Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


23.09.2021

5 edycja konferencji Test...

21 października startuje kolejna, piąta już edycja największej w Polsce konferencji...
23.09.2021

Zero Trust Firewall

FortiGate 3500F
23.09.2021

Ochrona IoT

Kaspersky SHS
23.09.2021

Wydatki lobbingowe

Cyfrowy monopol
23.09.2021

Współdziałanie klastrów

SUSE Rancher 2.6
23.09.2021

Panasonic TOUGHBOOK 55

Najnowsza wersja wszechstronnego Panasonic TOUGHBOOK 55 to wytrzymały notebook typu...
23.09.2021

Elastyczna dystrybucja...

Liebert RXA i MBX
23.09.2021

Zdalny podgląd w 360°

D-Link DCS-8635LH
23.09.2021

Sejf na dane

Szyfrowany pendrive

AI w praktyce – usługi językowe

Data publikacji: 20-12-2018 Autor: Marcin Szeliga
Rys. 1. Przykład użycia...

Najwięcej informacji o otaczającym nas świecie zdobywamy za pomocą wzroku, dlatego w pierwszej kolejności opisane zostały usługi Microsoft Cognitive Services pozwalające na przetwarzanie obrazu. Z kolei teksty są największym źródłem informacji o naszej cywilizacji i kulturze, dlatego w tym artykule przyjrzymy się usługom językowym, a następnie połączymy obie usługi w celu zbudowania inteligentnego asystenta.

 

Modele głębokiego uczenia maszynowego pozwalają sztucznej inteligencji analizować teksty, rozpoznawać ich znaczenie, sprawdzać i poprawiać błędy oraz je tłumaczyć. We wszystkich tych zadaniach sztuczna inteligencja osiągnęła już poziom przewyższający umiejętności przeciętnego człowieka.

Microsoft udostępnia w tym zakresie pięć usług językowych: Analiza tekstu, Sprawdzanie pisowni Bing, Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator, Moderowanie zawartości i usługę LUIS (Lan­guage Understanding). Są one dostępne na stronie producenta pod adresem tinyurl.com/AI-csrv-lang. Przegląd oferowanych usług językowych zaczynamy od analizy tekstu.

> ANALIZA, SPRAWDZANIE I TŁUMACZENIE TEKSTU

Pierwszym etapem analizy jest wykrycie języka, w którym tekst został napisany. Ponieważ w wielu językach występują takie same słowa, ale często mają inne znaczenie, wykrycie języka nie sprowadza się do sprawdzenia występujących w analizowanym tekście słów – dodatkowym krokiem jest wyodrębnienie kluczowych fraz. Frazą jest jedno lub więcej powiązanych ze sobą znaczeniowo słów, a kluczowe frazy to frazy mające zasadniczy wpływ na przekaz analizowanego tekstu. Wykonana zostaje również analiza opinii. Nastawienie tekstu oceniane jest na skali od 0 (bardzo negatywna opinia) do 1 (bardzo pozytywna). Ostatnim etapem analizy jest wyodrębnienie z niego jednostek, takich jak nazwy własne. Ta analiza również przeprowadzana jest w kontekście całego tekstu, czyli jest w stanie stwierdzić, czy np. termin „times” odnosi się do „The New York Times”, czy „Times Square” (rys. 1). Wyniki analizy tekstu mogą być też użyte do inteligentnego poprawiania błędów. Sprawdzane mogą być nie tylko błędy pisowni, ale również błędy znaczeniowe (rys. 2).

Korzystanie ze wspomnianych usług wymaga założenia konta Azure. Usługa tłumaczenia pozwala tłumaczyć teksty na ponad 60 języków, a usługa moderowania umożliwia wykrycie określonych fraz, takich jak wulgaryzmy albo dane osobowe w ponad 100 językach. Usługa LUIS została użyta do budowy inteligentnego asystenta.

> INTELIGENTNY ASYSTENT

Poszczególne usługi poznawcze mają olbrzymie możliwości, ale dopiero ich połączenie pozwala tworzyć inteligentne aplikacje. Co ważne, wszystkie opisywane usługi są dostępne za pośrednictwem interfejsów programistycznych. Tworzony asystent będzie zawdzięczał swoją inteligencję dwóm usługom poznawczym – do analizy zdjęć wykorzystana zostanie usługa przetwarzania obrazów, a usługa LUIS pozwoli projektowanemu botowi rozumieć zadawane pytania. Oprócz usług poznawczych do zbudowania inteligentnego asystenta użyjemy:

 

  • magazynu danych Azure – do przechowywania zdjęć,
  • bazy CosmosDB – do przechowywania opisów zdjęć wygenerowanych przez usługę przetwarzania obrazów,
  • usługi wyszukiwania Azure – do wyszukiwania w opisach zdjęć podanych przez użytkownika fraz.


Inteligentnego asystenta pomagającego w znalezieniu, opublikowaniu i zakupie zdjęć zbudujemy za pomocą usługi Azure Bot. Architektura inteligentnego asystenta została pokazana na rys. 3. Skorzystanie z opisanych w tym punkcie usług Azure Storage, CosmosDB, Computer Vision API, LUIS i Azure Search wymaga założenia konta Azure. Czasowo ograniczoną subskrypcję (12 miesięcy) można aktywować za darmo pod adresem azure.microsoft.com/pl-pl/free.

> ANALIZA OBRAZÓW

Analizowane zdjęcia będą przechowywane w magazynie Azure, z którego mogą korzystać aplikacje działające w różnych systemach operacyjnych i tworzone w różnych językach programowania. Wymaga to jedynie założenia konta magazynu Azure. Nazwa tego konta musi być niepowtarzalna w skali całego systemu, ponieważ za jej pomocą będziemy odwoływali się do wszystkich usług magazynu i przechowywanych w nich danych. Korzystamy z magazynu obiektów – taniego, wydajnego i skalowalnego magazynu obiektów binarnych, takich jak zdjęcia. Dostęp do magazynu wymaga posłużenia się w aplikacji jednym z dwóch automatycznie generowanych kluczy dostępowych. Klucze i adres magazynu dostępne są na portalu portal.azure.com, w sekcji ustawień magazynu.

W pierwszej części artykułu przedstawiona została usługa przetwarzania obrazu wykorzystująca przykładową stronę WWW. Tym razem zbudujemy aplikację wiersza polecenia, która wyśle do tej usługi obrazy i zapisze ich opisy. Programowe wykorzystanie usług poznawczych wymaga dodania na portalu Azure używanej usługi – w tym wypadku będzie to usługa Computer Vision. Jest ona dostępna w dwóch wersjach: bezpłatnej, o ograniczonej wydajności i liczbie realizowanych w ciągu miesiąca żądań, oraz płatnej. Na potrzeby opisywanego przykładu wystarczy wersja bezpłatna. Po utworzeniu usługi można skopiować jej klucze dostępowe.

Opisy zdjęć zostaną zapisane w bazie CosmosDB. Tę usługę również można dodać na portalu Azure. Klucze dostępowe do usługi CosmosDB znajdują się w sekcji ustawień usługi dodanej do subskrypcji Azure. Pracę z usługami poznawczymi ułatwiają biblioteki Microsoft.ProjectOxford. Na przykład biblioteka Microsoft.Project­Oxford.Vision pozwala programowo korzystać z usługi przetwarzania obrazu.

 

[...]

 

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; jest autorem książek poświęconych analizie danych i posiada tytuł Microsoft Artificial Intelligence MVP & MCT.

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"