Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Zarządzanie infrastrukturą IT – zgodność z normą ISO/IEC 19770-1

Data publikacji: 03-10-2016 Autor: Krzysztof Bączkiewicz

Posiadanie majątku informatycznego niesie za sobą wiele obowiązków prawnych i administracyjno-organizacyjnych. Nieprzestrzeganie licencji, zobowiązań dotyczących utylizacji sprzętu czy procedur wynikających np. z ustawy o ochronie danych osobowych może powodować dla organizacji negatywne skutki. Jak ich uniknąć?

Podstawą do sprawnego działania firmy są precyzyjne informacje na temat posiadanych w infrastrukturze zasobów informatycznych, a także ich statusu technicznego, finansowego i organizacyjnego. Warto też uporządkować zgromadzoną wiedzę, co poprzedzone powinno być wdrożeniem odpowiednich metod nie tylko zbierania informacji, ale również ich aktualizacji i weryfikacji. Zebrane dane należy odpowiednio chronić, tak aby były udostępniane tylko upoważnionym osobom, które będą miały do nich wgląd w razie potrzeby.

Warto dostosować sposób zbierania i utrzymywania informacji o infrastrukturze informatycznej do możliwości organizacyjnych i finansowych. Warto do tego wykorzystać rozwiązania technologiczne. Wcześniej jednak należy odpowiednio przygotować metody zbierania informacji oraz zaplanować, jakie dane będziemy zbierać.

> LEGALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA I CYKL ŻYCIA ZASOBÓW

Jednym z kluczowych wyzwań zarządzania infrastrukturą informatyczną jest zachowanie legalności oprogramowania, przede wszystkim w kontekście zgodności z zakupionymi licencjami. Jest to nie lada wyzwanie ze względu na różnorodność modeli licencyjnych i trudności związane z wykonywaniem pomiaru konsumpcji licencji. Prawdopodobnie niemal każdy dział IT stanął przed zadaniem określenia faktycznej liczby zainstalowanych kopii oprogramowania czy podania liczby użytkowników korzystających jednocześnie z systemu. Dodatkowym wyzwaniem w zakresie zarządzania licencjami jest przechowywanie dowodów na ich posiadanie. Nie można w tej kwestii polegać na fakturach przekazywanych do księgowości, ponieważ ma ona inne cele w tym zakresie, a czasami zdarza się, że sama faktura nie jest wystarczającym dowodem posiadania licencji.

W utrzymaniu aktualnej i użytecznej wiedzy na temat infrastruktury informatycznej pomaga śledzenie całego cyklu życia każdego zasobu – od momentu planowania zakupu aż do kompletnej dekompozycji komputera podczas procesu utylizacji. Szczególnej kontroli wymagają zakupy oraz inne metody nabywania zasobów, aby uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy lub nabycia zasobów, które nie będą mogły być wykorzystane. Nie można zapominać również o śledzeniu zmian miejsca przechowywania i instalacji komputerów w trakcie ich użytkowania i aktualizacji repozytorium informacji przy każdej operacji przeniesienia. Cały proces można zoptymalizować z wykorzystaniem normalizacji zasobów, a więc używania standardowych maszyn o takich samych lub podobnych parametrach.

> WAŻNE CZYNNIKI – LUDZIE, FINANSE, METODYKI

Jakiekolwiek mechanizmy organizacyjne chcielibyśmy wprowadzić do zarządzania infrastrukturą informatyczną, nie należy zapominać o tzw. czynniku ludzkim. Na zachowania zarówno pracowników technicznych, jak i użytkowników można wpływać m.in. poprzez wdrażanie odpowiednich regulacji, takich jak polityki, regulaminy czy procedury. Najważniejsze jednak, aby regulacje były skuteczne. Do tego celu potrzebny jest mechanizm wdrażania, będący elementem systemu komunikacji w organizacji. Należy zatem tworzyć polityki i procedury w taki sposób, aby były one potrzebne, użyteczne i zrozumiałe. Istotne jest też to, aby efektywnie je przekazywać, tzn. aby osoby, których spisane treści dotyczą, rzeczywiście je realizowały. Poza mechanizmami komunikacji i edukacji warto wykorzystać również klasyczne mechanizmy zarządzania, takie jak kontrola, dokumentacja czynności i przegląd procesów.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"