Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


25.10.2019

Skalowalna infrastruktura

Red Hat OpenStack Platform 15
25.10.2019

Cienki klient 2.0

Windows Virtual Desktop
25.10.2019

Nowy sprzęt Microsoftu

Rodzina Surface się powiększa
24.10.2019

Serwery ARM

Oracle stawia na Ampere Computing
24.10.2019

Wszechstronny i elegancki

Dell XPS 15
10.10.2019

CYBERSEC EXPO - największe w...

Bezpieczeństwo cyfrowe nie jest problemem dotyczącym jedynie działów IT. Obecnie stanowi...
30.09.2019

Nowości w wirtualizacji

VMware World 2019
30.09.2019

Bezpieczeństwo mobile-first

Android 10

Praktyczne zastosowania infrastruktury hybrydowej

Data publikacji: 25-07-2018 Autor: Michał Gajda
Rys. 1. W ramach portalu...

W trzecim, ostatnim artykule dotyczącym platformy Azure Gateway omawiamy praktyczne wykorzystywanie środowiska hybrydowego bazującego na połączeniu lokalnej infrastruktury IT, wraz z zasobami umiejscowionymi na platformie obliczeniowej Azure. Opisujemy elementy wdrażania oraz zabezpieczania maszyn wirtualnych w chmurze. 

W poprzednich artykułach zaprezentowane zostały komponenty konieczne do zestawiania połączeń VPN typu lokacja-lokacja. Owo połączenie spina lokalną infrastrukturą IT stosowaną w ramach danej organizacji z wirtualnym środowiskiem umiejscowionym w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. Oprócz samego tunelu została zbudowana podstawowa wirtualna infrastruktura sieciowa, którą można wykorzystać do wdrażania maszyn wirtualnych w ramach nowej lokalizacji w chmurze.

 
W niniejszym artykule skupimy się na praktycznych aspektach zastosowania prezentowanej infrastruktury hybrydowej. Opisany zostanie sposób wdrażania maszyn wirtualnych w ramach platformy obliczeniowej Azure oraz ogólna metodologia pracy z owymi maszynami, dzięki którym możliwe będzie wykorzystywanie ich do hostowania praktycznie dowolnych usług infrastruktury IT organizacji.
 
> WDRAŻANIE MASZYN WIRTUALNYCH
 
Posiadając gotową infrastrukturę sieciową w ramach platformy Azure, możemy wykorzystać ją do wdrożenia konkretnej przykładowej usługi, pracującej na dedykowanej maszynie wirtualnej. Przeglądając dostępne do wdrożenia maszyny, łatwo zauważyć bogactwo poszczególnych systemów operacyjnych, począwszy od maszyn z różnymi edycjami Linux, jak i maszyny z systemami Windows, zarówno w wersji klienckiej, jak i serwerowej. Mało tego, mamy możliwość wyboru od razu gotowej maszyny wirtualnej posiadającej wdrożone gotowe rozwiązanie, jak na przykład maszyna wirtualna z zainstalowanym systemem bazodanowym SQL Server 2017 Enterprise na Windows Server 2016.
 
W naszym testowym przypadku, jaki zostanie opisany, wystarczy czysta maszyna wirtualna z systemem Windows Ser­ver 2016. Zostanie on wykorzystany do wdrożenia prostej aplikacji webowej pracującej w ramach usługi IIS. Cały proces wdrażania nowej maszyny wirtualnej został zaprezentowany krok po kroku w ramce Wdrażanie maszyny wirtualnej.
 
Alternatywnie proces tworzenia maszyny wirtualnej może być przeprowadzony za pośrednictwem konsoli Windows PowerShell. Podstawowym cmdletem wykorzystywanym w tym celu będzie polecenie New-AzureRmVm, dla którego wystarczy zdefiniować podstawowe parametry maszyny wirtualnej, na przykład:
 
New-AzureRmVm -ResourceGroupName "NorthEurope-RG" -Name `
"NETESTVM02" -ImageName Win2016Datacenter -Credential `
(Get-Credential) -Location "North Europe" -VirtualNetworkName `
"NorthEurope-VNet" -SubnetName "VMSubnet" `
-SecurityGroupName "NETESTVM02-NSG" -OpenPorts 3389
 
Niemniej jednak, dla bardziej zaawansowanych konfiguracji, konieczne może okazać się posłużenie się dodatkowym cmdletem New-AzureRmVMConfig – pozwoli on na wcześniejsze utworzenie tymczasowego obiektu konfiguracji maszyny wirtualnej, do którego będzie można dowolnie dokładać dodatkowe składniki ustawień nowej maszyny. Do realizacji tego celu przydatne będą dodatkowe polecenia zawierające w nazwie charakterystyczny fragment AzureRmVM*. Pełny wykaz dostępnych cmdletów można otrzymać, wprowadzając następujące polecenie:
 
Get-Command -Module AzureRM.Compute
 
> POŁĄCZENIA DO MASZYNY
 
Dostęp do gotowej maszyny wirtualnej odbywa się standardowo za pośrednictwem protokołu RDP. Niezbędne parametry połączenia możemy pozyskać ze szczegółowych ustawień obiektu maszyny wirtualnej. W tym celu odnajdujemy konkretną maszynę, w ramach utworzonych usług naszej grupy zasobów, i w oknie podglądu zawierającym podstawowe informacje o maszynie klikamy opcję Połącz (prywatny adres IP), jak zostało to pokazane na rys. 1.
 
[...]
 
Autor pracuje jako architekt systemów Microsoft, zajmuje się implementowaniem nowych technologii w infrastrukturze serwerowej. Posiada tytuł MVP Cloud and Datacenter Management. Jest twórcą webcastów i artykułów publikowanych w czasopismach i serwisach internetowych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"