Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Obowiązek prowadzenia BIP przez spółki

Data publikacji: 27-04-2016 Autor: Tomasz Cygan

Wbrew powszechnemu przekonaniu ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2014 r., poz. 782) swoim zakresem podmiotowym obejmuje także podmioty inne niż tylko wchodzące w skład administracji publicznej. Zasady dotyczące udostępniania informacji publicznej dotyczą również spółek prawa handlowego.

Wspomniana wyżej ustawa oczywiście nie dotyczy wszystkich spółek, ale tylko tych, które wykonują zadania publiczne. W takim przypadku obowiązują je regulacje dotyczące trybu udostępniania informacji publicznej, w tym także obowiązek prowadzenia BIP.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tego typu informacją jest każda informacja o sprawach publicznych i podlega ona udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Ustawa nie wskazuje konkretnych informacji podlegających jej przepisom. Poza wskazanymi w ustawie wyjątkami decydujące znaczenie dla oceny, czy informacja jest publiczna i podlega przepisom ustawy, ma ustalenie czego ona dotyczy, a nie kto jest jej autorem, adresatem lub kto ją przechowuje. Co istotne, obowiązek udostępniania informacji publicznej obciąża podmioty będące w posiadaniu takich informacji.

> PODMIOTY WYKONUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE

W zakresie niniejszego opracowania mieszczą się podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą (w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów). Dotyczy to tych osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają udział przekraczający 40%. W wyroku z dnia 3 czerwca 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 1603/14) wskazał bowiem, że „przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. wymaga, aby to Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego miała w osobie prawnej pozycję dominującą, a nie – żeby ta osoba miała taką pozycję na rynku. A zatem odesłanie do tego przepisu u.o.k.k. należy rozumieć jako domniemanie, że ww. podmioty mają w osobie prawnej pozycję dominującą, gdy ich udział przekracza 40%”.

> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

Obowiązek prowadzenia BIP wynika m.in. z charakteru działalności (zadania publiczne), struktury właścicielskiej (np. Skarb Państwa) i z rodzaju posiadanych informacji dot. spraw publicznych.

 

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • udostępniania na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją;
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z wyborów powszechnych i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
  • udostępniania w centralnym repozytorium.


Wynika z tego, że Biuletyn Informacji Publicznej jest podstawowym sposobem udostępniania informacji publicznej. Dopiero w sytuacji, gdy określonej informacji w nim nie ma, zastosowanie znajdują pozostałe sposoby jej udostępniania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 21 lutego 2012 roku, IV SAB/Gl 72/11, wskazał, że „udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ma charakter generalny i nie wymaga wniosku żadnego podmiotu. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"