Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


26.10.2020

Nowa wersja nVision

Można już pobierać nową wersję nVision
26.10.2020

Monitorowanie infrastruktury

Vertiv Environet Alert
23.10.2020

Telefonia w chmurze

NFON Cloudya
23.10.2020

Nowości w EDR

Bitdefender GravityZone
23.10.2020

Wykrywanie anomalii

Flowmon ADS11
23.10.2020

Mobilny monitor

AOC 16T2
22.10.2020

HP Pavilion

HP zaprezentowało nowe laptopy z linii Pavilion.
22.10.2020

Inteligentny monitoring

WD Purple SC QD101
22.10.2020

Przełącznik 2,5GbE

QNAP QSW-1105-5T

Blokowanie zapytań dns przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Data publikacji: 30-10-2017 Autor: Tomasz Cygan

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 88). Z punktu widzenia działalności telekomunikacyjnej prowadzonej w internecie wprowadza ona dodatkowe obowiązki dla ISP.

Mówiąc w największym skrócie, nowa ustawa ma na celu przeciwdziałanie problemowi „występowania szarej strefy w środowisku gier urządzanych za pośrednictwem sieci Internet” (uzasadnienie projektu ustawy, druk nr 795, s. 44). Mimo że ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DzU z 2016 r., poz. 471) oraz jej wskazana powyżej nowelizacja dotyczą przede wszystkim działalności podmiotów urządzających gry hazardowe, w tym także przez internet, to ustawodawca nałożył w niej nowe obowiązki również na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2016 r., poz. 1489). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27 tej ustawy, przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do:

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych – zwany jest „dostawcą usług”,
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących – nazwany jest „operatorem”.

> REJESTR, OBOWIĄZKI I SANKCJE

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych ograniczona jest tylko do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi dostępu do sieci internet. Ich nowe obowiązki dotyczą blokowania zapytań DNS i ograniczania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do „Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą” prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów (hazard.mf.gov.pl).

Oczywiście w prasie specjalistycznej znaleźć można dziesiątki sposobów na ominięcie tego obowiązku. Nie jest to jednak miejsce na ich omawianie i temat niniejszego opracowania – zainteresowani na pewno je odnajdą. Omówienia wymagają natomiast przepisy ustanawiające obowiązki i sankcje wobec tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi dostępu do sieci internet.

Zgodnie z treścią nowo dodanego i obowiązującego od dnia 1 lipca 2017 roku artykułu 15 f ust. 5 ustawy o grach hazardowych, przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci internet obowiązany jest do:

1.    nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru, poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;
2.    nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do internetu i obejmujący w szczególności: informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3.    nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.

Wspólną cechą tych trzech obowiązków jest to, że muszą one być realizowane nieodpłatnie, co może generować obciążenia finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci internet.

> WPISY DO REJEStRU I ZMIANY JEGO TREŚCI

Kluczowym pojęciem dla wyjaśnienia obowiązków ciążących na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym, który świadczy usługi dostępu do internetu, jest wprowadzony przez art. 15 f ust. 1 ustawy o grach hazardowych „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą”. Wszystkie obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego koncentrują się bowiem wokół nazw domen wpisanych do tego rejestru. Ów rejestr jest jawny, dostępny na wspomnianej powyżej stronie Ministerstwa Finansów, do zawartych w nim danych dostęp ma każdy zainteresowany, i w dniu 30 sierpnia 2017 r. zawierał 913 wpisów. Zgodnie z treścią art. 15 f ust. 3 rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.

Obowiązkowi wpisu do „Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą” podlega:

1.    nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są:
a. dostępne w języku polskim;
b. reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2.    data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.

Zgodnie z treścią art. 15 f ust. 6 ustawy o grach hazardowych wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

[...]

Adwokat, doświadczony konsultant i wykładowca, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, współautor bloga poświęconego ochronie danych osobowych, audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"