Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


12.05.2022

Odszyfrowanie historii

Z inicjatywy prezesa IPN, dr. Karola Nawrockiego, powstało Biuro Nowych Technologii. Jego...
01.04.2022

Program partnerski

NGAGEFirma NFON, ogólnoeuropejski dostawca komunikacji głosowej w chmurze, ogłosił...
01.04.2022

SI w TFI PZU

Na platformie do inwestowania inPZU działa już nowa metoda identyfikacji tożsamości...
01.04.2022

Kooperacja w chmurze

To oparta na stworzonej przez NetApp technologii ONTAP i w pełni zarządzana przez...
01.04.2022

Nowe laptopy od Dynabook

Dynabook wprowadza do swojej oferty dwa laptopy z procesorami Intel Core 12. generacji,...
01.04.2022

Ryzen do stacji roboczych

AMD przedstawił nową gamę procesorów Ryzen Threadripper PRO 5000 serii WX.
31.03.2022

Serwery dla MŚP

Firma Lenovo wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury IT Future Ready,...
31.03.2022

Innowacyjny kontroler SSD

Microchip zaprezentował nowe kontrolery SSD, które umożliwią obsługę napędów o pojemności...
31.03.2022

Wydajny jak Brother

Brother dodał do swojej oferty trzy nowe, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, które...

Monitorowanie i analiza pracy systemów przy użyciu Azure Monitor

Data publikacji: 21-10-2021 Autor: Marcin Szeliga

Usługa Azure Monitor oferuje bogaty zestaw gotowych do użycia narzędzi i funkcji, pozwalających monitorować i analizować działanie zarówno rozwiązań chmurowych, jak i systemów hybrydowych. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze funkcje usługi Azure Monitor.

 

Azure Monitor to potężne narzędzie do zbierania i analizy danych opisujących działanie naszych aplikacji. Jako że jego użycie sprowadza się do odpowiednej konfiguracji, usługa ta maksymalizuje wydajność i dostępność naszych aplikacji, udostępniając nam na bieżąco dane telemetryczne. Dzięki zbieraniu ich oraz dzienników zdarzeń możemy obserwować na bieżąco współpracę poszczególnych elementów systemów informatycznych. Wbudowane narzędzia analityczne i alarmy pozwalają zapewnić dostępność, wydajność i niezawodność naszych rozwiązań i zrozumieć, co wpływa na wydajność aplikacji. Zintegrowany z Azure Monitor mechanizm powiadomień i alarmów umożliwia identyfikację oraz automatyczne reagowanie na wykryte problemy, zanim zostaną one zauważone przez użytkowników.

> AZURE SERVICE HEALTH

Jeżeli nasze systemy działają w chmurze Azure, to występujące od czasu do czasu problemy w centrach danych Microsoftu mogą mieć istotny wpływ na ich dostępność i wydajność. Spersonalizowane informacje (tj. dostosowane do używanych przez nas zasobów i regionów Azure, w których je utworzyliśmy) na temat tego typu problemów oraz planowanym czasie ich rozwiązania dostarcza Azure Service Health.

Żeby wyświetlić dane o awariach Azure, należy:

 

  • zalogować się do portalu Azure (portal.azure.com);
  • w polu wyszukiwania wpisać „monitor” i przejść do usługi Monitor;
  • wybrać funkcję Service Health w znajdującym się z lewej strony pasku narzędzi.


Wyświetlone zostaną informacje o problemach, które mogą dotyczyć wszystkich zasobów utworzonych w ramach wszystkich naszych subskrypcji. Możemy ograniczyć ich zasięg do wskazanych subskrypcji, regionów i wybranych typów zasobów.

Z lewej strony znajdują się sekcje dostarczające informacje o awariach, planowanych pracach administracyjnych, wskazówki dotyczące ważnych zmian (np. wygaśnięcia certyfikatu używanego przez jakąś usługę Azure) i ewentualnych problemów z bezpieczeństwem naszych usług. Te same informacje możemy zbierać automatycznie za pomocą alarmów usługi Azure Monitor.

> AZURE MONITOR

Azure Monitor gromadzi dane telemetryczne, zarówno numeryczne – takie jak zbierane przez liczniki wydajności – jak również dzienniki zdarzeń opisujące aktywność użytkowników i samych usług. Dane te są zapisywane w centralnym magazynie i dostępne za pomocą wbudowanych raportów, alarmów, języka zapytań Kusto oraz zintegrowanych usług Azure, takich jak Event Hub czy Logic App.

Monitor zbiera dane pochodzące z różnego typu źródeł, poczynając od platformy Azure, na aplikacjach kończąc. Na różnych poziomach zbierane są różne dane:

 

  • na poziomie użytkownika Azure (właściciela jednej lub więcej subskrypcji) zbierane są dzienniki inspekcji zdarzeń, które miały miejsce w katalogu Azure Active Directory. Zawierają one m.in. informacje o dodawaniu, usuwaniu i modyfikowaniu użytkowników i grup AAD;
  • na poziomie platformy Azure zbierane są znane nam już komunikaty o problemach występujących w centrach danych oraz dzienniki aktywności zawierające informacje o zdarzeniach występujących na poziomie subskrypcji, takich jak uruchomienie maszyny wirtualnej czy zmiana konfiguracji sieci wirtualnej (patrz tabela);
  • na poziomie usług Azure zbierane są dane o ich działaniu oraz dzienniki diagnostyczne. Rodzaj informacji zapisywanych w dziennikach diagnostycznych zależy od typu usługi, np. dla aplikacji WWW będą to m.in. opisy zgłaszanych błędów HTTP, a dla bazy SQL – treści wykonywanych zapytań SQL. Azure Monitor oferuje dostęp do raportów z najważniejszymi danymi na temat niektórych typów usług — znajdziemy je w sekcji Insight. W czasie powstawania artykułu na liście wspieranych usług znajdowały się: aplikacje WWW, maszyny wirtualne, konta magazynu, bazy SQL, Cosmos DB, kontenery, sieci wirtualne, usługa Data Explorer i inne;
  • na poziomie wirtualnego systemu operacyjnego zbierane są (o ile w maszynie wirtualnej zainstalowany został odpowiedni agent) dane raportowane przez agenta. Na przykład agent SQL przekazuje informacje o działaniu zainstalowanego w maszynie wirtualnej serwera SQL;
  • na poziomie aplikacji zbierane są dane opisujące działanie aplikacji i aktywność jej użytkowników. Te dane dostępne są za pośrednictwem opisanej w dalszej części artykułu funkcji Application Insights.


Możliwe jest też definiowanie własnych źródeł danych Azure Monitor.

Dane telemetryczne mogą być śledzone za pomocą wbudowanych raportów. Po wybraniu sekcji Metrics musimy jedynie wskazać źródło zbieranych danych, interesujące nas metryki i sposób ich agregacji (np. dla aplikacji WWW możemy śledzić średnie obciążenie procesorów). Utworzone wizualizacje możemy zapisywać i udostępniać innym osobom. Ponadto dla niektórych typów usług dostępne są zbiorcze raporty umożliwiające szybki wgląd w ich działanie.

 

[...]

 

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, jest autorem książek poświęconych analizie danych i posiada tytuł Microsoft Most Valuable Professional.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"