Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


10.06.2019

Inteligentne zarządzanie...

W dniach 11, 12 i 13 czerwca – odpowiednio – w Gdańsku, w Warszawie i w Katowicach,...
27.05.2019

Rozwiązania na platformie GCP

Citrix SD-WAN i Citrix ADC
27.05.2019

Chmura hybrydowa

Dell Technologies Cloud
27.05.2019

Uproszczona komunikacja

Cisco Webex
24.05.2019

Konferencja IT Manager of...

W dniach 12–14 czerwca w Sopocie odbędzie się konferencja IT Manager of Tomorrow 2019. To...
24.05.2019

Ochrona sieci

Fortinet FortiOS 6.2
24.05.2019

Mniejsza złożoność

Rittal VX25 Ri4Power
24.05.2019

All-in-one NAS

QNAP TDS-16489U R2
24.05.2019

Układy SoC

AMD Ryzen Embedded R1000

Model M_o_R – zarządzanie ryzykiem w projektach

Data publikacji: 22-05-2015 Autor: Robert Maślanek

Ryzyko to kluczowy element zarządzania projektami zarówno w metodyce PRINCE2 (jeden z siedmiu tematów), jak też w dobrych praktykach zdefiniowanych w PMBoK (jeden z dziesięciu obszarów wiedzy). Dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów, organizacje powinny uporządkować procesy ujęte w ramach polityki zarządzania ryzykiem.

Organizacja powinna wdrożyć efektywne zasady zarządzania ryzykiem. Zasady te pomogą podejmować przemyślane decyzje dotyczące ryzyka, które może oddziaływać na cele w czterech perspektywach – perspektywie strategicznej, programów i projektów oraz działalności operacyjnej. Zasady te zostały zdefiniowane w brytyjskim przewodniku Management of Risk (M_o_R) i obejmują:

 

  • wdrożenie pryncypiów i zaakceptowanie przez organizację, jak będzie ona funkcjonować z chwilą, gdy pryncypia te staną się częścią jej kultury;
  • przeprowadzenie zmiany kulturowej organizacji na potrzeby zarządzania ryzykiem;
  • wskazanie miejsc w organizacji, w których można się spodziewać dodatkowej wartości generowanej wskutek wdrożenia zarządzania ryzykiem;
  • pokonywanie powszechnie występujących barier, jeżeli organizacja chce, aby zarządzanie ryzykiem przyniosło wymierną wartość dodaną dla organizacji.

 

Podejmując decyzje – Komitet Sterujący (Sponsor) i Kierownik Projektu stają przed koniecznością mniej lub bardziej intuicyjnej oceny ryzyka w projekcie.

> MODEL M_o_R

Model zarządzania ryzykiem M_o_R oparty jest na czterech podstawowych koncepcjach:

 

  • Pryncypia M_o_R – są pochodną zasad ładu korporacyjnego oraz międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem ISO31000:2009. Są również punktem wyjścia do przygotowania i utrzymania zestawu dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Przewodnik definiuje osiem pryncypiów, z czego siedem to tzw. pryncypia umożliwiające. Ostatnie pryncypium jest rezultatem dobrego wdrożenia zarządzania ryzykiem.
  • Podejście do M_o_R – opisuje indywidualne podejście organizacji do pryncypiów. Należy je uzgodnić i zdefiniować w ramach polityki zarządzania ryzykiem, w opisie procesu i w odpowiednich strategiach. Dokumenty te wyjaśniają, jak organizacja zamierza wdrażać zarządzanie ryzykiem. Opisują również: działania, które zostaną podjęte, w jakiej kolejności będą one wykonywane oraz role i zakresy odpowiedzialności, niezbędne do ich przeprowadzenia.
  • Proces M_o_R – podzielony jest na cztery główne kroki: Identyfikuj, Oceniaj, Planuj i Wdrażaj.
  • Wdrożenie i przeglądy M_o_R – umożliwiają spójne stosowanie podejścia i procesu, w zgodzie z pryncypiami, we wszystkich obszarach działania organizacji. Należy dbać, aby ich użycie podlegało ciągłemu doskonaleniu.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"