Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Kradzież danych firmowych i odpowiedzialność z tym związana

Data publikacji: 07-11-2016 Autor: Monika Brzozowska

Informatyzacja firm sprawiła, że dostęp do wielu danych biznesowych stał się dla przeciętnego pracownika ułatwiony. W praktyce nagminne stało się zgrywanie na osobiste nośniki danych z firmowych komputerów i późniejsze wykorzystywanie ich do celów prywatnych bądź do pracy na rzecz innego przedsiębiorstwa.

Wyciek i kradzież danych z organizacji to sytuacje, które stają się coraz bardziej dokuczliwym i częstszym problemem dla setek przedsiębiorców w Polsce. Jednak nie każdy wie, że nie wszystkie dane związane z przedsiębiorstwem to informacje chronione prawnie. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia z tego typu sytuacjami związane, sposób, w jaki kradzież danych z firmy może być dokonana, oraz odpowiemy na pytania, co można uznać za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i jaka jest odpowiedzialność naruszającego tajemnicę przedsiębiorstwa.

> TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Majątek przedsiębiorstwa to nie tylko urządzenia, materiały oraz nieruchomości i prawa z nimi zawiązane, lecz także zgromadzone informacje. Otwarta definicja przedsiębiorstwa wraz z enumeratywnym wyszczególnieniem najważniejszych jego składników znajduje się w art. 551 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU z 1964 nr 16, poz. 93). Zgodnie z nim do przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, należą również tajemnice przedsiębiorstwa. Jednak kodeks cywilny nie stanowi dokładnie, co można rozumieć przez to określenie, stąd też definicji przedmiotowej tajemnicy należy szukać w innych źródłach.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa znajdziemy w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU z 1993 r. nr 47, poz. 211). Zgodnie z nim przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Precyzując powyższą definicję – informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Z kolei informacja handlowa obejmuje całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., sygn. I CKN 304/00).

Korzystając z ww. definicji, można wyodrębnić przesłanki dotyczące objęcia pewnych informacji przedsiębiorstwa tajemnicą. Po pierwsze, informacje takie nie mogą być dostępne publicznie dla osób trzecich. W orzecznictwie przyjmuje się, że informacja staje się tajemnicą, gdy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (pracownicy przedsiębiorstwa, kontrahenci, którzy uzyskują wiedzę w toku negocjacji, prawnicy, sędziowie i strony procesu sądowego – którzy pozyskują informację w toku sprawy sądowej itp.).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"