego komponentów z prawem polskim, co reguluje chociażby rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109).

System gaszenia gazem w zależności od swojej wielkości składa się z różnych elementów: butli ze środkiem gaśniczym (rys. 1), wyzwalacza zaworu, kolektorów zbiorczych, rurociągów, reduktorów ciśnienia, czujek przepływu, zaworów, wężów przyłączeniowych czy dysz, które doprowadzają czynnik gaszący bezpośrednio w strefę zagrożenia pożarowego. Wszystkie te elementy odpowiadają za magazynowanie, rozprowadzenie, a w razie potrzeby automatyczne uwolnienie środka gaśniczego. Dodatkowo stałe urządzenia gaśnicze mają centralę sterowania gaszeniem, czujniki pożarowe, przyciski ręcznego uruchomienia i zatrzymania gaszenia, sygnalizatory dźwiękowe oraz optyczne.

SUG ma przede wszystkim działać niezależnie i automatycznie uruchomić proces wyzwolenia gazów gaśniczych do chronionego pomieszczenia. Po wykryciu pożaru przez czujniki dymu Systemu Sygnalizacji Pożaru (musi to być koincydencja czujek z danej strefy pożarowej, tak aby wyeliminować możliwość fałszywego alarmu) system jest uruchamiany przez centralę. Najpierw uruchamiane są sygnalizatory, które informują obsługę CPD o niebezpieczeństwie i zbliżającym się uwolnieniu gazu. Jest to czas na ewakuację i ewentualne ręczne zatrzymanie procesu gaszenia, jeśli operator stwierdzi, że to fałszywy alarm i gaz nie powinien być uwolniony. Gdy minie ustalony czas na ewakuację (najczęściej kilkadziesiąt sekund), centralka automatycznie zwalnia elektrozawory na zbiornikach, co powoduje uwolnienie środka gaśniczego przetrzymywanego w butlach do rurociągu. Następnie rury doprowadzają czynnik do komory serwerowni, gdzie przez otwory w rurach zakończonych dyszami (rys. 2) jest on równomiernie wtłaczany pod ciśnieniem do pomieszczenia.

Jest również możliwe ręczne wyzwolenie środka gaśniczego przez użycie przycisku „START” umieszczonego najczęściej przed wejściem do pomieszczenia chronionego lub użycie siłownika ręcznego zamontowanego przy zaworze wyzwalającym jednej z butli znajdującej się w pomieszczeniu butlowni.

Neutralny gaz wtłoczony do pomieszczenia objętego pożarem powoduje przerwanie procesu spalania poprzez wyparcie z jego objętości powietrza, a tym samym obniżenie stężenia tlenu w środowisku pożarowym. Następuje w ten sposób obniżenie mocy pożaru, aż do jego całkowitego ugaszenia.

Gdy pożar zostanie ugaszony, otwierają się klapy oddymiające, które usuwają dym oraz gaz z serwerowni. Po wyzwoleniu gazu obsługa jest oczywiście zobligowana do wezwania straży pożarnej, jeśli automatycznie tego nie zrobił System Sygnalizacji Pożaru.

Największą zaletą tego typu systemów gaszenia jest „czysty” sposób ograniczania dostępu tlenu, czyli nie uszkadzają naszych urządzeń IT (serwerów, switchy, macierzy dyskowych i in.) poprzez zalanie czy uszkodzenia mechaniczne.

 

> Podział systemów gaszenia ze względu na użyty gaz

Czynnikiem gaśniczym w omawianych systemach jest gaz neutralny, zastępujących halony, których użycie zostało wstrzymane ze względu na zbyt dużą szkodliwość dla środowiska. Na rynku możemy wyróżnić kilka gazów, które są najbardziej rozpowszechnione. Zaliczamy do nich m.in.: Inergen, FM200, Novec 1230, dwutlenek węgla, Argonit. Inergen IG-541 (mieszanina 52% azotu, 40% argonu, 8% CO2):

 

  • składający się wyłącznie z gazów występujących naturalnie w środowisku;
  • w instalacjach utrzymywany jest pod bardzo dużym ciśnieniem – ponad 300 barów (rys. 3);
  • jest nieszkodliwy dla człowieka;
  • koszt ponownego naładowania butli jest niewielki;
  • potrzebuje instalacji reduktorów ciśnienia;
  • wymaga sporej wielkości pomieszczenia do przetrzymywania butli z gazem;
  • butle mogą być umiejscowione w stosunkowo dużej odległości od pomieszczenia serwerowni.

 

[...]

 

Autor jest specjalistą ds. utrzymania infrastruktury data center. Zajmuje się problematyką budowy, utrzymania i zarządzania centrami przetwarzania danych oraz koordynowaniem zmian dotyczących krytycznej infrastruktury IT.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"