Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Polska cyfrowa

Data publikacji: 01-06-2016 Autor: Kamil Stolarski, Konrad Majewski

5 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Jego celem jest „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”, czyli zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program, znany również pod anglojęzyczną nazwą Operational Programme Digital Poland for 2014–2020, silnie nawiązuje do Strategii Europa 2020 (komunikat Komisji pn. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela dnia 3.3.2010 r., COM (2010) 2020 final), w którą wpisuje się w wymiarze inteligentnego rozwoju. Pozostaje on także w ścisłym związku z innym dokumentem unijnym, pt.: „Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016”(Bruksela, dnia 29.5.2013 r., COM (2013) 371 final).

Program jest przede wszystkim odpowiedzią na znajdującą się w tych zaleceniach konstatację, zgodnie z którą „pomimo wysiłków podejmowanych w ostatnim czasie Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami członkowskimi w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zasięg stacjonarnej łączności szerokopasmowej jest najmniejszy w UE, zarówno na obszarach wielskich, jak i w skali całego kraju. Niedostateczne są też inwestycje w sieci wodociągowe”. Wreszcie trzecim dokumentem, który wpłynął na kształt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jest Europejska Agenda Cyfrowa (EAC, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa, Bruksela dnia 19.5.2010 r., COM (2010) 245 final).

W tym kontekście warto zauważyć, że już w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na zbyt wolne tempo budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Negatywnie oceniła ona wówczas „dotychczasowy niski stan realizacji przedsięwzięć mających na celu budowę sieci szerokopasmowych w ramach programów operacyjnych”, które realizowano w perspektywie budżetowej 2007–2013. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że „budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu odbywa się w niezadowalającym tempie” („Informacja o wynikach kontroli: Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych", strony 7 i 9).

Rzeczywistość, w której realizowany będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa, najlepiej obrazuje przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, opublikowany w październiku 2015 r. „Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkami umożliwiającymi kolokację za rok 2014”. Można w nim przeczytać, że „z danych przekazanych przez operatorów, samorządy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wynika, że na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 315 tys. km. W prawie 10,5 tys. miejscowości jest blisko 90 tys. węzłów światłowodowych”.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"