Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


14.07.2021

Platforma AQUILA

IBM zaprezentował platformę opartą na sztucznej inteligencji służącą do kompleksowej, w...
14.07.2021

Przenoszenie Javy do chmury

JBoss Enterprise
14.07.2021

Nowe okna

Windows 11
14.07.2021

Monitoring sieci

nVision 12.5
14.07.2021

Automatyczna ochrona

Nowości w FortiEDR
14.07.2021

Seria monitorów...

Firma Newline prezentuje serię monitorów interaktywnych MIRA.
14.07.2021

Modularne routery IoT

Cisco Catalyst
14.07.2021

Nowy poziom pracy

Radeon PRO W6000
14.07.2021

SI w monitoringu

Kamery i-PRO S-Series

Przejęcie przedsiębiorstwa z branży it – ryzyko prawne

Data publikacji: 28-08-2015 Autor: Kamil Stolarski Konrad Majewski

Przejęcie przedsiębiorstwa jest procesem złożonym i często wiąże się z dużym ryzykiem, które trudno całkowicie wyeliminować. Nabywca zwykle jest tego świadomy i godzi się na to. Niemniej dobrze przeprowadzając całą procedurę, można uniknąć wielu niespodzianek i w dużym stopniu zabezpieczyć swoje interesy.

Ryzyko wiąże się z reguły z wszelkimi możliwymi sferami działalności przedsiębiorstwa: prawną, finansową, podatkową, kadrową, dotyczącą pozyskania środków finansowych (w tym dotacji z funduszy europejskich). W tekście skupimy się na zagadnieniach prawnych i powiązanych z nimi różnymi rodzajami ryzyka.

> SPOSOBY PRZEJĘCIA

Na początku zwróćmy uwagę, że procedura przejęcia przedsiębiorstwa będzie przebiegać różnie i zależeć od jego formy. Do najistotniejszych należą: przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółki osobowej i spółki kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i specyfiki polskiego rynku.

Do przejęcia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie zawarcie umowy o zbycie przedsiębiorstwa. Czynność taka, jako że ma za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121, ze zm.; dalej: Kodeks cywilny, Kc) „wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa”, chyba że co innego z tej umowy wynika (o tym, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, napiszemy poniżej). Natomiast zgodnie z art. 751 § 1 Kc „zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania, powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”. Jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, dla jej przeniesienia konieczny będzie akt notarialny. Koniecznie należy też dokonać analizy prawa do nieruchomości, które może wynikać z różnych tytułów prawnych, nie zawsze z prawa własności. Warto ocenić, na jakiej podstawie zajmowany jest konkretny grunt i jakie są warunki jego wykorzystywania.

Do przejęcia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki osobowej konieczne jest zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce. Na początek zauważmy, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: Kodeks spółek handlowych, Ksh) „ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi”. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, dodatkowo konieczne jest uzyskanie zgody pozostałych wspólników. Zgoda taka powinna być udzielona w formie pisemnej. Wraz z wejściem w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych umożliwiającej rejestrację spółki osobowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, to jest z dniem 1 kwietnia 2016 r., możliwe będzie przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej również z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"