Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.03.2020

Koniec certyfikatów...

MCSA, MCSD i MCSA
26.03.2020

Odświeżony OS

FortiOS 6.4
26.03.2020

Bezpieczeństwo w chmurze

Cisco SecureX
26.03.2020

Modernizacja IT

Nowości w VMware Tanzu
26.03.2020

Krytyczne zagrożenie dla...

Nowa groźna podatność
26.03.2020

Laptopy dla wymagających

Nowe ThinkPady T, X i L
26.03.2020

Serwerowe ARM-y

Ampere Altra
26.03.2020

Energooszczędny monitor

Philips 243B1
26.03.2020

Wi-Fi Mesh dla SoHo

D-Link COVR-1102

Ataki hakerskie na polskie przedsiębiorstwa

Data publikacji: 26-09-2019 Autor: Sebastian Kuniszewski

Tylko 35% przedsiębiorstw na polskim rynku posiada strategię cyberbezpieczeństwa – taki wynik jest zapowiedzią dużych problemów. Niemal wszystkie statystyki świadczą o rosnącym zagrożeniu dla polskiej gospodarki wynikającym już nie tylko z przestępczej działalności hakerskiej, ale również z braku przygotowania przedsiębiorców na tego typu ewentualne ataki.

 

Według danych CERT Polska w 2018 r. odnotowano 17,5% wzrost incydentów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wyniki badania PwC pt. „Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” wskazują, że prawie dwie trzecie ankietowanych firm odnotowało zakłócenia i przestoje funkcjonowania spowodowane aktywnością cyberprzestępców. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club pod koniec czerwca br. wynika, że ponad 60% respondentów doświadczyło ataku hakerskiego (61,8%). Niestety, pomimo występowania przestępczości na tak dużą skalę polski przedsiębiorca, który stał się ofiarą ataku hakerskiego, nie może liczyć na skuteczną pomoc państwa prowadzącą do ustalenia i ukarania sprawcy cyberataku, na co wskazało 90,9% respondentów.

ZDANI NA SIEBIE? OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻB

Zdaniem 75,8% przedsiębiorców biorących udział w badaniu BCC ani prokuratura, ani Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji wraz z podległymi jednostkami nie prowadzą skutecznej walki z tego typu przestępczością. Zdaniem ankietowanych skuteczność w walce mogłyby poprawić przede wszystkim: zwiększenie skuteczności działania organów ścigania (policji, prokuratury) w wykrywaniu sprawców cyberprzestępstw (63,6% odpowiedzi) oraz wprowadzenie rzeczywistej, a nie iluzorycznej odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa, tj. policjantów, prokuratorów. Zaledwie 6% respondentów uważa, że w zwalczaniu cyberprzestępczości mogłoby pomóc zwiększenie kar za popełnienie cyberprzestępstwa.

Polscy przedsiębiorcy uważają, że funkcjonariusze państwowi zwalczający cyberprzestępczość powinni podlegać odpowiedzialności służbowej – dyscyplinarnej z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych (79,4% odpowiedzi). Zdaniem co trzeciego z respondentów (32,4%) funkcjonariusze powinni podlegać odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) wobec ofiary cyberprzestępstwa, jak również odpowiedzialności karnej (29,4%). Jedynie niespełna 3% ankietowanych jest zdania, że policjanci i prokuratorzy nie powinni podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności.

NIESKUTECZNA WALKA Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ W POLSCE

Cyberprzestępstwo jest przestępstwem przeciwko poufności, integralności oraz dostępności danych – obejmuje to nielegalny dostęp do systemu informatycznego, nielegalne przechwytywanie transmisji danych komputerowych czy niszczenie danych. Karalność m.in. takich przestępstw jak: niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych oraz zakłócenie działania systemu komputerowego przewiduje polskie prawo (kodeks karny). Ustawodawca, próbując wzmocnić poziom ochrony, wprowadził ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w jego skład. Co więcej, policja posiada w swojej strukturze wyspecjalizowane komórki organizacyjne mające się zajmować rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem cyberprzestępczości oraz ujawnianiem i ściganiem jej sprawców. Nasuwa się więc pytanie – dlaczego, w opinii polskich przedsiębiorców, walka z cyberprzestępczością jest w Polsce nieskuteczna i co można zrobić, żeby sytuacja w tej materii się poprawiła?

– Bez wątpienia rację mają przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że policjanci i prokuratorzy powinni ponosić rzeczywistą, a nie iluzoryczną odpowiedzialność z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której funkcjonariusze umarzają postępowanie w sprawie dotyczącej popełnienia cyberprzestępstwa bez podjęcia nawet próby ustalenia sprawcy cyberprzestępstwa. Zwłaszcza że można zaobserwować tendencję do przekazywania spraw z zakresu cyberprzestępczości przez Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz podległe jej jednostki do komisariatów rejonowych, czyli jednostek nieposiadających specjalistycznej wiedzy w sprawach tzw. cyberprzestępstw.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"