Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


31.12.2020

Cykl webinarów

weinnovators.club
30.12.2020

Integracja z Teams

Veeam Backup
30.12.2020

Namierzanie zagrożeń

Flowmon Networks i Fortinet
30.12.2020

Wsparcie dla przedsiębiorstw

VMware Cloud on AWS
29.12.2020

Nowe NAS-y Thunderbolt 3

QNAP QuTS TVS-h1288X i TVS-h1688X
29.12.2020

Modele kompaktowe

VPL-PHZ60 i VPL-PHZ50
28.12.2020

Dedykowane przemysłowi

Seria TJ
28.12.2020

Nowa generacja

Router QHora-301W

Wdrażanie bota konwersacyjnego na serwer i udostępnianie go użytkownikom

Data publikacji: 18-04-2019 Autor: Beata Zalewa
Rys. 1. Publikowanie bota.

Boty zaimplementowane w aplikacjach działają coraz sprawniej i pełnią wiele funkcji. Jedne udzielają odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania, inne automatycznie wysyłają wiadomości do osób, które odwiedzają daną stronę, jeszcze inne dostarczają informacji o stanie realizacji zamówień czy przyjmują zamówienia na pizzę. Aby taki bot był ogólnie dostępny, musimy go wdrożyć na serwerze i odpowiednio skonfigurować.

 

Proces tworzenia bota konwersacyjnego przy użyciu Microsoft Bot Framework przedstawiony został w artykule pt. „Tworzenie i testowanie bota konwersacyjnego lokalnie” („IT Professional” 2/2019, s. 62). W kolejnej części cyklu pokażemy, jak zintegrować bota z aplikacją Microsoft Teams. W artykule zostanie również opisany proces wdrożenia i skonfigurowania bota na platformie Microsoft Azure (oczywiście bota możemy wdrożyć na dowolnym innym serwerze webowym). Przykładowego bota konwersacyjnego o nazwie ZalnetBot można pobrać ze strony github.com/bzalewa/botkonwersacyjny.

> INTEGRACJA BOTA Z MICROSOFT TEAMS

Otwieramy w Visual Studio projekt z botem, a następnie w oknie Solution Explorer klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie projektu. Z dostępnych opcji wybieramy pozycję Publish... i w oknie Publish klikamy ikonę Microsoft Azure App Service oraz zaznaczamy opcję Create New. Wyświetlone zostanie nowe okno Create App Service, w którym podajemy dane potrzebne do stworzenia nowej aplikacji używanej do hostowania naszego bota. Nazwa aplikacji wpisana w polu Web App Name jest istotna, ponieważ będzie częścią adresu URL, używanego do wywoływania bota w sieci. Domyślny adres składa się z nazwy podanej w Web App Name oraz nazwy domeny (np. web_app_name.azurewebsites.net). Następnie wybieramy subskrypcję, grupę zasobów (Resource Group) oraz plan dla usługi (App Service Plan). Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji klikamy przycisk Create (rys. 1).

Po tym, jak projekt zostanie opublikowany, pojawi się okno dialogowe z podsumowaniem (rys. 2), w którym sprawdzamy, czy nie ma informacji o błędach. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli modyfikować nasz projekt, aby wdrożyć zmiany na serwer, należy ponownie kliknąć przycisk Publish. Możemy też wybrać inną lokalizację, w której chcemy opublikować naszą aplikację (np. FTP). Po tym, jak bot zostanie opublikowany bez błędów, automatycznie zostanie otwarte nowe okno przeglądarki WWW, w którym wyświetlony zostanie dokładnie taki sam widok jak podczas testowania bota lokalnie. Jedyną różnicą będzie inny adres URL – w przypadku bota testowanego lokalnie był to adres https://localhost:3978/api/messages, na tym etapie wdrożenia będzie to adres strony na platformie Azure. W przypadku ZalnetBota (rys. 3) jest to adres https://zalnetbotwebapp.azurewebsites.net.

> REJESTRACJA I KONFIGURACJA BOTA

Po opublikowaniu bota logujemy się na portal.azure.com i przechodzimy do grupy zasobów, w której znajduje się nasz bot. Możemy znaleźć tam wszystkie informacje o bocie, w tym między innymi o tym, czy jest on aktualnie uruchomiony, czy nie. Jeśli wszystkie informacje są prawidłowe i nie ma informacji o błędach, możemy przejść pod adres dev.botframework.com/bots/new, aby zarejestrować naszego bota. Klikamy przycisk Sign in i zostajemy przeniesieni na stronę rejestracji, gdzie w sekcji Bot profile po kliknięciu w link Upload custom icon (rys. 4) możemy wskazać ikonę, która będzie przypisana do bota i pozwalała na to, aby wyróżniał się on spośród innych projektów. Podajemy wyświetlaną nazwę (Display name, np. Test Zalnet Bot), identyfikator bota (Bot handle, np. TestZalnetBot) i rozszerzony opis projektu (Long description, np. Con­versational bot).

Następnie w sekcji Configuration w polu Messaging endpoint wpisujemy adres URL naszego bota. Uwaga – należy pamiętać, aby na początku adresu zaznaczyć użycie protokołu https://, wpisanie http:// będzie skutkowało pojawieniem się błędu podczas próby rejestracji. Następnie, aby utworzyć ID aplikacji i hasło, klikamy przycisk Create Microsoft App ID and password. W oknie Generate App ID and password widoczne będzie pole App Name, gdzie wyświetlona zostanie nazwa aplikacji podana wcześ­niej w sekcji Bot profile w polu Display Name. Z kolei w polu App ID widoczny będzie wygenerowany identyfikator aplikacji. Identyfikator ten należy skopiować, a następnie wkleić w odpowiednie miejsce w pliku Web.config. Po kliknięciu przycisku Generate an app password to continue w prawej części wyświetlanego okna pojawi się okno dialogowe New password generated. Teraz możemy zobaczyć wygenerowane dla naszej aplikacji hasło oraz skopiować je, aby później wykorzystać na kolejnych etapach wdrożenia. Klikamy przycisk OK.

Po wygenerowaniu identyfikatora aplikacji i hasła wybieramy Finish and go back to Bot Framework, aby powrócić do głównego okna dialogowego rejestracji bota. W przypadku gdy chcemy wygenerować hasło raz jeszcze, klikamy przycisk Manage Microsoft App ID and password, w sekcji Admin podajemy adres e-mail właściciela konta Azure, potwierdzamy, że używanie usługi Bot Framework Service będzie zgodne z regulaminem, i klikamy przycisk Register (rys. 5).

Po wykonaniu wszystkich opisanych kroków na ekranie powinno pojawić się okno dialogowe z informacją Bot created. Klikamy przycisk OK i zostajemy przekierowani na stronę naszego, już zarejestrowanego, bota o nazwie Test Zalnet Bot o identyfikatorze TestZalnetBot. W przypadku gdy na stronie na czerwonym pasku pojawi się napis Bot migration is past due, please migrate it now to avoid service interruption. Learn more about the migration, klikamy link MIGRATE THIS BOT. Po wykonaniu tej operacji zobaczymy okno dialogowe z informacją, że migracja została zakończona. Wybieramy wtedy opcję Open the new bot (rys. 6).

Jeśli po pomyślnej migracji jeszcze raz wejdziemy na stronę https://dev.botframework.com/bots?id=TutajIdDowolnegoBota, otrzymamy następującą informację: This bot has been migrated to the new Azure Bot Service. If you’ve just migrated it, and you’re having issues, you can roll back the migration and retry. Widoczny na stronie link Go to the new bot przenosi nas do portalu Azure na stronę z zarejestrowanym botem.

 

[...]

 

Niezależny konsultant, trener i prelegent na konferencjach. Od ponad 10 lat zajmuje się technologiami firmy Microsoft, głównie .NET, SQL Server, SharePoint i Azure, w tym programowaniem i optymalizacją aplikacji i baz danych. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"