Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


25.10.2019

Skalowalna infrastruktura

Red Hat OpenStack Platform 15
25.10.2019

Cienki klient 2.0

Windows Virtual Desktop
25.10.2019

Nowy sprzęt Microsoftu

Rodzina Surface się powiększa
24.10.2019

Serwery ARM

Oracle stawia na Ampere Computing
24.10.2019

Wszechstronny i elegancki

Dell XPS 15
10.10.2019

CYBERSEC EXPO - największe w...

Bezpieczeństwo cyfrowe nie jest problemem dotyczącym jedynie działów IT. Obecnie stanowi...
30.09.2019

Nowości w wirtualizacji

VMware World 2019
30.09.2019

Bezpieczeństwo mobile-first

Android 10

Sieć wirtualna klasy enterprise

Data publikacji: 26-09-2018 Autor: Marek Sokół
Rys. 1. Widok ekranu...

Zarządzanie sieciami w środowiskach fizycznych jest dobrze znane, a sposoby poszukiwania problemów usystematyzowane. Jednak wraz z wirtualizacją serwerów sieć częściowo także ulega temu procesowi, a w przypadku problemów maszyny wirtualnej zespół sieciowy może po analizie stwierdzić, że – od strony fizycznej wszystko działa poprawnie. Czy sieć wirtualna musi pozostać tworem typu „czarna skrzynka”?


Przyjrzymy się produktowi vSphere Distributed Switch, dostępnemu w najwyższych wersjach licencjonowania VMware, stosowanych najczęściej w największych środowiskach. W tego typu infrastrukturach minimalizuje się czas poświęcany zarządzaniu pojedynczymi komponentami. Switch rozproszony od VMware pozwala realizować takie podejście dzięki możliwości rezygnacji z konfiguracji wirtualnych przełączników niezależnie dla każdego hosta, na rzecz zarządzania i monitorowania centralnego.

Zanim przejdziemy jednak do opisu możliwości technicznych tego produktu, warto zatrzymać się na chwilę na temacie różnic językowych – w języku angielskim wszelkie rozproszone systemy czy przetwarzania danych określane są słowem distributed, a ich wspólną cechą jest zwiększenie wydajności lub niezawodności, poprzez rezygnację z korzystania z wielkiego monolitycznego systemu na rzecz dużej liczby mniejszych elementów. Wspomniane elementy często są koordynowane za pośrednictwem węzła centralnego będącego w pewnym sensie zarządcą całości. W zależności od rodzaju systemu rozproszonego element wykonawczy może mieć większą lub mniejszą autonomię. W przypadku małej autonomii centralny węzeł sterujący dostarcza szczegółowych instrukcji, co należy wykonać – nie ma tu miejsca na samodzielną decyzję. Natomiast w wypadku dużej autonomii koordynator może dostarczać tylko pewne wytyczne i pozostawia węzłowi decyzję co do sposobu ich realizacji.


> NIEFORTUNNE TŁUMACZENIA


W produktach dostarczanych przez amerykańskie firmy nazewnictwo jest jednorodne i nie pozostawia pola do nieporozumień. Te natomiast pojawiają się podczas tłumaczeń języka technicznego na język inny niż angielski. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy rozmawiamy po polsku o opcjach dostępnych w anglojęzycznym interfejsie. Taki ciekawy przypadek dotyczy m.in. przełącznika rozproszonego VMware. Jako że w Polsce nie ma centralnych organów dbających o wszelkie tłumaczenia, użytkownicy poszczególnych technologii w kreatywny sposób korzystają ze swobody w zakresie tłumaczeń i spolszczania technicznych wyrażeń. Z tego właśnie powodu bardzo popularne w środowisku administratorów stało się tłumaczenie określenia distributed switch na przełącznik dystrybucyjny lub przełącznik dystrybuowany. Tłumaczenia takie mogą być mylące i są niestety kalką językową, która nie wykorzystuje uznanego w środowisku technicznym określenia rozproszony. Powstały twór językowy byłby do zaakceptowania, gdyby nie fakt, że w języku polskim istnieje słowo „dystrybucja”, która zgodnie z definicją słownika języka polskiego oznacza: rozprowadzanie towarów między zainteresowanymi osobami, podmiotami. Jak się dowiemy z dalszej części artykułu, główną rolą vSphere Distributed Switch nie jest dystrybucja ruchu sieciowego pomiędzy nadzorcą a węzłami ani dystrybucja innych elementów. Przełącznik ten pozostawia przetwarzanie w lokalnych węzłach, natomiast centralny element występuje w roli nadzorcy, przyjmującego raporty oraz przekazującego wytyczne – jest to cecha systemu rozproszonego. Dążąc zatem do poprawności językowej i znaczeniowej określenia distributed switch, w niniejszym artykule będziemy używać nazwy przełącznik rozproszony.


> PODSTAWOWA KONFIGURACJA


Zarządzanie siecią w każdym środowisku z ESXi zaczyna się od przełącznika standardowego. Jest to lokalny wirtualny przełącznik konfigurowany w ramach bezpośredniego interfejsu hosta ESXi lub vCenter. Przełącznik łączy się ze światem fizycznym za pomocą interfejsów sieciowych hosta – interfejsy te często na przełączniku fizycznym są interfejsami typu trunc, co zapewnia elastyczność zarządzania oraz separację maszyn wirtualnych, wspieraną także w warstwie przełączników fizycznych. Dla łączności sieciowej hosta definiujemy interfejsy VMkernel, którym przypisujemy adres IP, oraz definiujemy rodzaj ruchu przez nie obsługiwanego. Podstawowym tego typu interfejsem jest ten pozwalający na zarządzanie hostem, przez wbudowany interfejs graficzny lub SSH. W zależności od zdefiniowanej architektury środowiska, interfejs ten może obsługiwać także dodatkowe typy ruchu, zaczynając od vMotion, przez Fault Tolerance, ruch replikacji maszyn wirtualnych po vSAN. Posiadając wiele interfejsów fizycznych oraz kolejne interfejsy VMkernel, można zdefiniować separację ruchu w celu zwiększania niezawodności lub zapobiegania sytuacji, w której ruch vMotion będzie zakłócał inne rodzaje ruchu. Podobnie możemy skonfigurować ruch dla maszyn wirtualnych, tak aby minimalizować sytuacje, gdy bardziej aktywne maszyny wirtualne będą utrudniać dostęp sieciowy pozostałym. Inną możliwością zapobiegania takim sytuacjom jest zdefiniowanie Traffic shaping, lecz możliwe jest to tylko dla ruchu wychodzącego, co może być niewystarczające.


[…]

Autor jest administratorem systemów IT. Zajmuje się infrastrukturą sieciowo-serwerową, pamięciami masowymi oraz wirtualizacją. Posiada tytuły VCP, MCP oraz CCNA.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"