Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


23.09.2021

5 edycja konferencji Test...

21 października startuje kolejna, piąta już edycja największej w Polsce konferencji...
23.09.2021

Zero Trust Firewall

FortiGate 3500F
23.09.2021

Ochrona IoT

Kaspersky SHS
23.09.2021

Wydatki lobbingowe

Cyfrowy monopol
23.09.2021

Współdziałanie klastrów

SUSE Rancher 2.6
23.09.2021

Panasonic TOUGHBOOK 55

Najnowsza wersja wszechstronnego Panasonic TOUGHBOOK 55 to wytrzymały notebook typu...
23.09.2021

Elastyczna dystrybucja...

Liebert RXA i MBX
23.09.2021

Zdalny podgląd w 360°

D-Link DCS-8635LH
23.09.2021

Sejf na dane

Szyfrowany pendrive

Usługi przetwarzania obrazów

Data publikacji: 20-12-2018 Autor: Marcin Szeliga
Rys. 1. Wykryte na wskazanym...

Inteligencję przypisuje się ludziom oraz zwierzętom. Jednak nie jest to pojęcie jednoznaczne. Czy maszyny są zdolne do samodzielnego rozpoznawania obrazów, a jeżeli tak, jak się tego uczą i do czego można wykorzystać tę umiejętność?

 

Psychologowie definiują inteligencję jako zdolność rozwiązywania problemów (Jean Piaget), umiejętność dostrzegania zależności (Charles Spear­man) lub jako zdolność uczenia się (George Ferguson). Nie ma też jednej opinii na temat istoty inteligencji – gdyby uznać za nią zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, za inteligentnych należałoby uznać jedynie niektórych ludzi. Z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy, że inteligencja polega na zdolności do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei, za obdarzonych inteligencją można uznać nie tylko ludzi, ale również zwierzęta i komputery. Na podstawie drugiej definicji możemy określić sztuczną inteligencję (AI) jako dziedzinę zajmującą się tworzeniem obdarzonych inteligencją maszyn. Prekursor sztucznej inteligencji, Alan M. Turing, w swojej pionierskiej, wydanej w 1950 roku pracy pt. „Computing Machinery and Intelligence” sformułował test, który miał odpowiedzieć na pytanie, kiedy maszyna zachowuje się w sposób inteligentny. Według Turinga maszynę można uznać za inteligentną, gdy człowiek tester nie jest w stanie odróżnić odpowiedzi maszyny od odpowiedzi człowieka. Żeby zdać pełny test Turinga, maszyna musi posiadać zdolność przetwarzania języka naturalnego, uczenia się i stosowania zdobytej wiedzy, wnioskowania oraz rozpoznawania obrazów i poruszania się, w tym przemieszczania obiektów.

> USŁUGI POZNAWCZE

Narodziny sztucznej inteligencji jako dyscypliny naukowej datuje się na rok 1956. Uczestnicy warsztatów, w których brał udział też twórca terminu „sztuczna inteligencja” John McCarthy, sformułowali wtedy hipotezę, według której każdy aspekt uczenia się, jak również każda inna własność inteligencji mogą być opisane tak precyzyjnie, że możliwe będzie zbudowanie maszyny zdolnej do ich symulacji. Efektem przyjęcia tej hipotezy są wieloletnie, ciągle prowadzone, badania nad algorytmami uczenia maszynowego, takimi jak sztuczne sieci neuronowe.

Algorytmy uczenia maszynowego trenuje się przy użyciu historycznych danych. Podczas uczenia algorytm wykrywa ukryte w tych danych wzorce i tworzy na ich podstawie model uczenia maszynowego. Taki model może być potem używany do predykcji, czyli uzupełniania brakujących danych o nowe, nieznajdujące się w zbiorze danych treningowych, obserwacje. Przykładowo model nauczony na danych sprzedażowych może przewidzieć przyszłą wartość sprzedaży produktu, model nauczony na historiach chorób pacjentów może oceniać postępy w ich leczeniu, a model nauczony na danych opisujących działanie sieci wodociągowej – przewidywać zużycie wody, znajdować bieżące i przyszłe awarie wodociągu albo wykrywać próby kradzieży wody.

Do niedawna dane treningowe musiały mieć postać tabelaryczną – każdy wiersz takiej tabeli opisywał jedną obserwację (np. pojedynczą sprzedaż lub wyniki konkretnego badania), a każda kolumna zawierała dane o jednej cesze (np. nazwę produktu czy wiek pacjenta w momencie badania). Głębokie uczenie maszynowe, czyli podejście polegające na automatycznym rozpoznaniu i wyodrębnieniu coraz bardziej abstrakcyjnych cech, a następnie użyciu tych cech do dalszej nauki modelu, pozwoliło jako danych treningowych używać również obrazów, mowy i wyrażeń języka naturalnego. Przykładem zastosowania głębokiego uczenia maszynowego są usługi poznawcze Microsoft Azure (azure.microsoft.com/pl-pl/services/cognitive-services).

Usługi te można podzielić na dwie kategorie:
 

  • usługi umożliwiające komputerom zdobywanie nowych informacji (odbieranie bodźców zewnętrznych);
  • usługi pozwalające zarządzać już posiadanymi informacjami (wyszukiwanie i interpretowanie posiadanych informacji).


Do pierwszej kategorii usług należą: usługi obrazu (wzrok komputera), usługi mowy (słuch komputera) oraz usługi języka (mowa komputera). Druga kategoria obejmuje usługi wyszukiwania i informacyjne. W tym artykule przyjrzymy się wybranym usługom obrazu dostarczanym przez Microsoft. Firma ta udostępnia pięć usług obrazu: przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie twarzy, indeksator wideo, content moderator i tzw. niestandardowe przetwarzanie obrazów. Można je wypróbować za darmo.

Zacznijmy od usługi przetwarzania obrazów. Naszym pierwszym zadaniem będzie odczytanie zapisanych na obrazach tekstów.

> ODCZYTYWANIE TEKSTU I ANALIZA TREŚCI OBRAZU

Jeżeli obraz zawiera tekst maszynowy, do jego odczytania możemy wykorzystać usługę odczytywania tekstu z obrazów (tinyurl.com/AI-tekst). Po wgraniu obrazu lub wskazaniu adresu, pod którym jest on dostępny, zostanie on przeanalizowany przez nauczony wykrywania tekstów model uczenia maszynowego (rys. 1). Z kolei do odczytania z obrazu odręcznie napisanego tekstu należy skorzystać z usługi Odczytywanie tekstu odręcznego z obrazów (rys. 2). Obie usługi są przykładem zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych do przetwarzania obrazów. W ich wypadku obrazem wejściowym są jednokolorowe obrazy, różnice w kolorze tekstów nie są brane pod uwagę, a na wyjściu zwracane są lokalizacje i treść poszczególnych tekstów. W zrozumieniu działania konwolucyjnych sieci neuronowych pomoże nam kolejny przykład. Tym razem naszym zadaniem będzie rozpoznanie gatunku sfotografowanych ptaków.

Zacznijmy od prostszego zadania – naszym celem będzie określenie gatunku widocznego na zdjęciu ptaka. Wydawałoby się, że wystarczy skorzystać z usługi analizowania obrazów. Działanie tej usługi polega na opisaniu przesłanego do analizy obrazu, przypisaniu go do kilku ogólnych kategorii, takich jak obraz czarno-biały, erotyka, treści dla dorosłych, oraz wykryciu znajdujących się na obrazie twarzy. Efekty próby wykorzystania usługi pokazane zostały na rys. 3. Pomimo że nie udało się rozpoznać gatunku widocznego na obrazie ptaka, to usługa analizowania obrazów zwróciła nam pełny opis zdjęcia. W tym miejscu warto wyjaśnić, w jaki sposób działa ta usługa.

 

[...]

 

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; jest autorem książek poświęconych analizie danych, posiada tytuł Microsoft Artificial Intelligence MVP & MCT. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"