Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Pamięć masowa w Open Enterprise Server 2018

Data publikacji: 21-02-2019 Autor: Zygmunt Bok
Rys. 2. Instalacja usługi...

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób zbudować pamięć masową przy wykorzystaniu usługi Novell Storage Services (NSS), pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego Micro Focus Open Enterprise Server 2018, która definiowana jest i konfigurowana na stacji roboczej za pomocą webowej aplikacji Micro Focus iManager.

 

Firmy i organizacje potrzebują coraz większych i szybszych przestrzeni dyskowych oraz łatwiejszego dostępu do danych w nich gromadzonych. Podstawą są pliki, których rozmiar ciągle się powiększa. Jednak nikt nie może sobie pozwolić na sprawnie działające usługi plikowe, wymagając jedynie coraz więcej przestrzeni dyskowej. W celu zaspokojenia stale rosnących potrzeb w tym zakresie konieczne jest posiadanie systemu plików, który jest skalowalny, łatwy w utrzymaniu oraz chroniony przed uszkodzeniami. Jedną z takich usług jest Novell Storage Services (NSS), będąca jednym z elementów składowych systemu operacyjnego Open Enterprise Server 2018 firmy Micro Focus (szczegółowy opis systemu w „IT Professional” 6/2018, s. 32).

Usługa NSS oferuje różnorodność funkcji, które mogą być w różny sposób ze sobą łączone w celu zapewnienia pożądanego rozwiązania, koniecznego do zbudowania skalowalnej i łatwej do utrzymania pamięci masowej. W niniejszym artykule opisujemy sposób zbudowania pamięci masowej na bazie usługi NSS, uruchomionej w serwerowym systemie operacyjnym Micro Focus Open Enterprise Server 2018 (OES).

> KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NSS

NSS jest 64-bitowym systemem plików, mogącym obsłużyć praktycznie nieograniczoną liczbę obiektów plikowych, instalowanym na serwerze OES. Na każdym fizycznym urządzeniu magazynującym NSS dokonuje uogólnienia fizycznych partycji w taki sposób, aby były one wyświetlane jako ciągła wolna przestrzeń. System NSS zapewnia: widoczność, zaufany model dostępu i kontroli, jednoczesną obsługę wielu przestrzeni nazw, natywny Unicode (dwa standardy Unicode oraz ISO 10646), bogaty zestaw atrybutów pliku, przydziały (quotas) użytkowników i katalogów, obsługę wielu strumieni danych, listę zdarzeń plików, podsystem odzyskiwania plików oraz wsparcie dla Microsoft Active Directory (umożliwia użytkownikom AD dostęp do zasobów NSS).

Powyższe cechy NSS mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu współdzielonym magazynem plików w organizacji każdego rozmiaru. Wolumeny NSS są krzyżowo-kompatybilne dla sieciowych systemów operacyjnych Linux i NetWare. Pozwala to na użycie mieszanych platform klastrowych korzystających z usługi Novell Cluster Services (szczegółowy opis w artykule pt. „Klaster w systemie Micro Focus Open Enterprise Server 2018”, „IT Professional” 6/2018, s. 32). Urządzenia i magazyny pamięci NSS mogą być zarządzane za pomocą narzędzi serwerowych lub webowej aplikacji Micro Focus iManager. NSS wspiera na platformach Linux i NetWare także narzędzia firm trzecich pozwalające na zastosowanie zaawansowanej ochrony, archiwizacji i backupu danych oraz ochrony antywirusowej.

> MOŻLIWOŚCI USŁUGI

Za pomocą NSS można utworzyć dowolną liczbę wirtualnych zasobów pamięci masowej zwanych pulami. Począwszy od systemu operacyjnego Open Enterprise Server 2015, obsługiwane są dwa typy puli: NSS32 i NSS64. Typ NSS32 używa 32-bitowego bloku adresowania i obsługuje wielkość puli do 8 TB, natomiast typ NSS64 używa 64-bitowego bloku adresowania i obsługuje wielkość puli do 8 EB (eksabajtów, 1 EB = 1018 bajtów). Pula może zawierać dowolną liczbę logicznych wolumenów, zwanych wolumenami NSS. Używając pul i wolumenów NSS, w utworzonej pamięci masowej można przechowywać pliki, aplikacje oraz bazy danych. Na rys. 1 pokazano, w jaki sposób NSS zarządza wolnym miejscem na wielu urządzeniach, aby tworzyć pule oraz wolumeny pamięci masowej.

Pule mogą być tworzone poprzez przypisanie im obszarów wolnego miejsca, uzyskanego z jednego lub kilku urządzeń magazynujących, zainstalowanych w serwerze OES. Z dostępnego miejsca w puli można utworzyć jeden lub więcej wolumenów NSS. Jeśli pula obejmuje kilka urządzeń magazynujących, poprzez wykorzystanie dla puli dostępnego wolnego miejsca na każdym z tych urządzeń, wówczas tworzone wolumeny NSS automatycznie rozpostarte są na udostępniających zasoby urządzeniach. Rozmiary wolumenów zależą od rozmiaru puli oraz miejsca zużywanego przez inne wolumeny zdefiniowane w puli. Wolumenom można przydzielić daną ilość przestrzeni z puli, aby określić maksymalny ich rozmiar (storage quota) lub też zezwolić na dynamiczny wzrost pojemności wolumenu do rozmiaru pojemności puli. W związku z tym, że nie ma limitu na liczbę tworzonych wolumenów, możliwe jest, aby administracyjny łączny rozmiar wszystkich wolumenów przekraczał rozmiar puli. Możliwość ta nazywana jest overbookingiem NSS.

Konsumpcja dostępnej przestrzeni wolumenu przez użytkowników jest płynna i mało prawdopodobne jest, aby użytkownicy równocześnie zużywali 100% dostępnej pojemności wolumenów. Przykładowo, zakładając, że zużycie wolumenu przez użytkowników nie przekroczy 75% pojemności wartości nominalnej, oraz mając do dyspozycji pulę NSS o rozmiarze 1500 GB, można utworzyć dwa wolumeny NSS o rozmiarze 1000 GB. W sytuacji gdy prawdopodobne jest, że jeden z wolumenów NSS może przekroczyć rozmiar puli, można dokonać overbookingu puli poprzez utworzenie jednego wolumenu NSS o maksymalnym rozmiarze 1000 GB oraz drugiego dynamicznie rosnącego wolumenu NSS do wartości rozmiaru puli. W sytuacji stałego dopływu danych (np. w systemach bazodanowych), kiedy łączny rozmiar obydwu wolumenów zbliży się do rozmiaru puli, rozmiar puli można rozszerzyć poprzez dodanie do niej kolejnego segmentu z urządzeń magazynowych, zapewniając tym samym więcej przestrzeni dla rozszerzającego się wolumenu NSS.

Do aktywowania wolumenu NSS wymaga ok. 1 MB serwerowej pamięci RAM, która jest niezależna od liczby plików w nim zawartych. W zależności od dostępnej pamięci RAM za pomocą NSS możliwe jest aktywowanie do 256 wolumenów przypadających na jeden serwer. Za każdym razem, gdy użytkownik aktywuje wolumen NSS, zamontowanie wolumenu zajmuje tylko kilka sekund. Aby utworzyć tabelę zapisów katalogowych DET (Directory Entry Table), NSS używa systemu plików dziennika (journaling file system), dzięki czemu załadowanie wolumenu NSS nie wymaga skanowania całego systemu plików. NSS ładuje metadane pliku do pamięci RAM tylko wtedy, gdy użytkownik chce uzyskać do niego dostęp.

W sytuacji kiedy serwer został nieprawidłowo zamknięty, NSS odczytuje dziennik systemu plików. W tym przypadku NSS zamiast powoli przeglądać wolumen w poszukiwaniu błędów, odczytuje pliki dziennika w celu zidentyfikowania nieukończonej transakcji, a następnie albo dokańcza niezrealizowaną transakcję, albo wycofuje się z niej. W celu poprawienia wydajności operacji dyskowych I/O oraz zapewnienia odporności na uszkodzenia w dostępie do danych NSS oferuje:
 

  • programowe wsparcie dla technologii RAID 0, 1, 5, 0+1, 5+1 – w tym celu używa urządzeń RAID dla zwiększenia wydajności i dostępności,
  • obsługę wielu przestrzeni nazw – NSS zapewnia pełne wsparcie dla długich nazw plików w przestrzeniach nazw w systemach Unix, DOS i Macintosh,
  • obsługę plików metadanych typu Rich – NSS zapewnia pełne wsparcie dla wszystkich atrybutów plików i wielu równoczesnych strumieni danych dla systemów DOS, Windows, Unix i Macintosh.

 

[...]

 

Autor pracuje jako specjalista ds. wdrożeń, zajmuje się implementacją nowych technologii w infrastrukturze serwerowej. Jest doktorantem, twórcą artykułów naukowych i technicznych publikowanych w czasopismach. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"