Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Przetwarzanie wizerunku w systemach informatycznych

Data publikacji: 27-04-2016 Autor: Tomasz Cygan

Wizerunek to szczególny rodzaj danych osobowych. Nie zawsze może być pozyskiwany i wykorzystywany, tak jak inne informacje na nasz temat. Jakie warunki należy spełnić, aby móc przetwarzać i rozpowszechniać tego typu dane zgodnie z prawem?

ednym z popularniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych staje się przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej. Popularność wynika z wykorzystania tego typu danych osobowych w wielu sytuacjach: przez pracodawców, w celach związanych z BHP, w celu identyfikacji pracowników czy wreszcie wiąże się ona z faktem, że wizerunek osoby fizycznej jest podstawową, a często jedyną informacją pozyskiwaną w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

Problemem pozostaje jednak brak jakichkolwiek szczegółowych regulacji dotyczących możliwości pozyskiwania i wykorzystywania wizerunku osób fizycznych. Już na wstępie należy zauważyć, że w artykule 221 kodeksu pracy w katalogu danych osobowych, które mogą być zbierane od kandydata do pracy i pracownika, brak jest zapisu o jego wizerunku (zdjęciu). Należy także pamiętać, że zagadnieniem rozpowszechniania wizerunku poświęcony jest art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właśnie konsekwencje tych dwóch aktów prawnych: Kodeksu pracy i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych związane z wizerunkiem osoby fizycznej będą przedmiotem niniejszych rozważań. Zagadnienie przeanalizujemy również z perspektywy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zagadnienie rozpowszechniania wizerunku reguluje wprost w rozdziale 10 zatytułowanym „Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji”. Podstawowym przepisem jest tutaj artykuł 81, który zawiera ogólną zasadę: „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie tak szczególnego sposobu przetwarzania danych, jakim jest rozpowszechnianie wizerunku. Samo rozpowszechnianie to nic innego jak czynienie czegoś dostępnym, umożliwianie wszechstronnego dostępu do czegoś. Nie ogranicza się on jednak tylko do rozpowszechniania publicznego, ale obejmuje także rozpowszechnianie niepubliczne.

Kolejna uwaga dotyczy samego zezwolenia. Analizowany przepis nie określa formy prawnej dla takiego zezwolenia. Wprowadza jednak kategorię odmienną językowo od zgody. W związku z tym wszelkie uwagi dotyczące „zgody osoby, której dane dotyczą” w rozumieniu art. 7 punkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych muszą być traktowane najwyżej jako analogia. Nie ulega jednak wątpliwości, że samo zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku musi jednoznacznie wyrażać wolę osoby, której wizerunek ma być rozpowszechniany. Co więcej, osoba ta musi być świadoma celu, jakim jest rozpowszechnianie jej wizerunku.

Natomiast brak zapisów ustawodawcy w kwestii formy wskazuje, że o ile wola osoby, której wizerunek ma być rozpowszechniany, powinna być wyraźnie zaznaczona, to może zostać przekazana w każdej formie prawnie dopuszczalnej. Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lutego 2005 roku wskazał, że „zgoda osoby na publikowanie jej wizerunku winna być wyrażona wprost, aczkolwiek w dowolnej formie, jednak zgody tej nie można domniemywać”. Nie zachodzi tu bowiem konieczność pozyskiwania zgody w formie pisemnej, choć należy pamiętać, że obowiązek udowodnienia, że zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku miało miejsce, leży po stronie tego, kto wizerunek rozpowszechnia.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"