Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


25.10.2019

Skalowalna infrastruktura

Red Hat OpenStack Platform 15
25.10.2019

Cienki klient 2.0

Windows Virtual Desktop
25.10.2019

Nowy sprzęt Microsoftu

Rodzina Surface się powiększa
24.10.2019

Serwery ARM

Oracle stawia na Ampere Computing
24.10.2019

Wszechstronny i elegancki

Dell XPS 15
10.10.2019

CYBERSEC EXPO - największe w...

Bezpieczeństwo cyfrowe nie jest problemem dotyczącym jedynie działów IT. Obecnie stanowi...
30.09.2019

Nowości w wirtualizacji

VMware World 2019
30.09.2019

Bezpieczeństwo mobile-first

Android 10

Ataki hakerskie na polskie przedsiębiorstwa

Data publikacji: 26-09-2019 Autor: Sebastian Kuniszewski

Tylko 35% przedsiębiorstw na polskim rynku posiada strategię cyberbezpieczeństwa – taki wynik jest zapowiedzią dużych problemów. Niemal wszystkie statystyki świadczą o rosnącym zagrożeniu dla polskiej gospodarki wynikającym już nie tylko z przestępczej działalności hakerskiej, ale również z braku przygotowania przedsiębiorców na tego typu ewentualne ataki.

 

Według danych CERT Polska w 2018 r. odnotowano 17,5% wzrost incydentów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wyniki badania PwC pt. „Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” wskazują, że prawie dwie trzecie ankietowanych firm odnotowało zakłócenia i przestoje funkcjonowania spowodowane aktywnością cyberprzestępców. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club pod koniec czerwca br. wynika, że ponad 60% respondentów doświadczyło ataku hakerskiego (61,8%). Niestety, pomimo występowania przestępczości na tak dużą skalę polski przedsiębiorca, który stał się ofiarą ataku hakerskiego, nie może liczyć na skuteczną pomoc państwa prowadzącą do ustalenia i ukarania sprawcy cyberataku, na co wskazało 90,9% respondentów.

ZDANI NA SIEBIE? OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻB

Zdaniem 75,8% przedsiębiorców biorących udział w badaniu BCC ani prokuratura, ani Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji wraz z podległymi jednostkami nie prowadzą skutecznej walki z tego typu przestępczością. Zdaniem ankietowanych skuteczność w walce mogłyby poprawić przede wszystkim: zwiększenie skuteczności działania organów ścigania (policji, prokuratury) w wykrywaniu sprawców cyberprzestępstw (63,6% odpowiedzi) oraz wprowadzenie rzeczywistej, a nie iluzorycznej odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa, tj. policjantów, prokuratorów. Zaledwie 6% respondentów uważa, że w zwalczaniu cyberprzestępczości mogłoby pomóc zwiększenie kar za popełnienie cyberprzestępstwa.

Polscy przedsiębiorcy uważają, że funkcjonariusze państwowi zwalczający cyberprzestępczość powinni podlegać odpowiedzialności służbowej – dyscyplinarnej z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych (79,4% odpowiedzi). Zdaniem co trzeciego z respondentów (32,4%) funkcjonariusze powinni podlegać odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) wobec ofiary cyberprzestępstwa, jak również odpowiedzialności karnej (29,4%). Jedynie niespełna 3% ankietowanych jest zdania, że policjanci i prokuratorzy nie powinni podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności.

NIESKUTECZNA WALKA Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLSCE

Cyberprzestępstwo jest przestępstwem przeciwko poufności, integralności oraz dostępności danych – obejmuje to nielegalny dostęp do systemu informatycznego, nielegalne przechwytywanie transmisji danych komputerowych czy niszczenie danych. Karalność m.in. takich przestępstw jak: niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych oraz zakłócenie działania systemu komputerowego przewiduje polskie prawo (kodeks karny). Ustawodawca, próbując wzmocnić poziom ochrony, wprowadził ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w jego skład. Co więcej, policja posiada w swojej strukturze wyspecjalizowane komórki organizacyjne mające się zajmować rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem cyberprzestępczości oraz ujawnianiem i ściganiem jej sprawców. Nasuwa się więc pytanie – dlaczego, w opinii polskich przedsiębiorców, walka z cyberprzestępczością jest w Polsce nieskuteczna i co można zrobić, żeby sytuacja w tej materii się poprawiła?

– Bez wątpienia rację mają przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że policjanci i prokuratorzy powinni ponosić rzeczywistą, a nie iluzoryczną odpowiedzialność z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której funkcjonariusze umarzają postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia cyberprzestępstwa bez podjęcia nawet próby ustalenia sprawcy cyberprzestępstwa. Zwłaszcza że można zaobserwować tendencję do przekazywania spraw z zakresu cyberprzestępczości przez Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz podległe jej jednostki do komisariatów rejonowych, czyli jednostek nieposiadających specjalistycznej wiedzy w sprawach tzw. cyberprzestępstw.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"