Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


07.06.2022

Red Hat Enterprise Linux 9

Red Hat zaprezentował system operacyjny Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL 9)...
07.06.2022

Technologiczna piaskownica

Koalicja partnerów KIR, IBM, Chmura Krajowa, PKO Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru...
07.06.2022

Sztuczna inteligencja w...

OVHcloud wprowadziło na rynek AI Notebooks – najnowszy element w ofercie usług...
07.06.2022

Spójna ochrona brzegu sieci

Fortinet zaprezentował FortiOS 7.2 – najnowszą wersję swojego flagowego systemu...
07.06.2022

Zarządzanie transferem

Firma Progress wypuściła nową wersję oprogramowania do zarządzania transferem plików...
07.06.2022

Notebook ekstremalny

Panasonic przedstawił 14-calowy Toughbook 40, notebook do pracy w ekstremalnych...
07.06.2022

Zestaw startowy dla robotyki

Firma AMD przedstawiła najnowszy produkt w portfolio adaptacyjnych modułów SOM...
07.06.2022

Precyzja kadrowania

Najnowsze rozwiązania klasy pro firmy Poly mają sprostać zmieniającym się potrzebom...
07.06.2022

Serwer klasy korporacyjnej

QNAP zaprezentował nowy model serwera NAS, TS-h1886XU-RP R2, który działa na systemie...

Polityka prywatności i treści płatnych w aplikacjach i serwisach internetowych PRESSCOM Sp. z o.o.

[EN] Subscription details:
 
Subscription magazine title: IT-Professional (Polish edition).
Available in:
  • 6 months subscription (45,99 euro)
  • 12 months subscription (94,99 euro)
 
Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.
Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.
 
 
[PL] Szczegóły subskrypcji:
 
Tytuł prenumerowanego magazynu: IT-Professional (w języku polskim).
Dostępność: 
  • subskrypcja 6 miesięczna (45,99 euro)
  • subskrypcja 12 miesięczna (94,99 euro)
 
Płatność zostanie aktywowana przez konto iTunes Account po potwierdzeniu płatności.
Subskrypcja zostanie przedłużona automatycznie w przypadku gdy funkcja auto-renew nie zostanie wyłączona przynajmniej 24 godziny przed końcem okresu rozliczeniowego.
Subskrypcją zarządza użytkownik i funkcja auto-renew może zostać wyłączona w Ustawieniach konta po zakupie.
Nie można dokonać zwrotu aktualnej subskrypcji w momencie po jej aktywowaniu.
 
 
Copyright © 2015 Presscom. All rights reserved
 
Polityka prywatności i treści płatnych w aplikacjach i serwisach internetowych PRESSCOM Sp. z o.o.
 
1. Dla Usługodawcy ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych Użytkowników jest priorytetem. Usługodawca chroni dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub niewłaściwym ich wykorzystaniem z należytą starannością i zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. W niniejszej Polityce pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. osoby fizycznej).
 
2. Korzystanie z niniejszej Aplikacji lub serwisów internetowych Usługodawcy i dobrowolne przekazanie Usługodawcy własnych danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w tym w szczególności w celu dostarczania treści płatnych do Użytkownika.
 
3. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Koncie Użytkownika (w tym w szczególności Usługodawca nie gromadzi danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za wybraną prenumeratę lub produkt za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych i sklepów internetowych).
 
4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy aplikacji i serwisów internetowych Usługodawcy. Aplikacje i serwisy mogą zawierać odnośniki (linki) do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach tych stron WWW. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach stron, na które wszedł za pośrednictwem ww. odnośnika (linka).
 
5. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662), zwaną dalej Ustawą. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji usług świadczonych za pomocą Aplikacji oraz serwisów internetowych Usługodawcy. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 
6. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę przekazywane ani udostępniane do żadnych celów jakimkolwiek podmiotom trzecim. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie po udzieleniu osobnej i dobrowolnej zgody przez Użytkownika.
 
7. Każdemu Użytkownikowi, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe, przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą. W szczególności umożliwia to żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w Ustawie. Wszelka korespondencja dotycząca prywatności i ochrony danych Użytkownika, powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: biuro@presscom.pl.
 
8. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 
9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 
10. Polityka plików „cookies” odnosi się serwisów internetowych wyświetlanych na stronach WWW w przeglądarkach internetowych i podobnych technologii użytych w aplikacjach, których operatorem jest Usługodawca. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania w aplikacjach i przeglądarkach internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić aplikacje lub treści w przeglądarkach dostosowane do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę aplikacji bądź serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu:
 
a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie aplikacji lub serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowania i optymalizacji aplikacji i serwisów do potrzeb Użytkowników,
c) tworzenia anonimowych statystyk oglądalności,
d) personalizacji przekazów marketingowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania aplikacji i serwisu.
 
W aplikacjach i serwisach internetowych wykorzystywane są pliki „cookies” sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu aplikacji lub strony WWW z serwisem, jak i pliki „cookies” trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta z aplikacji. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania aplikacji lub serwisu domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach urządzenia bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w urządzeniu lub ustawień przeglądarki internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w aplikacjach lub serwisach internetowych.
 
11. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-011), przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: 0000173413, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064.
 
12. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Usługodawca będzie informował Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji w aplikacjach i na stronach WWW serwisów internetowych. Modyfikacje Polityki Prywatności mogą dotyczyć modernizacji aplikacji bądź serwisów internetowych a także zmian w odpowiednich przepisach prawnych. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Polityki Prywatności poprzez przesłanie na wskazany przez nich podczas rejestracji w aplikacji lub serwisie internetowym adres poczty elektronicznej, szczegółowych informacji.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"