Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


23.06.2020

PLNOG Online

PLNOG Online
23.06.2020

Nowe zagrożenie

Ramsay
23.06.2020

Chmurowe kopie

Veeam Backup dla Microsoft Azure
19.06.2020

Nowości w kontenerach

Red Hat OpenShift 4.4
19.06.2020

Analityka bezpieczeństwa

FortiAI
19.06.2020

UPS dla obliczeń edge

Schneider APC Smart-UPS
16.06.2020

Przemysłowe SD

Nowe karty Transcend
16.06.2020

Storage dla SMB

QNAP TS-451DeU
16.06.2020

Pamięć masowa

Dell EMC PowerStore

Prawo cytatu w branży IT

Data publikacji: 26-11-2015 Autor: Monika Brzozowska

O prawie cytatu powiedziano i napisano już wiele artykułów, książek i prac naukowych. Warto jednak przybliżyć kwestię prawa cytatu w kontekście usług i działań (a także utworów) w branży IT. Także dlatego, że zmienia się prawo autorskie, a najnowsza tzw. wielka nowelizacja prawa autorskiego przewiduje zmianę właśnie w zakresie dozwolonego użytku publicznego.

Prawo cytatu jako forma tak zwanego dozwolonego użytku zezwala na użycie utworu lub jego fragmentów w taki sposób, aby nie naruszyć autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych osób trzecich. Prawo cytatu polega zatem na możliwości przytoczenia fragmentu cudzego dzieła lub drobnego utworu w tworzonym przez siebie utworze bez zgody twórcy (czy też uprawnionego, autor mógł bowiem przenieść prawa autorskie na inny podmiot – np. producenta, wydawcę itp.) i bez uiszczenia wynagrodzenia na jego rzecz.

Prawo cytatu uregulowane jest w art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 – pr. aut.). Jest to oczywiście dla uprawnionego sytuacja niekorzystna, dlatego też zgodnie z ogólną zasadą dozwolony użytek publiczny musi być interpretowany ściśle, nie może godzić w słuszne interesy twórcy i nie może naruszać normalnego korzystania z utworu (art. 35 pr. aut.).

Dozwolony użytek możemy podzielić na użytek prywatny i publiczny. Dozwolony użytek prywatny (z którego często korzystają specjaliści w branży IT) to możliwość korzystania z cudzego utworu na własne potrzeby. Oznacza to możliwość korzystania z egzemplarza utworu rozpowszechnionego.

> Kiedy możemy korzystać z prawa cytatu?

Prawo cytatu uregulowane w art. 29 pr. aut. wprowadza warunki, na podstawie których cytowanie jest możliwe. Co istotne, aby skorzystać z prawa cytatu, wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Zgodnie z powyższym przepisem „wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach”.

W najnowszej nowelizacji, która czeka już jedynie na podpis prezydenta, zmodyfikowano prawo cytatu, choć nieznacznie. Warto jednak wskazać, że zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 29 pr. aut. „wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości”. Ustawodawca uznał, że konieczne jest wyraźne wskazanie utworów plastycznych i fotograficznych jako możliwych do zacytowania w swoim własnym dziele autorskim.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"